لیموناد

حاوی حد اقل 10% آبمیوه طبیعی تهیه شده از :کنسانتره طبیعی لیمو، طعم دهنده طبیعی لیمو، رنگ طبیعی ریبوفلاوین، شکر، اسید سیتریک، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 45.92انرژی(کیلوکالری)
 • 1.75پروتئین(گرم)
 • 0چربی(گرم)
 • 9.73کربوهیدرات(گرم)
 • 0.14ویتامین ث(میلی گرم)

آبمیوه سیب

حاوی 100% آبمیوه، بدون شکر افزوده تهیه شده از :کنسانتره طبیعی سیب، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 41.52انرژی(کیلوکالری)
 • 0.08پروتئین(گرم)
 • 0.10چربی(گرم)
 • 10.38کربوهیدرات(گرم)
 • 40ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار زرد آلو

حاوی 40% آبمیوه تهیه شده از :پوره طبیعی زرد آلو، شکر، اسید سیتریک، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 55.58انرژی(کیلوکالری)
 • 1.15پروتئین(گرم)
 • 0.06چربی(گرم)
 • 12.61کربوهیدرات(گرم)
 • 0.15ویتامین ث(میلی گرم)

آبمیوه انگور

حاوی 100% آبمیوه، بدون شکر افزوده تهیه شده از :کنسانتره طبیعی انگور، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 45.68انرژی(کیلوکالری)
 • 0.50پروتئین(گرم)
 • 0.07چربی(گرم)
 • 11.42کربوهیدرات(گرم)
 • 5.33ویتامین ث(میلی گرم)

آب آلبالو

حاوی آبمیوه طبیعی تهیه شده از :کنسانتره طبیعی آلبالو، شکر، اسید سیتریک، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 44.04انرژی(کیلوکالری)
 • 0.025پروتئین(گرم)
 • 0.