لیست برندگان فستیوال شگفتی های گلشن

برندگان دوره سی و نهم از تاریخ 1398/04/01 تا تاریخ 1398/04/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فهیمه غلامی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۷۶ ۹۹۰۰۵۶۸۴۲۸۷ PS4
۲
عیسی ملاحی
میناب ۰۹۳۰XXXX۵۳ ۵۵۰۵۸۳۵۸۳۴۰ ساعت هوشمند
۳
حسین بهادر
دوگنبدان ۰۹۱۶XXXX۲۵ ۲۲۰۳۴۱۵۶۸۵۹ ساعت هوشمند
۴
عماد زعیم پور
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۹۸ ۲۲۰۳۶۶۳۹۱۹۴ جاروبرقی
۵
مریم نصیری
زنجان ۰۹۹۱XXXX۱۲ ۴۴۰۲۷۹۵۵۹۱۲ غذاساز چندکاره
۶
مرتضی قاسمی
--- ۰۹۱۱XXXX۶۶ ۵۵۰۵۸۷۹۶۸۱۰ هدفون بی سیم
۷
عبدالحمید اقبال
شیراز ۰۹۱۲XXXX۴۵ ۵۵۰۶۵۱۵۵۸۰۵ اسپیکر بلوتوثی
۸
فرشته چتر سیاب
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۱ ۷۷۰۱۸۹۳۵۷۷۸ اسپیکر بلوتوثی
۹
رقیه گندم کار
تهران ۰۹۳۷XXXX۷۵ ۴۴۰۲۹۶۸۹۸۶۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
غلام حیدرطاهری
خواف ۰۹۱۵XXXX۸۷ ۹۹۰۰۷۹۵۳۰۵۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
میثم عنبری
--- ۰۹۱۷XXXX۳۵ ۲۲۰۳۶۹۳۳۳۳۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
مهدی عباس پور
تهران ۰۹۳۹XXXX۲۹ ۵۵۰۶۸۴۴۸۳۴۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
حسین عطایی
تهران ۰۹۱۰XXXX۹۸ ۶۶۰۱۴۴۸۰۶۴۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
هوشنگ رضایی بقا
سرپل ذهاب ۰۹۱۸XXXX۹۹ ۴۴۰۲۷۹۱۴۹۰۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
حمید یاراحمدی
آبدانان ۰۹۱۸XXXX۸۸ ۵۵۰۴۸۷۶۲۵۹۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
...
--- ۰۹۰۳XXXX۹۹ ۵۵۰۶۵۳۱۲۹۴۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
سید عباس حسینی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۹ ۲۲۰۵۹۹۴۹۴۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
محمدحسین عزیزی
ورامین ۰۹۳۳XXXX۹۵ ۶۶۰۱۲۳۳۵۴۲ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و هشتم از تاریخ 1398/03/01 تا تاریخ 1398/03/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مصطفی کرمانی
تهران ۰۹۱۹XXXX۸۹ ۹۹۰۰۷۹۳۵۴۶۰ PS4
۲
احمد اسفندیاری
شیروان ۰۹۳۵XXXX۲۹ ۹۹۰۰۸۹۶۵۳۲۴ ساعت هوشمند
۳
مریم نوری
آبدانان ۰۹۱۸XXXX۸۰ ۵۵۰۴۸۷۵۲۲۵۲ ساعت هوشمند
۴
صادق رشیدی
مشهد ۰۹۳۳XXXX۴۵ ۹۹۰۰۳۳۶۶۹۹۱ جاروبرقی
۵
سمیه حامد
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۴ ۵۵۰۵۹۹۸۴۵۸۳ غذاساز چندکاره
۶
علی شمس پور
تهران ۰۹۱۰XXXX۴۲ ۴۴۰۲۷۷۱۱۴۵۱ هدفون بی سیم
۷
...
--- ۰۹۹۴XXXX۷۱ ۶۶۰۱۲۵۷۹۵۵۹ اسپیکر بلوتوثی
۸
منصور مرادی
سرپل ذهاب ۰۹۱۸XXXX۸۵ ۶۶۰۱۲۲۸۷۱۷۴ اسپیکر بلوتوثی
۹
رضا صادقی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۸۲ ۵۵۰۶۶۵۲۹۱۲۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
وحید رضایی
فسا ۰۹۳۰XXXX۲۶ ۴۴۰۲۷۵۹۰۴۱۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
سیده فاطمه حسینی
مشهد ۰۹۳۳XXXX۹۶ ۶۶۰۱۲۴۰۵۳۴۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
...
--- ۰۹۳۳XXXX۴۴ ۹۹۰۰۷۸۳۱۸۲۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
محبوبه قدوسی
قوچان ۰۹۰۲XXXX۵۸ ۷۷۰۱۵۴۲۸۵۱۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
حمیدرضا طهمورثی
کرج ۰۹۰۱XXXX۱۶ ‏۹۹۰۰۷۷۳۶۷۹۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
مهران عامری
شاهرود ۰۹۱۲XXXX۷۰ ۹۹۰۰۷۸۶۷۲۵۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
میلاد کریم نژاد
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۹ ۵۵۰۵۸۷۱۸۹۷۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
عباس علیزاده
بم ۰۹۳۸XXXX۷۰ ۲۲۰۸۵۳۶۳۰۴۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
...
--- ۰۹۳۶XXXX۱۴ ۴۴۰۲۷۹۹۳۴۲۱ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و هفتم از تاریخ 1398/02/16 تا تاریخ 1398/02/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
...
--- ۰۹۱۵XXXX۷۵ ۹۹۰۰۸۵۲۲۱۴۱ PS4
۲
محبوبه فرخی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۶ ۴۴۰۲۷۹۲۴۳۳۷ ساعت هوشمند
۳
سعید برومند
الیگودرز ۰۹۱۶XXXX۱۴ ۹۹۰۰۸۳۹۸۵۷۷ ساعت هوشمند
۴
...
--- ۰۹۱۱XXXX۸۴ ۴۴۰۲۱۶۶۰۳۲۰ جاروبرقی
۵
سیده ام هانی نعمتی
زنجان ۰۹۱۲XXXX۵۶ ۵۵۰۵۰۴۲۳۸۵۰ غذاساز چندکاره
۶
عاطفه مهرپرور
مشهد ۰۹۰۵XXXX۷۳ ۹۹۰۰۵۴۵۴۵۷۸ هدفون بی سیم
۷
یوسف نوری
ورامین ۰۹۱۹XXXX۲۹ ۷۷۰۱۸۳۳۱۹۸۱ اسپیکر بلوتوثی
۸
لیلا بختیاری
تهران ۰۹۳۷XXXX۰۷ ۵۵۰۴۷۱۲۶۸۴۸ اسپیکر بلوتوثی
۹
حسین آتش زبان
تهران ۰۹۳۰XXXX۴۱ ۴۴۰۲۷۶۲۶۵۲۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
...
--- ۰۹۰۵XXXX۶۹ ۹۹۰۰۹۷۸۱۲۳۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
حمید عفتی
مشهد ۰۹۳۵XXXX۵۷ ۲۲۰۳۳۴۷۷۳۲۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
بهروز تفته
برازجان ۰۹۳۷XXXX۶۳ ۹۹۰۰۷۷۵۳۹۲۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
حسین متصدی زرندی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۱۷ ۴۴۰۲۴۲۲۵۴۴۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
...
--- ۰۹۳۶XXXX۴۱ ۲۲۰۳۵۵۴۲۴۴۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
...
--- ۰۹۱۲XXXX۸۸ ۹۹۰۰۷۸۵۴۱۶۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
فاطمه بابایی
شهریار ۰۹۹۰XXXX۳۷ ۴۴۰۲۶۸۰۲۰۶۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
الناز خندان
تهران ۰۹۱۰XXXX۵۵ ۹۹۰۰۸۰۸۰۰۶۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
...
--- ۰۹۳۹XXXX۹۳ ۳۳۰۰۲۵۷۰۴۰۸ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و ششم از تاریخ 1398/02/01 تا تاریخ 1398/02/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
کبری امامی
مشهد ۰۹۳۰XXXX۳۲ ۹۹۰۰۹۵۶۷۷۸۹ PS4
۲
عباس فراهانی
اراک ۰۹۱۸XXXX۴۳ ۵۵۰۴۴۱۴۱۸۹ ساعت هوشمند
۳
...
--- ۰۹۰۲XXXX۵۱ ۹۹۰۰۱۲۳۶۶۶۰ ساعت هوشمند
۴
سمیه جلالی
ورامین ۰۹۰۳XXXX۷۷ ۷۷۰۱۸۰۹۵۹۳۰ جاروبرقی
۵
...
--- ۰۹۱۳XXXX۰۸ ۹۹۰۰۸۲۹۰۱۲۷ دستگاه غذاساز چندکاره
۶
اسماعیل جاودان
دهبا رز ۰۹۱۳XXXX۲۲ ۲۲۰۳۴۵۶۹۵۰۱ هدفون بی سیم
۷
لطف اله بیات
کرج ۰۹۱۲XXXX۲۹ ۵۵۰۶۵۵۸۵۰۴۰ اسپیکر بلوتوثی
۸
مهدی حسین خانی
قم ۰۹۳۹XXXX۹۵ ۷۷۰۱۵۰۵۶۲۷۱ اسپیکر بلوتوثی
۹
...
--- ۰۹۳۹XXXX۵۸ ۱۱۰۲۴۰۲۶۳۷۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
محمد خصوصی
تهران ۰۹۰۵XXXX۰۹ ۲۲۰۳۶۴۵۹۲۸۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
کیوان عیوضی
پارس آباد ۰۹۱۴XXXX۳۲ ۷۷۰۱۷۸۲۳۱۰۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
میترا عفتی
مشهد ۰۹۳۷XXXX۳۰ ۲۲۰۳۳۶۸۹۳۵۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
ساجده فلاح پور
قائم شهر ۰۹۱۱XXXX۵۳ ۷۷۰۱۷۹۰۴۴۶۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
...
--- ۰۹۳۶XXXX۶۵ ۹۹۰۰۸۳۱۲۲۹۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
محسن رستمی
بندر عباس ۰۹۱۶XXXX۳۳ ۵۵۰۵۴۴۹۴۵۲۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
حامد اجاقی
تهران ۰۹۱۰XXXX۸۹ ۲۲۰۳۵۹۵۴۸۸۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
مقداد فرمانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۶ ۵۵۰۵۹۶۳۳۱۴۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
...
--- ۰۹۱۹XXXX۴۹ ۹۰۰۸۳۰۹۴۱۲ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و پنجم از تاریخ 1398/01/16 تا تاریخ 1398/01/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
جاوید احمداشرفی
رامسر ۰۹۰۱XXXX۱۹ ۲۲۰۳۲۳۳۷۵۷۷ PS4
۲
فرزانه شریفی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۲ ۲۲۵۵۶۱۸۵۳۳۷ ساعت هوشمند
۳
احمدرضا زمانی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۸۰ ۵۵۰۴۶۸۷۴۶۲۶ ساعت هوشمند
۴
احمد کاووسی
ابوموسی ۰۹۱۷XXXX۷۰ ۲۲۰۳۵۱۱۸۴۹۵ جاروبرقی
۵
مجتبی زمانی
اراک ۰۹۱۸XXXX۰۷ ۵۵۰۵۳۸۲۶۹۴۵ غذاساز چندکاره
۶
فاطمه علیزاده
تهران ۰۹۹۰XXXX۶۷ ۹۹۰۰۸۰۹۱۶۰۰ هدفون بلوتوثی
۷
مصطفی سلطانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۶ ۲۲۰۳۳۳۳۷۶۲۷ اسپیکر بلوتوثی
۸
حسن ناسوتی
اسلامشهر ۰۹۱۴XXXX۴۶ ۹۹۰۰۷۴۹۹۶۵۰ اسپیکر بلوتوثی
۹
امیرحسین قدریه
تهران ۰۹۰۳XXXX۱۲ ۷۷۰۱۷۸۸۳۹۷۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
مینا علی مردان
تهران ۰۹۱۱XXXX۶۶ ۹۹۰۰۸۳۳۴۴۸۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
محمد جهانی پور
رشت ۰۹۰۵XXXX۶۵ ۹۹۰۰۸۲۹۵۰۸۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
حسین ابوالحسن عراقی
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۴ ۵۵۰۵۶۵۳۴۰۰۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
محبوبه ابراهیمی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۹۴ ۶۶۰۱۲۲۹۵۸۴۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
علی رسولی
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۲ ۲۲۰۳۶۳۱۱۸۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
محمد آقایی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۴۷ ۴۴۰۲۳۳۴۶۰۹۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
احسان امینی
کرج ۰۹۳۳XXXX۹۹ ۶۶۰۱۲۶۰۳۲۶۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
...
--- ۰۹۱۹XXXX۴۵ ۲۲۰۳۵۸۷۲۰۶۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
سعید کریمی
یاسوج ۰۹۹۱XXXX۳۴ ۱۱۰۲۵۸۴۲۲۹۶ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و چهارم از تاریخ 1397/12/16 تا تاریخ 1398/01/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محمد امینیان
مشهد ۰۹۳۸XXXX۰۵ ۵۵۰۵۷۹۷۵۳۱۴ PS4
۲
حدیثه مهرپرور
شیروان ۰۹۱۵XXXX۱۵ ۹۹۰۰۹۴۶۵۳۸۱ ساعت هوشمند
۳
احمد اسفندیاری
شیروان ۰۹۹۱XXXX۸۹ ۹۹۰۰۸۵۷۹۶۲۱ ساعت هوشمند
۴
محبوب سلیمانی
تهران ۰۹۰۵XXXX۸۶ ۴۴۰۲۲۴۵۲۰۱۹ جاروبرقی
۵
حمید یاراحمدی
آبدانان ۰۹۱۸XXXX۸۸ ۵۵۰۴۸۹۹۹۱۶۱ غذاساز چندکاره
۶
الهام مقربی
ارومیه ۰۹۱۴XXXX۹۳ ۲۲۰۳۶۵۴۳۰۹۵ هدفون بی سیم
۷
کامیار محمدزاده
بناب ۰۹۳۳XXXX۳۶ ۲۲۰۳۳۴۴۵۳۷۹ اسپیکر بلوتوثی
۸
رضا شعبان زاده
طبس ۰۹۱۳XXXX۸۳ ۳۳۰۰۲۴۴۰۶۹۷ اسپیکر بلوتوثی
۹
سعید ابیلی
تهران ۰۹۳۵XXXX۰۰ ۱۱۰۲۶۳۳۰۴۱۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
سید جعفر محمودی
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۱۱ ۷۷۰۱۳۵۵۵۸۱۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
زینب میرزایی
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۷ ۱۱۰۲۴۷۳۵۶۲۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
هادی باغجری
تهران ۰۹۳۶XXXX۶۴ ۵۵۰۵۷۰۲۶۴۸۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
علیرضا شقاقی
تهران ۰۹۹۱XXXX۸۰ ۶۶۰۱۲۳۸۳۶۷۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
محمد منصوری
تهران ۰۹۲۱XXXX۹۲ ۲۲۰۳۵۸۸۷۴۲۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
...
--- ۰۹۱۵XXXX۸۱ ۴۴۰۲۳۹۶۰۷۷۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
سارا امینی
مشهد ۰۹۳۸XXXX۷۷ ۹۹۰۰۴۳۲۱۴۵۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
عزیز ریسمانی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۰۲ ۹۹۰۰۳۶۱۹۶۵۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
وحید صبوری
خوی ۰۹۳۰XXXX۱۷ ۹۹۰۰۷۸۶۵۴۷۴ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و سوم از تاریخ 1397/12/01 تا تاریخ 1397/12/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
جواد عروجلو
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۵ ۹۹۰۰۶۸۰۷۱۳۴ تلویزیون 43 اینچ LED
۲
حمید یاراحمدی
آبدانان ۰۹۱۸XXXX۸۸ ۵۵۰۴۸۵۶۹۶۵۰ تبلت
۳
فرزانه خارکوهی
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۲۹ ۹۹۰۰۸۲۷۳۲۵۹ تبلت
۴
علی زارعی
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۵ ۵۵۰۵۶۴۵۳۰۱۵ جاروبرقی
۵
ملیحه نصیری
شیراز ۰۹۱۷XXXX۱۱ ۲۲۰۳۴۹۸۶۳۷۹ غذاساز چندکاره
۶
علی اکبر کیخا
رامیان ۹۱۱۹XXXX۹ ۹۹۰۰۸۰۱۳۵۴۰ هدفون بی سیم
۷
...
--- ۰۹۳۶XXXX۷۳ ۲۲۰۳۲۹۸۸۶۹۹ اسپیکر بلوتوثی
۸
فرزانه آقایی
مشهد ۰۹۳۹XXXX۴۵ ۵۵۰۴۶۱۸۰۷۸۸ اسپیکر بلوتوثی
۹
مهدی حاتمی
تهران ۰۹۱۶XXXX۰۲ ۶۶۰۲۱۰۳۷۰۱۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
...
--- ۰۹۱۸XXXX۰۹ ۵۵۰۴۳۹۳۰۳۲۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
کبری صفایی
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۷۶ ۹۹۰۰۷۵۶۶۴۸۸۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
ناصر اسدی
دماوند ۰۹۹۰XXXX۶۰ ۶۶۰۱۶۵۰۸۰۹۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
افسانه نصیبی
اردبیل ۰۹۳۰XXXX۶۴ ۲۲۰۳۴۶۶۴۳۷۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
...
--- ۰۹۱۹XXXX۷۹ ۹۹۰۰۸۴۴۴۳۷۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
میلاد شرفی
تهران ۰۹۳۵XXXX۸۶ ۳۳۰۰۳۱۷۹۵۶۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
عرفان شاه ویسی
سقز ۰۹۱۸XXXX۸۹ ۶۶۰۱۶۸۸۶۵۹۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
علیرضا میرزایی
تهران ۰۹۳۸XXXX۷۰ ۲۲۰۳۵۸۳۸۷۹۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
...
--- ۰۹۱۲XXXX۳۱ ۶۶۰۲۱۰۳۹۴۰۲ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و دوم از تاریخ 1397/11/16 تا تاریخ 1397/11/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
رقیه صفایی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۷۷ ۹۹۰۰۸۸۸۸۳۶۳ تلویزیون 43 اینچ LED
۲
علی رضایی
فسا ۰۹۱۷XXXX۲۳ ۲۲۰۳۴۵۷۰۴۰۷ تبلت
۳
سعید سینایی
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۹ ۵۵۰۵۴۴۹۷۸۹۶ تبلت
۴
حمید سلیمانی
آبدانان ۰۹۱۸XXXX۷۵ ۵۵۰۴۴۳۲۷۳۵۴ جاروبرقی
۵
...
--- ۰۹۱۴XXXX۴۷ ۱۱۰۲۴۸۶۳۸۸۵ غذاساز چندکاره
۶
جمشید محدثی
رامسر ۰۹۱۱XXXX۵۱ ۹۹۰۰۷۷۰۰۹۷۷ هدفون بی سیم
۷
حسن ریسمانی
شیروان ۰۹۳۳XXXX۹۴ ۹۹۰۰۱۴۲۰۹۳۶ اسپیکر بلوتوثی
۸
امیرحسین یاراحمدی
تهران ۰۹۲۲XXXX۹۲ ۲۲۰۳۴۶۳۸۳۲۵ اسپیکر بلوتوثی
۹
امین مهدی زاده
شیروان ۰۹۱۷XXXX۵۹ ۹۹۰۰۲۵۳۱۱۲۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
رقیه امامی
تهران ۰۹۳۵XXXX۲۱ ۷۷۰۱۲۸۲۸۵۶۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
سکینه محمدی
قوچان ۰۹۱۵XXXX۹۳ ۴۴۰۲۲۰۷۲۶۸۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
هاجر منصوری
اراک ۰۹۱۸XXXX۵۳ ۳۳۰۰۳۲۰۵۶۷۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
حسن زمین پیما
تهران ۰۹۳۵XXXX۴۰ ۵۵۰۵۴۵۱۳۳۳۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
حسن آشوری
شاهرود ۰۹۱۹XXXX۷۵ ۹۹۰۰۷۷۹۸۳۹۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
حسین حاجی قاسم
تهران ۰۹۳۵XXXX۷۹ ‏۵۵۰۵۴۴۹۴۴۱۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
رضا مرادی
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۲ ۷۷۰۱۶۵۱۰۳۲۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
حسن مصطفایی
رامسر ۰۹۲۱XXXX۸۲ ۴۴۰۲۲۱۵۲۸۴۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
فاطمه منادی
قم ۰۹۱۲XXXX۹۴ ۷۷۰۱۳۵۲۳۴۸۲ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و یکم از تاریخ 1397/11/01 تا تاریخ 1397/11/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مجتبی دهقان
یزد ۰۹۱۳XXXX۱۰ ۹۹۰۰۷۹۹۱۵۱۰ تلویزیون 43 اینچ LED
۲
شهین پنچی
بناب ۰۹۹۰XXXX۰۶ ۹۹۰۰۷۷۷۷۱۸۰ تبلت
۳
نادعلی غلامی
شیروان ۰۹۳۰XXXX۴۰ ۹۹۰۰۸۹۶۲۲۰۷ تبلت
۴
کبری دهون
چرام ۰۹۱۷XXXX۰۴ ۵۵۰۵۶۳۸۱۲۹۹ جاروبرقی
۵
جمشید قربان پور
رامسر ۰۹۱۱XXXX۳۵ ۲۲۰۳۲۷۷۵۱۲۴ دستگاه غذاساز چندکاره
۶
...
--- ۰۹۱۸XXXX۶۸ ۹۹۰۰۷۳۲۹۷۶۴ هدفون بی سیم
۷
ناصر ایمانی
رضوانشهر ۰۹۳۵XXXX۲۳ ۵۵۰۵۴۸۴۸۰۱۹ اسپیکر بلوتوثی
۸
مهدی طالبی
اراک ۰۹۱۸XXXX۱۸ ۳۳۰۰۳۸۸۹۱۵۴ اسپیکر بلوتوثی
۹
میثم بردری
درگز ۰۹۱۵XXXX۰۲ ۳۳۰۰۲۴۴۱۹۳۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
...
--- ۰۹۳۳XXXX۱۰ ۳۳۰۰۲۳۸۲۵۸۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
...
--- ۰۹۱۳XXXX۱۳ ۴۴۰۲۴۵۵۰۰۸۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
گلنار ابراهیمی
رامسر ۰۹۳۰XXXX۰۴ ۴۴۰۲۲۷۶۱۲۰۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
ملیحه استانستی
سربیشه ۰۹۱۵XXXX۹۰ ۴۴۰۲۲۵۳۷۲۷۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
جبیب اله پیردادیان
--- ۰۹۳۳XXXX۵۷ ۵۵۰۴۴۶۲۴۱۷۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
حدیث نژاد کیان
تهران ۰۹۱۰XXXX۳۴ ۲۲۰۳۴۵۲۱۹۹۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
...
--- ۰۹۳۹XXXX۴۷ ۷۷۰۱۴۷۵۷۶۵۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
...
--- ۰۹۱۵XXXX۰۰ ۱۱۰۲۵۴۷۰۱۱۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
سارا سلیمانی
اراک ۰۹۱۸XXXX۸۶ ۲۲۰۳۲۵۴۷۷۴۷ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی ام از تاریخ 1397/10/16 تا تاریخ 1397/10/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
زهره رفیعی
ساری ۰۹۱۱XXXX۶۸ ۹۹۰۰۷۶۹۰۸۱۳ تلویزیون 43 اینچ LED
۲
...
--- ۰۹۱۵XXXX۱۴ ۵۵۰۴۳۸۲۹۹۳۸ تبلت
۳
الهه صابر
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۹ ۹۹۰۰۸۳۰۲۶۸۲ تبلت
۴
امیدعلی رییسی
شهرکرد ۰۹۱۳XXXX۲۷ ۹۹۰۰۸۰۳۶۳۵۵ جاروبرقی
۵
حسن کریمی
شهر بابک ۰۹۱۳XXXX۷۳ ۲۲۰۳۴۱۶۱۱۹۵ غذاساز چندکاره
۶
مرحمت فتحی
اراک ۰۹۱۸XXXX۹۵ ۹۹۰۰۷۹۴۲۰۴۰ هدفون بی سیم
۷
سید مجتبی پویان
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۵۷ ۶۶۰۱۰۷۸۱۲۸۷ اسپیکر بلوتوثی
۸
محمدمهدی مولایی
قزوین ۰۹۱۹XXXX۴۴ ۹۹۰۰۸۲۸۱۳۸۸ اسپیکر بلوتوثی
۹
علی قدرت پرموز
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۶ ۵۵۰۵۴۸۵۲۲۰۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
مریم خنده جام
شیراز ۰۹۱۷XXXX۹۵ ۹۹۰۰۸۰۴۰۸۷۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
صغری صفایی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۶۶ ۹۹۰۰۳۲۶۹۸۰۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
معصومه عظیمی
لنگرود ۰۹۰۴XXXX۴۹ ۲۲۰۳۰۹۹۶۷۱۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
فرزانه بدری
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۷ ۷۷۰۱۳۲۳۹۲۰۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
حسین نورانی
اسلامشهر ۰۹۱۹XXXX۸۲ ۹۹۰۰۸۲۹۰۵۲۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
حسین میراحمدی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۲۵ ۱۱۰۲۴۸۵۳۰۶۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
محمد رییسی
دهلران ۰۹۹۱XXXX۲۰ ۷۷۰۱۰۱۳۳۵۲۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
...
--- ۰۹۱۶XXXX۰۹ ۱۱۰۲۵۰۶۷۰۴۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
...
--- ۰۹۱۰XXXX۲۰ ۳۳۰۰۲۵۱۷۱۳۸ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و نهم از تاریخ 1397/10/01 تا تاریخ 1397/10/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فهیمه غلامی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۷۶ ۹۹۰۰۳۲۸۹۶۰۳ تلویزیون 43 اینچ LED
۲
مهدی صادقی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۷۱ ۹۹۰۰۷۷۲۹۵۱۱ تبلت
۳
سید اصغر موسوی
ماهدشت ۰۹۱۲XXXX۸۴ ۹۹۰۰۶۹۸۲۸۳۰ تبلت
۴
مریم اسماعیلی
رشت ۰۹۱۱XXXX۰۹ ۹۹۰۰۷۱۸۰۵۷۳ جاروبرقی
۵
سمیه گنجعلی
خوی ۰۹۱۴XXXX۲۸ ۹۹۰۰۸۳۵۱۷۹۶ غذاساز چندکاره
۶
علی نصیری
رفسنجان ۰۹۱۶XXXX۱۷ ۵۵۰۴۳۹۹۷۹۹۱ هدفون بی سیم
۷
منصور صابری دریانی
میناب ۰۹۰۵XXXX۸۸ ۲۲۰۳۴۰۷۸۰۵۰ اسپیکر بلوتوثی
۸
علیرضا عسگری
مشهد ۰۹۱۵XXXX۰۲ ۷۷۰۱۴۳۲۷۰۱۴ اسپیکر بلوتوثی
۹
مهسا صحراییان
لار ۰۹۱۷XXXX۱۵ ۹۹۰۰۶۷۹۳۰۰۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
...
--- ۰۹۲۱XXXX۴۸ ۱۱۰۲۴۷۲۵۳۹۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
سید ساجد میرسیدی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۹ ۳۳۰۰۲۴۷۷۹۳۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
عارف راستادل
کاشان ۰۹۱۵XXXX۹۵ ۵۵۰۴۹۷۱۸۵۴۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
علی اکبر دهقان نیا
شاهرود ۰۹۱۲XXXX۲۴ ۹۹۰۰۸۲۷۴۶۶۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
امیر جلیلوند
تویسرکان ۰۹۱۸XXXX۸۴ ۶۶۰۱۶۸۵۵۶۵۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
...
--- ۰۹۱۵XXXX۸۷ ۶۶۰۱۰۷۵۰۴۳۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
مریم مرادی
سبزوار ۰۹۱۵XXXX۷۴ ۷۷۰۱۳۲۳۷۲۶۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
مژگان حسینی
رفسنجان ۰۹۱۳XXXX۶۴ ۴۴۰۲۰۱۹۱۰۰۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
شهرام سالاری
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۲۶ ۵۵۰۵۳۸۷۵۸۹۷ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و هشتم از تاریخ 1397/09/16 تا تاریخ 1397/09/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
شهناز بابایی
اراک ۰۹۱۸XXXX۷۳ ۹۹۰۰۸۰۲۸۶۳۰ تلویزیون 43 اینچ LED
۲
مهدی مرادی
سبزوار ۰۹۱۵XXXX۲۰ ۵۵۰۵۰۳۳۶۲۲۳ تبلت
۳
...
--- ۰۹۱۷XXXX۰۶ ۵۵۰۵۴۸۶۷۸۹۸ تبلت
۴
راضیه جوربنیان
رامسر ۰۹۱۱XXXX۱۳ ۲۲۰۳۲۳۰۸۷۲۹ جاروبرقی
۵
علی پرموز
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۶ ۲۲۰۳۳۷۳۲۴۰۱ غذاساز چندکاره
۶
فاطمه رمضانی
ساری ۰۹۱۱XXXX۷۴ ۹۹۰۰۷۷۶۹۴۴۸ هدفون بی سیم
۷
مرجان افضلی
تهران ۰۹۱۶XXXX۵۵ ۱۱۰۲۴۶۹۱۸۶۸ اسپیکر بلوتوثی
۸
مهدی اسدی
رشت ۰۹۱۷XXXX۸۱ ۴۴۰۲۴۵۱۱۴۷۹ اسپیکر بلوتوثی
۹
رضا حسین پور
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۸۷ ۱۱۰۲۴۸۲۶۳۹۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
کیفیه کرمی
ایلام ۰۹۳۸XXXX۱۳ ۵۵۰۲۵۰۷۸۰۹۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
علیرضا کشوری
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۲ ۴۴۰۲۰۰۳۲۲۴۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
...
--- ۰۹۳۷XXXX۱۰ ۹۹۰۰۷۸۰۶۱۰۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
سیدمحمدحسن انوری
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۷۷ ۱۱۰۲۱۴۴۸۹۹۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
...
--- ۰۹۳۸XXXX۰۳ ۹۹۰۰۸۳۰۵۰۷۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
عاطفه بهادری
تهران ۰۹۳۳XXXX۶۸ ۲۲۰۳۳۹۴۴۹۵۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
...
--- ۰۹۱۰XXXX۱۶ ۱۱۰۲۵۰۶۰۹۳۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
حامد اکبرپور
اراک ۰۹۳۷XXXX۶۴ ۴۴۰۲۲۷۵۸۳۳۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
محمدحسین محمدی
بوشهر ۰۹۳۸XXXX۸۱ ۹۹۰۰۷۹۴۶۹۲۱ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و هفتم از تاریخ 1397/09/01 تا تاریخ 1397/09/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مریم قاسمی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۵۰ ۹۹۰۰۷۳۲۱۷۸۶ تلویزیون 43 اینچ LED
۲
زینب ایزک شیریان
رامسر ۰۹۱۱XXXX۳۵ ۴۴۰۲۲۸۴۰۳۰۶ تبلت
۳
محمد مرادی
سبزوار ۰۹۱۵XXXX۱۰ ۵۵۰۵۰۳۳۶۲۱۸ تبلت
۴
وحید امیری
کرج ۰۹۳۶XXXX۲۴ ۴۴۰۲۴۰۵۱۵۰۱ جاروبرقی
۵
مرضیه کیانی
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۳ ۹۹۰۰۸۲۱۹۸۰۱ دستگاه غذاساز
۶
فاطمه فرامرزی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۷۳ ۹۹۰۰۶۸۱۸۷۰۴ هدفون بی سیم
۷
علی کوهی
اردبیل ۰۹۳۸XXXX۳۹ ۵۵۰۵۴۵۵۱۷۰۴ اسپیکر بلوتوثی
۸
مرضیه بیات
همدان ۰۹۳۶XXXX۵۵ ۵۵۰۴۹۷۴۴۵۳۲ اسپیکر بلوتوثی
۹
هادی توکلی
گلستان ۰۹۱۹XXXX۳۶ ۳۳۰۰۳۴۲۲۶۲۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
...
--- ۰۹۱۷XXXX۱۵ ۴۴۰۲۴۰۶۱۵۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
علی محمد رییسی
ایلام ۰۹۳۵XXXX۶۵ ۷۷۰۵۴۳۶۱۵۴۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
...
--- ۰۹۱۶XXXX۸۲ ۲۲۰۳۲۲۰۹۳۳۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
محمد طبرزدی
اصفهان ۰۹۰۲XXXX۲۸ ۷۷۰۱۲۵۳۷۳۰۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
محمدامین فاضلی
مشهد ۰۹۱۹XXXX۲۲ ۳۳۰۰۲۵۳۸۸۱۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
غلام سلیمانی تبار
شیراز ۰۹۱۷XXXX۸۸ ۹۹۰۰۸۰۶۳۱۹۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
سعید موحد
شیروان ۰۹۱۶XXXX۱۷ ۴۴۰۲۱۰۵۲۴۶۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
محمود احمدی
اراک ۰۹۱۸XXXX۷۵ ۲۲۰۳۳۹۸۶۹۴۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
سمیه حسینعلی
شاهرود ۰۹۱۹XXXX۴۹ ۹۹۰۰۷۸۸۰۷۷۶ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و ششم از تاریخ 1397/08/16 تا تاریخ 1397/08/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
نیره رضایی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۱ ۹۹۰۰۷۳۱۹۶۰۰ تلویزیون43اینچ(LED)
۲
حمید طاهری
تالش ۰۹۱۱XXXX۳۰ ۵۵۰۴۶۸۱۷۰۸۸ تبلت
۳
...
--- ۰۹۱۷XXXX۵۳ ۹۹۰۰۸۰۶۲۵۳۲ تبلت
۴
نجمه گودرزی
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۷ ۹۹۰۰۷۷۴۷۸۶۵ جاروبرقی
۵
علی نصیری
تهران ۰۹۱۹XXXX۵۳ ۹۹۰۰۷۷۲۳۲۸۲ غذاساز چندکاره
۶
مرتضی اسماعیلی اول
بشرویه ۰۹۱۵XXXX۴۳ ۵۵۰۵۰۲۷۹۱۳۲ هدفون بی سیم
۷
ایمان حسن مشائی
رامسر ۰۹۲۱XXXX۹۴ ۴۴۰۲۲۱۳۰۱۱۶ اسپیکر بلوتوثی
۸
عظیمه خوجم لی
تهران ۰۹۱۱XXXX۸۲ ۹۹۰۰۸۱۷۸۳۱۱ اسپیکر بلوتوثی
۹
علیرضا فتح الهی
تهران ۰۹۳۹XXXX۷۹ ۳۳۰۰۳۳۹۸۲۶۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
رسول امیردخت
رامسر ۰۹۳۹XXXX۰۷ ۴۴۰۲۱۰۵۱۴۹۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
علی زارعی
اراک ۰۹۳۳XXXX۳۵ ۲۲۰۳۳۲۴۱۶۴۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
آتیه صدیقی
تهران ۰۹۳۹XXXX۶۱ ۹۹۰۰۷۵۲۴۲۵۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
محمد رییسی
دهلران ۰۹۱۸XXXX۵۳ ۶۶۰۸۶۵۳۲۷۰۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
سید اصغر محمدی
تهران ۰۹۳۵XXXX۱۹ ۴۴۰۲۳۹۷۰۶۷۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
...
--- ۰۹۰۱XXXX۰۷ ۲۲۰۲۸۰۷۵۱۷۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
مرتضی قاسمی
--- ۰۹۰۳XXXX۵۲ ۵۵۰۴۷۱۲۹۳۲۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
حمید رستمی
تهران ۰۹۰۱XXXX۱۲ ۵۵۰۴۴۰۰۸۵۱۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
احمد کاووسی
ابوموسی ۰۹۱۷XXXX۷۰ ۷۷۰۱۴۴۰۸۸۰۴ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و پنجم از تاریخ 1397/08/01 تا تاریخ 1397/08/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محمدحسین مشرفی زاده
بندر عباس ۰۹۳۷XXXX۹۰ ۹۹۰۰۷۹۶۰۱۹۴ تلویزیون43اینچ(LED)
۲
منصور نوری
ورامین ۰۹۱۹XXXX۶۱ ۹۹۰۰۶۷۰۱۵۶۴ تبلت
۳
مجتبی رحمتی
رودسر ۰۹۱۱XXXX۴۲ ۹۹۰۰۶۵۳۲۱۹۱ تبلت
۴
سارا بحرانی
هندیجان ۰۹۱۶XXXX۶۰ ۹۹۰۰۸۰۱۸۱۷۶ جاروبرقی
۵
زهرا زارعی
اراک ۰۹۱۸XXXX۹۱ ۴۴۰۲۳۲۴۳۹۰۸ غذاساز چندکاره
۶
نجمه رشیدی
یزد ۰۹۱۳XXXX۱۰ ۹۹۰۰۶۹۹۸۹۹۲ هدفون بی سیم
۷
سید مصطفی فراهانی
--- ۰۹۱۸XXXX۵۴ ۵۵۰۵۰۳۸۰۷۸۱ اسپیکر بلوتوثی
۸
مهدی صحراگرد
شیراز ۰۹۱۷XXXX۰۰ ۲۲۰۳۳۹۰۷۳۲۰ اسپیکر بلوتوثی
۹
حمیدرضا عبادتی
زابل ۰۹۱۵XXXX۱۸ ۵۵۰۴۹۰۴۶۹۴۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
غلامرضا جودی میاب
اندیمشک ۰۹۱۶XXXX۰۷ ۵۵۰۴۲۱۹۰۳۷۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
...
--- ۰۹۱۲XXXX۸۲ ۷۷۰۱۴۹۸۸۲۶۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
محمد علیاری
تهران ۰۹۱۲XXXX۸۳ ۹۹۰۰۶۳۳۷۰۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
نیره شاعری
اراک ۰۹۱۸XXXX۸۱ ۵۵۰۴۶۴۸۷۸۵۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
لیلا موسوی
بوئین و میاندشت ۰۹۱۳XXXX۳۱ ۹۹۰۰۷۹۳۶۶۲۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
سعید داودیان
بهبهان ۰۹۱۶XXXX۱۷ ۶۶۰۱۰۶۰۱۱۱۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
محمدحسین عزیزی
ورامین ۰۹۲۲XXXX۰۴ ۵۵۰۵۰۰۸۴۸۵۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
طاهره مرتضایی
ورامین ۰۹۳۶XXXX۰۶ ۹۹۰۰۷۳۴۴۲۰۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
بتول حیدری
فاروج ۰۹۱۵XXXX۵۱ ۵۵۰۴۷۱۹۲۳۵۳ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و چهارم از تاریخ 1397/07/16 تا تاریخ 1397/07/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مصطفی امانی
خمین ۰۹۱۸XXXX۸۱ ۹۹۰۰۷۷۲۳۱۵۸ تلویزیون43اینچ(LED)
۲
پنجعلی زارع
سیرجان ۰۹۱۴XXXX۴۳ ۹۹۰۰۸۰۸۵۴۶۱ تبلت
۳
حمید رحیمی
اسلامشهر ۰۹۱۲XXXX۰۳ ۹۹۰۰۷۷۴۱۵۵۴ گوشی هوشمند
۴
رضا احمدی
فارسان ۰۹۱۳XXXX۶۰ ۵۵۰۴۹۹۱۶۴۲۷ جاروبرقی
۵
شهرام سلیمی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۷۵ ۵۵۰۴۶۱۸۱۸۹۱ غذاساز چندکاره
۶
مریم رحیمی
قزوین ۰۹۳۹XXXX۸۹ ۹۹۰۰۷۲۶۷۸۳۶ هدفون بی سیم
۷
مهدی شیخ
درگز ۰۹۰۲XXXX۳۱ ۵۵۰۴۸۳۲۳۹۶۸ اسپیکر بلوتوثی
۸
میلاد حیدری
تهران ۰۹۳۶XXXX۳۶ ۵۵۰۵۲۶۱۱۱۸ اسپیکر بلوتوثی
۹
زهرا زائری
میناب ۰۹۳۶XXXX۰۷ ۹۹۰۰۷۷۲۶۴۵۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
...
--- ۰۹۲۲XXXX۱۵ ۲۲۰۳۲۷۷۶۹۱۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
سیدمحمدحسین موسوی
تهران ۰۹۲۱XXXX۶۳ ۴۴۰۲۰۵۱۹۵۹۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
عرفان شاه ویسی
سقز ۰۹۱۸XXXX۸۹ ۵۵۰۴۸۱۶۴۱۸۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
کیانوش عبدی
تهران ۰۹۳۶XXXX۲۵ ۵۵۰۵۱۴۵۲۱۷۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
شمس الدین عزیزی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۳۲ ۷۷۰۱۳۱۲۳۱۲۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
فاطمه سادات جلالی
شیروان ۰۹۳۰XXXX۳۱ ۵۵۰۴۸۲۶۹۹۹۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
میثم اردشیری
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۳۵ ۵۵۰۴۴۷۷۱۳۲۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
عاطفه پورراوری
یزد ۰۹۱۳XXXX۶۹ ۴۴۰۲۰۴۶۹۶۲۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
فاطمه علیپور
تبریز ۰۹۱۴XXXX۵۴ ۲۲۰۳۲۴۵۵۱۹۹ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و سوم از تاریخ 1397/07/01 تا تاریخ 1397/07/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
پیمان پورباد
رضوانشهر ۰۹۱۱XXXX۴۴ ۹۹۰۰۷۵۱۲۰۸۷ تلویزیون LED
۲
حسین آزادفر
ایلام ۰۹۱۸XXXX۴۲ ۹۹۰۰۷۲۶۹۰۳۸ تبلت
۳
...
--- ۰۹۱۴XXXX۷۷ ۹۹۰۰۶۶۳۸۱۲۳ گوشی هوشمند
۴
فاطمه رفسنجانی
بم ۰۹۱۳XXXX۷۵ ۵۵۰۵۰۳۷۱۰۶۴ جاروبرقی
۵
سمانه زنگنه قاسم آبادی
خواف ۰۹۱۵XXXX۲۶ ۹۹۰۰۶۶۲۶۱۸۹ غذاساز چندکاره
۶
راضیه موسوی
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۲ ۹۹۰۰۷۴۲۷۱۹۸ هدفون بی سیم
۷
حدیث حاتمی
ایلام ۰۹۳۸XXXX۱۲ ۶۶۰۱۰۲۰۹۵۴۱ اسپیکر بلوتوثی
۸
علی گلستانی
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۷۲ ۹۹۰۰۶۹۹۸۴۴۵ اسپیکر بلوتوثی
۹
فاطمه سروری
فردوس ۰۹۱۵XXXX۱۶ ‏۵۵۰۴۶۴۷۶۰۹۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
...
--- ۰۹۱۷XXXX۳۵ ۹۹۰۰۷۰۶۵۷۸۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
مهدی آتش افروز
اهواز ۰۹۱۶XXXX۴۵ ۱۱۰۲۴۰۲۷۲۱۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
الهه عباسیان
تهران ۰۹۱۹XXXX۷۹ ۹۹۰۰۸۰۳۶۲۱۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
راحله ایمانی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۴۸ ۵۵۰۵۰۷۵۷۲۷۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
...
--- ۰۹۰۲XXXX۹۴ ۲۲۰۳۱۱۴۲۷۷۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
بهناز میرزایی
تهران ۰۹۱۸XXXX۹۰ ۹۹۰۰۷۰۴۹۸۹۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
اعظم یعقوبی
تهران ۰۹۳۶XXXX۸۴ ۵۵۰۴۸۷۲۸۱۷۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
پریسا نظری
آمل ۰۹۱۱XXXX۵۸ ۵۵۰۴۷۸۲۶۹۳۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
عباس اردنجی
قوچان ۰۹۳۶XXXX۱۴ ۴۴۰۲۰۹۶۵۹۷۵ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و دوم از تاریخ 1397/06/16 تا تاریخ 1397/06/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
اکرم سعادتی فر
قم ۰۹۱۹XXXX۷۷ ۹۹۰۰۸۰۰۱۳۹۰ تلویزیون LED
۲
شاهین فیض الهی
ایلام ۰۹۰۳XXXX۶۳ ۹۹۰۰۶۹۱۱۵۸۲ تبلت
۳
جواد کاربخش
ایلام ۰۹۱۳XXXX۹۵ ۹۹۰۰۷۱۲۹۸۱۰ گوشی هوشمند
۴
فضل اله داوری
کرج ۰۹۳۷XXXX۳۷ ۴۴۰۲۰۶۴۲۲۲۰ جاروبرقی
۵
امیرعلی آبیار
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۴ ۲۲۰۳۱۹۲۸۴۶۴ غذاساز چندکاره
۶
نجمه محمدی
رشت ۰۹۱۱XXXX۲۰ ۹۹۰۰۷۶۶۰۵۹۸ هدفون بی سیم
۷
سعید جعفری
--- ۰۹۳۶XXXX۲۸ ۵۵۰۵۰۶۸۴۰۶۴ اسپیکر بلوتوثی
۸
رقیه کامران نوری
همدان ۰۹۱۸XXXX۴۶ ۵۵۰۴۳۶۸۸۸۳۵ اسپیکر بلوتوثی
۹
عبدالمجید حاجب
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۳۹ ۵۵۰۴۸۲۵۸۶۵۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
کریم قادری
اردبیل ۰۹۳۵XXXX۸۳ ۵۵۰۴۴۴۶۷۱۰۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
وحید قنبری
اراک ۰۹۳۷XXXX۹۹ ۶۶۰۱۱۸۱۷۱۹۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
منظر جوادی
تهران ۰۹۱۲XXXX۸۸ ۲۲۰۳۱۱۵۴۴۸۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
موسی حیدرپور
بم ۰۹۳۷XXXX۹۶ ۴۴۰۲۳۲۴۲۰۴۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
مهوش خورشیدی
تهران ۰۹۱۲XXXX۸۲ ۵۵۰۵۰۷۶۱۱۱۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
ابوالقاسم قنبری فیروزآبادی
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۰۳ ۴۴۰۱۶۵۱۲۴۳۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
...
--- ۰۹۱۲XXXX۱۸ ۶۶۰۱۰۲۱۳۶۲۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
امیر سعیدی فر
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۶ ۵۵۰۵۰۴۸۷۷۰۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
...
--- ۰۹۳۰XXXX۷۱ ۲۲۰۳۰۱۵۳۶۲۶ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و یکم از تاریخ 1397/06/01 تا تاریخ 1397/06/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محسن رحیمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۱ ۹۹۰۰۷۶۰۵۸۷۲ تلویزیون LED
۲
نیلوفر صدیقی
اسالم ۰۹۱۱XXXX۶۶ ۹۹۰۰۷۳۷۷۲۶۶ تبلت
۳
ماریا ترک آبادی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۱۴ ۹۹۰۰۷۱۸۵۹۵۱ گوشی هوشمند
۴
یاسین ملاحی
هرمز ۰۹۱۷XXXX۰۲ ۵۵۰۴۶۱۷۱۹۶۰ جاروبرقی
۵
عذرا ایزانلو
بجنورد ۰۹۱۰XXXX۳۲ ۴۴۰۲۲۴۵۱۲۹۵ دستگاه غذاساز
۶
فاطمه ابراهیم زاده
نایین ۰۹۱۶XXXX۳۶ ۹۹۰۰۶۷۵۳۷۵۸ هدفون بلوتوثی
۷
ملیحه سلمانی
ابوموسی ۰۹۱۷XXXX۳۴ ۵۵۰۴۸۱۶۳۷۴۳ اسپیکر
۸
...
--- ۰۹۹۰XXXX۲۳ ۵۵۰۴۶۱۷۶۹۵۹ اسپیکر
۹
جلال محجوبی
تهران ۰۹۳۹XXXX۸۲ ۹۹۰۰۸۱۳۰۰۸۸ اسپیکر
۱۰
...
--- ۰۹۱۸XXXX۴۵ ‏۸۸۰۰۹۹۰۸۶۹۸ اسپیکر
۱۱
علیرضا وصی پور
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۰ ۴۴۰۲۰۹۴۱۶۹۲ اسپیکر
۱۲
سکینه موسوی زاده
آواجیق ۰۹۱۴XXXX۵۰ ۶۶۰۱۰۵۹۲۶۹۷ اسپیکر
۱۳
جعفر اسفندیاری
بجنورد ۰۹۰۱XXXX۳۵ ۵۵۰۴۸۸۱۲۷۱۰ اسپیکر
۱۴
قدرت اله بحرانی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۹۸ ۵۵۰۴۳۴۶۵۱۰۶ اسپیکر
۱۵
حمیدرضا عطارزاده
تهران ۰۹۱۶XXXX۴۸ ۲۲۰۳۰۱۶۲۶۵۵ اسپیکر
۱۶
زهرا وحدتی
همدان ۰۹۱۸XXXX۷۰ ۵۵۰۴۷۲۲۲۴۷۸ اسپیکر
۱۷
ایمان پناه بر
املش ۰۹۳۹XXXX۴۱ ۹۹۰۰۶۷۳۱۹۴۰ اسپیکر
۱۸
...
--- ۰۹۱۳XXXX۰۱ ۵۵۰۴۶۳۴۱۲۴۶ اسپیکر
برندگان دوره بیستم از تاریخ 1397/05/16 تا تاریخ 1397/05/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
...
--- ۰۹۱۶XXXX۸۲ ۵۵۰۴۶۱۶۳۱۹۲ تلویزیون LED
۲
معصومه مستجیری
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۳ ۱۱۰۲۱۱۷۴۵۰۰ تبلت
۳
مهدی یاور
مشهد ۰۹۱۵XXXX۰۰ ۲۲۰۲۶۸۱۷۷۲۰ گوشی هوشمند
۴
...
--- ۰۹۱۹XXXX۹۱ ۹۹۰۰۷۰۶۰۱۳۹ جاروبرقی
۵
میثم صفری
ایلام ۰۹۱۸XXXX۸۹ ۹۹۰۰۷۴۴۷۲۲۳ غذاساز چندکاره
۶
عاطفه بخشعلی پور
کلاچای ۰۹۱۱XXXX۷۸ ۹۹۰۰۶۴۴۶۱۰۶ هدفون
۷
مصطفی مصطفایی
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۷ ۹۹۰۰۷۲۴۸۲۲۶ اسپیکر
۸
...
--- ۰۹۳۳XXXX۰۶ ۱۱۰۱۸۱۲۴۹۴۴ اسپیکر
۹
مهدی جم
کرمان ۰۹۱۳XXXX۶۰ ۵۵۰۳۷۱۹۷۶۴۱ اسپیکر
۱۰
...
--- ۰۹۹۰XXXX۳۲ ۱۱۰۱۹۸۸۹۱۷۶ اسپیکر
۱۱
سیدرضا موسوی
لنگرود ۰۹۱۱XXXX۲۶ ۹۹۰۰۷۷۷۶۱۲۹ اسپیکر
۱۲
...
--- ۰۹۱۵XXXX۸۱ ۵۵۰۴۵۰۳۱۶۳۳ اسپیکر
۱۳
مریم حسن نژاد
رشت ۰۹۳۸XXXX۳۶ ۹۹۰۰۸۱۰۴۴۸۳ اسپیکر
۱۴
مهدی سلمانیان
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۳۷ ۵۵۰۴۳۴۶۳۹۵۳ اسپیکر
۱۵
فهیمه فریدی پور
کوهدشت ۰۹۳۰XXXX۵۸ ۳۳۰۰۲۲۳۹۲۱۹ اسپیکر
۱۶
میمنت بابایی
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۹ ۶۶۰۱۰۶۱۱۰۰۱ اسپیکر
۱۷
سجاد خزایی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۳۶ ۵۵۰۴۶۴۲۷۵۱۲ اسپیکر
۱۸
ستاره ناظری
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۱۳ ۵۵۰۴۳۴۳۲۸۹۸ اسپیکر
برندگان دوره نوزدهم از تاریخ 1397/05/01 تا تاریخ 1397/05/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
نعیمه رشیدی
یزد ۰۹۱۳XXXX۲۰ ۹۹۰۰۷۵۹۱۸۲۲ PS4
۲
سیما نجفی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۵۷ ۵۵۰۴۵۴۸۵۱۱۰ تبلت
۳
ناصر محمودی
میلاجرد ۰۹۱۸XXXX۲۳ ۹۹۰۰۷۸۱۵۷۹۸ گوشی هوشمند
۴
سیدجواد محمودی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۶ ۹۹۰۰۶۸۸۸۹۸۸ جاروبرقی
۵
زکریا گوهری
رشت ۰۹۱۱XXXX۰۹ ۴۴۰۱۸۸۶۰۷۸۲ غذاساز چندکاره
۶
محمد روحنده
حمیدیه ۰۹۱۹XXXX۶۲ ۵۵۰۳۵۴۴۷۳۶۷ هدفون بی سیم
۷
عباس علیزاده
بم ۰۹۳۸XXXX۷۰ ۵۵۰۳۸۰۸۸۴۵۲ اسپیکر
۸
امیرمسعود موگویی
تهران ۰۹۳۷XXXX۴۵ ۵۵۰۴۶۷۷۵۴۲۲ اسپیکر
۹
امیدرضا سلطانی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۵۹ ۶۶۰۱۰۰۳۳۶۲۶ اسپیکر
۱۰
زهرا کبیری
نسیم شهر ۰۹۱۴XXXX۱۶ ۵۵۰۴۰۰۵۴۱۰۸ اسپیکر
۱۱
مهدی جیریائی شراهی
اراک ۰۹۱۸XXXX۶۰ ۶۶۰۱۰۰۳۲۱۰۳ اسپیکر
۱۲
مهدی هاشمی
سروستان ۰۹۱۷XXXX۸۲ ۵۵۰۴۲۹۶۴۶۸۱ اسپیکر
۱۳
سیدمحمدتقی باقی زاده
یزد ۰۹۱۳XXXX۹۰ ۳۳۰۰۲۳۳۱۰۹۱ اسپیکر
۱۴
اکرم ایزدی
کرمان ۰۹۹۰XXXX۰۲ ۹۹۰۰۶۷۳۱۵۷۰ اسپیکر
۱۵
...
--- ۰۹۱۸XXXX۵۱ ۴۴۰۱۷۴۷۰۲۵۶ اسپیکر
۱۶
یاسر صادقی راد
همدان ۰۹۱۸XXXX۷۳ ۵۵۰۴۲۵۹۸۸۳۷ اسپیکر
۱۷
عیسی ملاحی
میناب ۰۹۱۷XXXX۶۳ ۵۵۰۴۳۴۴۷۲۸۸ اسپیکر
۱۸
علی نادری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۸۵ ۵۵۰۴۲۸۴۵۲۳۸ اسپیکر
برندگان دوره هجدهم از تاریخ 1397/04/16 تا تاریخ 1397/04/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
معصومه خانیان
رحیم آباد ۰۹۱۱XXXX۹۵ ۴۴۰۲۰۵۷۸۵۲۲ PS4
۲
اسداله ریاحی
اراک ۰۹۱۸XXXX۳۷ ۹۹۰۰۷۱۵۳۱۸۴ تبلت
۳
...
--- ۰۹۱۷XXXX۷۳ ۹۹۰۰۶۶۰۴۲۸۹ گوشی هوشمند
۴
ابوالفضل قربانی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۷۷ ۹۹۰۰۷۲۳۹۸۳۲ ربع سکه
۵
مهدی رحمانی
فاروج ۰۹۱۵XXXX۴۹ ۱۱۰۲۰۳۶۶۴۶۹ ربع سکه
۶
محمدمهدی ناندایی آذر
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۲ ۵۵۰۴۵۴۸۲۰۶۱ ربع سکه
۷
محمدصادق وجدانی
شفت ۰۹۱۱XXXX۷۳ ۹۹۰۰۶۴۹۰۸۵۳ اسپیکر
۸
...
--- ۰۹۱۶XXXX۴۱ ۵۵۰۴۳۸۴۷۶۶۹ اسپیکر
۹
...
--- ۰۹۳۳XXXX۵۱ ۴۴۰۱۸۵۲۳۳۱۲ اسپیکر
۱۰
یاسربیک
یزد ۰۹۱۳XXXX۶۶ ۱۱۰۲۰۸۷۹۹۹۲ اسپیکر
۱۱
مرضیه بارانی
تهران ۰۹۱۰XXXX۷۶ ۹۹۰۰۶۷۹۳۲۴۷ اسپیکر
۱۲
نازنین ناری گبلو
اردبیل ۰۹۱۴XXXX۰۰ ۹۹۰۰۶۶۸۳۰۶۲ اسپیکر
۱۳
علیرضا خاوند
فاروج ۰۹۱۵XXXX۰۸ ۲۲۰۳۱۰۰۱۰۸۹ اسپیکر
۱۴
اشکان میرمحمد مکی
اراک ۰۹۱۸XXXX۳۸ ۵۵۰۴۳۲۹۴۸۸۷ اسپیکر
۱۵
لیلا علیزاده
تهران ۰۹۳۶XXXX۷۷ ۹۹۰۰۶۸۰۳۵۲۵ اسپیکر
۱۶
حسین فوادیان
ورامین ۰۹۱۲XXXX۵۷ ۹۹۰۰۷۵۴۳۶۷۳ اسپیکر
۱۷
آمنه محمودی
هندیجان ۰۹۱۶XXXX۷۵ ۹۹۰۰۶۹۲۶۶۷۹ اسپیکر
۱۸
کلثوم خرمی
میناب ۰۹۳۹XXXX۳۱ ۹۹۰۰۶۵۶۹۸۴۷ اسپیکر
برندگان دوره هفدهم از تاریخ 1397/04/01 تا تاریخ 1397/04/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
حسن فروغی مهر
دهدشت ۰۹۱۷XXXX۵۴ ۵۵۰۴۳۰۲۹۷۷۱ PS4
۲
آمنه قنبرزهی
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۰۰ ۵۵۰۴۲۳۶۵۲۳۳ تبلت
۳
نوید کیانی
همدان ۰۹۳۷XXXX۵۸ ۵۵۰۴۳۲۴۷۸۱۸ گوشی هوشمند
۴
صادق خداشاهی
مشهد ۰۹۳۷XXXX۲۵ ۴۴۰۱۸۵۲۰۳۷۱ ربع سکه
۵
عصمت قائم آبادی
بم ۰۹۱۳XXXX۲۸ ۷۷۰۱۲۸۳۸۶۱۷ ربع سکه
۶
...
--- ۰۹۱۵XXXX۷۵ ۵۵۰۴۰۳۱۴۱۱۰ ربع سکه
۷
محمد پورتیموری
تهران ۰۹۱۹XXXX۷۶ ۹۹۰۰۶۷۶۱۱۷۴ اسپیکر
۸
آرمین شیخ کانلوی میلان
تهران ۰۹۳۹XXXX۷۳ ۹۹۰۰۶۸۲۷۱۸۳ اسپیکر
۹
حسین جمالی
--- ۰۹۱۵XXXX۰۸ ۶۶۰۰۹۷۹۷۲۱۴ اسپیکر
۱۰
ثریا عظیمی
شیروان ۰۹۹۱XXXX۸۳ ۴۴۰۲۰۳۹۹۹۹۰ اسپیکر
۱۱
مجید هنرمند
مشهد ۰۹۳۵XXXX۸۴ ۴۴۰۲۰۱۱۲۵۲۵ اسپیکر
۱۲
فاطمه نقابی
مشهد ۰۹۳۹XXXX۱۲ ۴۴۰۱۹۱۸۹۲۷۴ اسپیکر
۱۳
ابوالفضل سعیدی
شاهرود ۰۹۱۹XXXX۱۴ ۵۵۰۳۶۶۱۱۷۸۵ اسپیکر
۱۴
ابوالفضل حیدری
ورامین ۰۹۳۵XXXX۲۷ ۵۵۰۴۳۰۵۷۹۱۲ اسپیکر
۱۵
مژده رضایی
شاهین شهر ۰۹۳۰XXXX۹۴ ۹۹۰۰۶۹۸۳۰۷۷ اسپیکر
۱۶
فتانه محمدی
ورامین ۰۹۱۲XXXX۶۶ ۵۵۰۳۶۱۸۲۳۶۳ اسپیکر
۱۷
امید کارخانه
ورامین ۰۹۲۱XXXX۵۵ ۱۱۰۲۰۳۳۶۳۳۶ اسپیکر
۱۸
زهرا خوشخوتیتکانلو
فاروج ۰۹۳۸XXXX۷۸ ۳۳۰۰۲۲۸۱۷۶۸ اسپیکر
برندگان دوره شانزدهم از تاریخ 1397/03/16 تا تاریخ 1397/03/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
...
--- ۰۹۱۹XXXX۰۱ ۹۹۰۰۶۶۳۴۰۸۹ PS4
۲
میثم محمدی پور
لنگرود ۰۹۱۳XXXX۹۷ ۵۵۰۳۵۷۲۰۵۲۰ تبلت
۳
عباس بابایی
اراک ۰۹۱۸XXXX۸۷ ۹۹۰۰۷۱۵۴۰۶۱ گوشی هوشمند
۴
...
--- ۰۹۱۵XXXX۳۲ ۴۴۰۱۸۵۵۸۰۵۲ ربع سکه
۵
مهدی جویباری
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۴ ۵۵۰۳۸۸۷۱۶۵۸ ربع سکه
۶
فاطمه آزادرونق
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۵۳ ۴۴۰۱۶۰۵۱۷۲۶ ربع سکه
۷
محمد محمدی منش
شوشتر ۰۹۱۶XXXX۶۱ ۵۵۰۳۷۷۸۹۵۴۰ اسپیکر
۸
ناصرقلی اسکندری
رضوانشهر ۰۹۱۱XXXX۹۲ ۹۹۰۰۷۱۴۰۷۱۴ اسپیکر
۹
فریبا رستمی
تهران ۹۱۲۹XXXX۰ ۲۲۰۲۸۷۰۰۱۲۷ اسپیکر
۱۰
محمد رشیدی بفروئی
یزد ۰۹۱۳XXXX۵۱ ۹۹۰۷۲۸۶۸۱۲ اسپیکر
۱۱
ایوب قادریان
سردشت ۰۹۱۴XXXX۴۶ ۶۶۰۰۹۰۰۳۳۱۵ اسپیکر
۱۲
مرصاد حسن زاده
اشتهارد ۰۹۳۷XXXX۲۳ ۴۴۰۱۹۹۳۱۸۴۹ اسپیکر
۱۳
شایان داوری
--- ۰۹۳۶XXXX۱۲ ۵۵۰۴۰۳۹۱۹۵۵ اسپیکر
۱۴
ثریا عیدی
نسیم شهر ۰۹۳۹XXXX۰۳ ۴۴۰۱۸۴۹۵۴۹۹ اسپیکر
۱۵
...
--- ۰۹۱۸XXXX۳۲ ۵۵۰۳۶۰۵۵۹۲۷ اسپیکر
۱۶
سید رضا هاشمی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۹۱ ۲۲۰۲۶۸۱۷۷۴۴ اسپیکر
۱۷
مریم اصغری
گنبد کاووس ۰۹۲۲XXXX۹۳ ۵۵۰۴۲۳۶۵۵۵۳ اسپیکر
۱۸
مرتضی ترابی
اشتهارد ۰۹۱۲XXXX۹۶ ۵۵۰۳۹۵۹۸۹۷۹ اسپیکر
برندگان دوره پانزدهم از تاریخ 1397/03/01 تا تاریخ 1397/03/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محمدحسین عادلی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۵۶ ۹۹۰۰۶۳۸۴۸۸۳ PS4
۲
جلال محسوبی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۴ ۹۹۰۰۶۷۱۷۱۱۱ تبلت
۳
علی صندوق ساز
یزد ۰۹۱۳XXXX۵۸ ۱۱۰۱۸۳۰۶۲۱۱ گوشی هوشمند
۴
حسین زمانی قمی
قم ۰۹۱۹XXXX۳۵ ۵۵۰۳۶۶۲۹۴۸۶ ربع سکه
۵
سروش رمضانی
ساری ۰۹۱۱XXXX۱۹ ۴۴۰۱۹۱۴۴۱۱۵ ربع سکه
۶
خلیل بیاتی
مشهد ۰۹۱۰XXXX۲۹ ۴۴۰۱۸۳۱۰۴۴۲ ربع سکه
۷
رضا پودینه
زابل ۰۹۱۵XXXX۲۵ ۵۵۰۴۲۳۶۶۰۴۰ اسپیکر
۸
محسن نجار بهبهانی
بندر ماهشهر ۰۹۱۶XXXX۳۸ ۹۹۰۰۶۵۵۶۲۴۰ اسپیکر
۹
محسن جمال زاده
شاهرود ۰۹۳۵XXXX۱۰ ۴۴۰۱۸۹۴۵۰۰۰ اسپیکر
۱۰
سکینه جاودان
--- ۰۹۱۷XXXX۱۸ ۲۲۰۰۰۱۷۱۲۹۹ اسپیکر
۱۱
علی اصغر چمنی
نسیم شهر ۰۹۳۶XXXX۰۱ ۴۴۰۱۸۴۹۵۵۰۰ اسپیکر
۱۲
مریم نوری
ایلام ۰۹۱۸XXXX۸۰ ۵۵۰۳۷۶۰۵۸۰۲ اسپیکر
۱۳
...
--- ۰۹۳۷XXXX۰۵ ۶۶۰۰۸۵۸۳۸۶۷ اسپیکر
۱۴
سید مهدی حسینی
شهرکرد ۰۹۱۳XXXX۰۳ ۹۹۰۰۶۶۱۵۵۹۳ اسپیکر
۱۵
سیده هاجر آرنده
فومن ۰۹۱۱XXXX۱۷ ۶۶۰۰۸۶۰۲۹۹۲ اسپیکر
۱۶
بهرام مرتضایی
نسیم شهر ۰۹۱۲XXXX۹۸ ۹۹۰۰۶۶۰۸۳۹۸ اسپیکر
۱۷
آیت اله منصوری
فراشبند ۰۹۱۷XXXX۰۱ ۵۵۰۳۹۹۸۸۵۲۶ اسپیکر
۱۸
...
--- ۰۹۳۹XXXX۶۹ ۱۱۰۲۰۳۵۸۸۸۳ اسپیکر
برندگان دروه چهاردهم از تاریخ 1397/02/16 تا تاریخ 1397/02/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مریم نوری
ایلام ۰۹۱۸XXXX۸۰ ۵۵۰۳۴۱۷۸۴۷۵ PS4
۲
حسین احمدی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۶۰ ۶۶۰۰۷۸۲۱۵۷۴ تبلت
۳
مرتضی علیجانی
رشت ۰۹۱۱XXXX۱۱ ۴۴۰۲۰۱۴۴۴۹۶ اسکوتر برقی
۴
مینا حسن پور
مشهد ۰۹۱۵XXXX۶۳ ۴۴۰۲۰۱۴۴۴۹۶ ربع سکه
۵
شهره ذاکری
دماوند ۰۹۳۸XXXX۳۸ ۹۹۰۰۷۴۵۳۷۵۵ ربع سکه
۶
مجید فریدونی
تهران ۰۹۱۰XXXX۰۷ ۹۹۰۰۷۲۰۷۰۶۸ ربع سکه
۷
زهرا پودینه
زابل ۰۹۲۲XXXX۱۸ ۵۵۰۳۶۴۸۳۷۸۲ اسپیکر
۸
کاظم رفعت خواه
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۱ ۵۵۰۳۶۴۹۳۰۶۷ اسپیکر
۹
حسیم خانجانی
مشهد ۰۹۳۳XXXX۹۵ ۴۴۰۱۸۴۴۸۱۴۳ اسپیکر
۱۰
سعید طاهری
تهران ۰۹۱۲XXXX۸۷ ۴۴۰۲۰۱۶۲۷۸۵ اسپیکر
۱۱
صنم علیزاده
درگز ۰۹۱۵XXXX۵۷ ۶۶۰۰۷۱۵۵۶۰۱ اسپیکر
۱۲
مجید فراهانی
تهران ۰۹۱۹XXXX۷۰ ۱۱۰۱۸۹۲۰۸۴۶ اسپیکر
۱۳
انیس حیدری
کرمان ۰۹۰۲XXXX۲۹ ۵۵۰۳۶۰۷۵۱۴۲ اسپیکر
۱۴
مهناز بیگی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۲۸ ۵۵۰۳۸۸۸۰۰۱۱ اسپیکر
۱۵
...
--- ۰۹۱۶XXXX۹۴ ۵۵۰۳۸۰۲۳۷۱۴ اسپیکر
۱۶
هاشم پاتر
خوی ۰۹۱۴XXXX۰۶ ۲۲۰۲۹۶۶۰۸۶۲ اسپیکر
۱۷
روجینا رحمانی
سنندج ۰۹۱۸XXXX۲۴ ۵۵۰۴۰۵۳۵۹۶۶ اسپیکر
۱۸
محبوبه فرج الهی
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۰ ۱۱۰۱۸۵۶۵۷۳۹ اسپیکر
برندگان دوره سیزدهم از تاریخ 1397/02/01 تا تاریخ 1397/02/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
رحمان تنها
--- ۰۹۱۷XXXX۱۸ ۴۴۰۱۸۳۶۸۴۳۳ PS4
۲
شیما پارسا
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۳ ۷۷۰۱۱۷۰۸۶۳۸ تبلت
۳
سهیلا ابراهیمی
تهران ۰۹۳۵XXXX۷۶ ۶۶۰۰۷۹۴۴۹۴۳ اسکوتر برقی
۴
محمدرضا سمیعی
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۴ ۲۲۰۲۹۰۶۹۰۹۰ ربع سکه
۵
محمدمهدی عادلی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۲۶ ۵۵۰۳۲۷۷۰۰۵۱ ربع سکه
۶
مهدیه آفریدون
بم ۰۹۰۱XXXX۷۶ ۷۷۰۱۱۴۱۲۲۶ ربع سکه
۷
مصطفی اکبری
تهران ۰۹۰۱XXXX۶۵ ۲۲۰۳۰۰۸۱۲۱۷ پاوربانک
۸
ابراهیم مرادپور
تهران ۰۹۳۶XXXX۴۷ ۱۱۰۱۸۱۵۰۴۳۲ پاوربانک
۹
خاتون حاجی زاده
بهشهر ۰۹۳۰XXXX۴۹ ۹۹۰۰۶۲۵۲۷۶۵ پاوربانک
۱۰
محدثه معین فر
تهران ۰۹۳۸XXXX۲۷ ۵۵۰۴۰۴۲۸۶۵۵ پاوربانک
۱۱
لیلا امیدی
تهران ۰۹۱۰XXXX۶۷ ۱۱۴۰۱۸۶۹۶۱۰۹ پاوربانک
۱۲
سیده فاطمه حقیقت
بوشهر ۰۹۳۸XXXX۶۸ ۵۵۰۳۴۲۴۲۰۲۷ پاوربانک
۱۳
...
--- ۰۹۱۲XXXX۹۱ ۵۵۰۳۹۳۶۶۴۱۶ مونوپاد
۱۴
ابوذر ذاکری
میناب ۰۹۱۷XXXX۷۰ ۵۵۰۳۶۴۸۸۹۶۷ مونوپاد
۱۵
جلال جمال پور
تهران ۰۹۳۶XXXX۳۲ ۵۵۰۴۰۱۲۸۶۰۱ مونوپاد
۱۶
محسن جباری
قزوین ۰۹۱۰XXXX۰۹ ۴۴۰۱۹۳۷۶۴۹۱ مونوپاد
۱۷
حسین زمانی
قم ۰۹۱۹XXXX۳۵ ۵۵۰۳۶۰۶۹۷۷۵ مونوپاد
۱۸
...
--- ۰۹۱۲XXXX۸۸ ۶۶۰۰۸۲۵۰۳۶۹ مونوپاد
برندگان دوره دوازدهم از تاریخ 1397/01/16 تا تاریخ 1397/01/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
نرگس مظلوم
مشهد ۰۹۱۰XXXX۷۷ ۲۲۰۲۸۱۶۰۶۸۲ PS4
۲
محمدعلی ساسانی
تهران ۰۹۱۰XXXX۰۵ ۵۵۰۳۸۹۷۶۵۵۱ تبلت
۳
سحر بحرین نژادی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۶۳ ۹۹۰۰۶۳۵۵۳۸۹ اسکوتر برقی
۴
سمانه آجورلو
رباط کریم ۰۹۳۶XXXX۹۷ ۵۵۰۳۲۷۱۶۰۲۹ ربع سکه بهار آزادی
۵
فریدون قلی نژاد
تهران ۰۹۱۹XXXX۴۷ ۲۲۰۲۷۸۲۰۹۹۰ ربع سکه بهار آزادی
۶
امیر هراتیان
کرج ۰۹۲۲XXXX۴۲ ۴۴۰۱۹۸۲۳۲۲۱ ربع سکه بهار آزادی
۷
سجاد امام دوست
--- ۰۹۳۸XXXX۵۲ ۵۵۰۳۵۷۴۵۳۳۳ پاوربانک
۸
امید آتشیان
اراک ۰۹۳۶XXXX۴۴ ۵۵۰۳۵۷۱۰۳۷۰ پاوربانک
۹
زهرا کاووسی
اسلامشهر ۰۹۳۸XXXX۶۸ ۴۴۰۱۸۸۶۶۶۴۶ پاوربانک
۱۰
فرزانه امانی
پاکدشت ۰۹۳۸XXXX۳۷ ۱۱۰۱۸۱۵۹۷۷۱ پاوربانک
۱۱
محمدجواد سلیمانی
نکا ۰۹۱۱XXXX۳۵ ۲۲۰۲۷۸۰۹۰۵۹ پاوربانک
۱۲
علیرضا پارسا
تهران ۰۹۲۲XXXX۶۳ ۴۴۰۱۹۲۴۳۱۹۶ پاوربانک
۱۳
سید کاظم ناطق زاده
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۵۳ ۲۲۰۲۸۸۶۹۷۴۱ مونوپاد
۱۴
پریسا خصوصی مطلق
تهران ۰۹۳۹XXXX۶۶ ۹۹۰۰۶۱۷۴۶۷۲ مونوپاد
۱۵
...
--- ۰۹۳۰XXXX۱۱ ۲۲۰۲۸۹۶۳۱۵۸ مونوپاد
۱۶
زهرا دانشمند
بیرجند ۰۹۱۳XXXX۵۸ ۴۴۰۱۸۵۱۷۵۲۰ مونوپاد
۱۷
سعیده صیادی
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۵ ۵۵۰۳۱۶۲۷۷۸۴ مونوپاد
۱۸
بهمن امیدلو
تهران ۰۹۱۹XXXX۴۴ ۳۳۰۰۲۲۳۵۱۴۳ مونوپاد
برندگان دوره یازدهم از تاریخ 1397/01/01 تا تاریخ 1397/01/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محسن حاجی عبدالرحیم خباز
کرج ۰۹۳۵XXXX۳۹ ۴۴۰۱۹۲۰۲۶۶۳ PS4
۲
...
--- ۰۹۹۱XXXX۸۴ ۳۳۰۰۲۲۴۲۱۶۹ تبلت
۳
امیرمهدی مولایی
قزوین ۰۹۱۰XXXX۲۶ ۵۵۰۳۵۹۹۰۲۸۳ اسکوتر برقی
۴
حمیدرضا روزی طلب
شیراز ۰۹۰۲XXXX۱۲ ۵۵۰۳۵۴۹۵۴۷۵ ربع سکه بهار آزادی
۵
ابراهیم توکلی
اصفهان ۰۹۳۰XXXX۱۹ ۲۲۰۲۸۱۶۰۹۲۵ ربع سکه بهارآزادی
۶
هنگامه فرخی
رشت ۰۹۳۸XXXX۶۶ ۲۲۰۲۸۳۷۲۵۸۵ ربع سکه بهارآزادی
۷
علیرضا محمدیان
مشهد ۰۹۳۳XXXX۹۸ ۴۴۰۱۶۶۵۸۷۴۵ پاوربانک
۸
وحید فتحی
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۳ ۵۵۰۳۷۷۴۰۷۶۳ پاوربانک
۹
فریدون سید حسین زاده
درگز ۹۱۵۹XXXX۸ ۵۵۰۳۴۷۳۳۰۷۹ پاوربانک
۱۰
بهمن خوش روش
کرج ۰۹۳۶XXXX۵۴ ۴۴۰۱۴۵۷۵۹۸۵ پاوربانک
۱۱
...
--- ۰۹۱۱XXXX۹۸ ۹۹۰۰۶۳۱۴۰۵۰ پاوربانک
۱۲
ابوالفضل رحیمی
تهران ۰۹۱۹XXXX۸۳ ۹۹۰۰۶۲۷۰۸۳۱ پاوربانک
۱۳
شهربانو سلطانی
گرگان ۰۹۱۱XXXX۸۲ ۵۵۰۳۲۰۷۲۳۰۴ مونوپاد
۱۴
علی اکبر محمدی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۲ ۳۳۰۰۲۲۹۴۳۰۵ مونوپاد
۱۵
...
--- ۰۹۱۹XXXX۳۶ ۹۹۰۰۶۳۴۶۷۱۷ مونوپاد
۱۶
حسن عباس زاده
درگز ۰۹۳۹XXXX۴۶ ۶۶۰۰۷۸۶۶۹۲۹ مونوپاد
۱۷
وحید ستارپور
ایلام ۰۹۱۸XXXX۲۹ ۶۶۰۰۷۵۸۹۸۲۴ مونوپاد
۱۸
ناصر ذکایی
ارومیه ۰۹۱۴XXXX۳۴ ۵۵۰۳۴۲۲۴۳۸۸ مونوپاد
برندگان دوره دهم از تاریخ 1396/12/16 تا تاریخ 1396/12/29
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
حسین سمندری
--- ۰۹۱۷XXXX۶۰ ۴۴۰۱۹۰۹۵۸۸۴ PS4
۲
طاهره مهربان
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۷ ۵۵۰۳۶۶۸۹۴۸۴ تبلت
۳
اکبر معجنی
درگز ۰۹۱۵XXXX۷۲ ۶۶۰۰۷۶۲۴۶۶۳ اسکوتر برقی
۴
سجاد مقدم
فومن ۰۹۱۱XXXX۲۴ ۹۹۰۰۶۴۳۵۹۸۶ ربع سکه
۵
خانم قربانزاده
درگز ۰۹۱۵XXXX۵۳ ۴۴۰۱۷۷۳۴۶۹۵ ربع سکه
۶
سید مهران حسن مثنایی
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۳ ۲۲۰۲۷۵۳۲۴۱۷ ربع سکه
۷
سید جعفر پارچینی
اردبیل ۰۹۱۴XXXX۹۰ ۶۶۰۰۷۵۷۸۱۶۵ پاوربانک
۸
حسین رستمی
--- ۰۹۱۷XXXX۳۶ ۴۴۰۱۹۵۳۵۶۸۱ پاوربانک
۹
خانم شاهسون
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۲ ۵۵۰۳۶۹۶۲۴۸۱ پاوربانک
۱۰
امین اله کروبی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۱ ۵۵۰۳۶۵۶۵۸۲۱ پاوربانک
۱۱
...
--- ۰۹۲۲XXXX۸۹ ۵۵۰۳۵۴۳۲۲۸۳ پاوربانک
۱۲
احمد جهانتیغ
تهران ۰۹۳۵XXXX۴۵ ۹۹۰۰۶۶۹۷۳۶۳ پاوربانک
۱۳
حمید عبدالکریم
تهران ۰۹۳۹XXXX۰۷ ۲۲۰۲۸۹۶۱۳۹۷ مونوپاد
۱۴
فاطمه رفسنجانی
بم ۰۹۳۸XXXX۸۹ ۵۵۰۳۵۴۵۰۵۲۸ مونوپاد
۱۵
سیامک کاظمی
رشت ۰۹۳۶XXXX۹۵ ۴۴۰۱۸۱۱۲۵۵۳ مونوپاد
۱۶
سارو کریمی
سقز ۰۹۱۰XXXX۵۵ ۴۴۰۱۷۴۸۲۵۸۵ مونوپاد
۱۷
احمد مرادی
--- ۰۹۹۱XXXX۰۳ ۶۶۰۰۷۴۹۶۸۶۳۳ مونوپاد
۱۸
مهدی سوری
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۷ ۴۴۰۱۸۲۸۶۷ مونوپاد
برندگان دوره نهم از تاریخ 1396/12/01 تا تاریخ 1396/12/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فاطمه منادی
قم ۰۹۳۶XXXX۰۲ ۵۵۰۳۴۵۵۶۱۵۹ PS4
۲
معصومه پودینه
زابل ۰۹۲۱XXXX۸۲ ۵۵۰۳۵۸۸۲۷۵۵ تبلت
۳
حسین خانجانی
مشهد ۰۹۳۷XXXX۶۰ ۲۲۰۲۷۵۶۲۶۲۶ اسکوتر برقی
۴
مرضیه باقری
تهران ۰۹۳۶XXXX۹۶ ۵۵۰۳۷۵۳۷۶۰۱ ربع سکه
۵
رضا رهنما
شیروان ۰۹۹۰XXXX۸۸ ۴۴۰۱۷۷۹۰۴۹۳ ربع سکه
۶
محمد مهدی
اراک ۰۹۱۸XXXX۵۱ ۴۴۰۱۸۴۷۰۵۵۶ ربع سکه
۷
سجاد کاووسی
اهواز ۰۹۱۶XXXX۵۲ ۵۵۰۳۴۷۹۸۳۹۸ پاوربانک
۸
...
--- ۰۹۱۹XXXX۳۵ ۵۵۰۳۵۸۱۴۹۸۹ پاوربانک
۹
امان دری صحنه
تهران ۰۹۱۱XXXX۸۰ ۶۶۰۰۷۸۰۵۳۸۴ پاوربانک
۱۰
...
--- ۰۹۱۸XXXX۸۶ ۵۵۰۳۷۶۹۱۵۳ پاوربانک
۱۱
لیلا ملک لو
تهران ۰۹۳۶XXXX۹۵ ۶۶۰۰۷۶۹۵۹۰۷ پاوربانک
۱۲
حمید سهرابی نیا
ساوه ۰۹۱۲XXXX۸۵ ۴۴۰۱۸۲۲۱۲۰۵ پاوربانک
۱۳
حجت فرضی پور
رشت ۰۹۱۱XXXX۶۲ ۵۵۰۳۵۴۷۹۵۵۰ مونوپاد
۱۴
احسان رمرودی
یزد ۰۹۲۱XXXX۱۴ ۱۱۰۱۸۵۷۶۹۲۸ مونوپاد
۱۵
مصطفی شیخی
رودهن ۰۹۳۸XXXX۲۴ ۵۵۰۳۴۷۴۹۹۷۸ مونوپاد
۱۶
مهدی رفیعیان
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۴ ۲۲۰۲۸۹۲۷۹۸۶ مونوپاد
۱۷
مهدی سعادت فر
تهران ۰۹۳۶XXXX۲۷ ۹۹۰۰۶۱۶۳۰۴۶ مونوپاد
۱۸
عمار نکویی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۱ ۵۵۰۳۵۲۲۴۳۳۱ مونوپاد
برندگان دوره هشتم از تاریخ 1396/11/16 تا تاریخ 1396/11/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
...
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۱ ۶۶۰۰۷۶۸۸۶۷۹ PS4
۲
محمد سلیمانی
اراک ۰۹۱۸XXXX۴۹ ۵۵۰۳۵۴۲۳۰۴۸ تبلت
۳
علی پودینه
زابل ۰۹۲۱XXXX۹۴ ۵۵۰۳۵۸۸۱۷۹۵ اسکوتر برقی
۴
اعظم اروانه
تهران ۰۹۳۸XXXX۴۳ ۹۹۰۰۶۴۸۶۸۹۹ ربع سکه
۵
فاطمه یوردخانی
ساوه ۰۹۱۹XXXX۵۸ ۵۵۰۳۴۷۹۳۵۶۹ ربع سکه
۶
منصور هادی اسماعیل آبادی
بم ۰۹۳۹XXXX۰۴ ۵۵۰۳۵۲۹۷۲۴۱ ربع سکه
۷
ولی یوسف زاده
درگز ۰۹۱۵XXXX۴۱ ۱۱۰۱۸۰۴۸۵۸۷ پاوربانک
۸
فاطمه رجبی
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۸ ۶۶۰۰۷۵۶۵۰۶۵ پاوربانک
۹
جعفر عاشوری
کرج ۰۹۱۲XXXX۵۲ ۵۵۰۳۴۶۳۰۵۵۴ پاوربانک
۱۰
نیره ذاکری معین آبادی
قم ۰۹۱۹XXXX۶۷ ۶۶۰۰۷۷۳۴۱۰۱ پاوربانک
۱۱
محمدطاهر تکبیری
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۲ ۵۵۰۳۵۲۳۶۱۰۴ پاوربانک
۱۲
سیده صدیقه روستازاد
بندر انزلی ۰۹۱۱XXXX۶۶ ۵۵۰۳۴۷۷۲۰۱۹ پاوربانک
۱۳
مهدی اسکندری
زنجان ۰۹۱۰XXXX۱۳ ۹۹۰۰۶۱۷۷۱۹۱ مونوپاد
۱۴
حمید نوری
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۳ ۷۷۰۱۱۳۱۸۷۲۵ مونوپاد
۱۵
علی غنی زاده
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۹ ۶۶۰۰۷۶۹۰۳۰۷ مونوپاد
۱۶
...
--- ۰۹۹۰XXXX۲۳ ۷۷۰۱۱۳۲۰۴۸۸ مونوپاد
۱۷
علی پروین نژاد
اصفهان ۰۹۱۶XXXX۷۲ ۲۲۰۲۷۵۳۵۴۷ مونوپاد
۱۸
...
--- ۰۹۱۶XXXX۴۸ ۹۹۰۰۶۴۰۱۶۵۱ مونوپاد
برندگان دوره هفتم از تاریخ 1396/11/01 تا تاریخ 1396/11/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
وحید مظاهری
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۲ ۵۵۰۳۵۷۰۲۹۱۶ PS4
۲
مهدی عالی لو
بندر عباس ۰۹۳۵XXXX۶۲ ۴۴۰۱۸۴۹۳۲۶۳ تبلت
۳
...
--- ۰۹۳۸XXXX۶۱ ۵۵۰۳۴۱۵۴۱۳۵ اسکوتر برقی
۴
جلیل نادم
مشهد ۰۹۱۵XXXX۶۵ ۴۴۰۱۸۴۱۸۹۳۳ ربع سکه
۵
بهزاد زارعی
اراک ۰۹۱۸XXXX۸۱ ۵۵۰۳۴۷۲۱۶۵۴ ربع سکه
۶
عبدالحمید سروری
--- ۰۹۱۵XXXX۷۲ ۵۵۰۳۴۱۸۱۳۱۶ ربع سکه
۷
فریبا احمدزاده
تهران ۰۹۰۱XXXX۹۸ ۶۶۰۰۷۴۵۱۷۰۳ پاوربانک
۸
محمد حسن افشاری
ورامین ۰۹۳۷XXXX۵۷ ۵۵۰۳۳۹۵۸۴۳۸ پاوربانک
۹
معصومه کرمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۵ ۲۲۰۲۷۹۱۷۴۳۵ پاوربانک
۱۰
حکیمه نازوری
زرند ۰۹۱۳XXXX۵۷ ۷۷۰۱۱۱۱۴۷۱۸ پاوربانک
۱۱
...
--- ۰۹۱۱XXXX۷۴ ۵۵۰۳۳۹۳۹۶۴۹ پاوربانک
۱۲
مرجان اسکندری
مشهد ۰۹۱۵XXXX۵۸ ۲۲۰۲۷۸۴۴۴۴۵۷ پاوربانک
۱۳
محمد جعفری
ورامین ۰۹۱۰XXXX۹۱ ۴۴۸۱۷۶۹۴۳۱۴ مونوپاد
۱۴
عزیز حسن نژاد
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۶۸ ۶۶۰۰۷۴۷۹۶۶۱ مونوپاد
۱۵
...
--- ۰۹۱۷XXXX۳۲ ۵۵۰۳۴۱۶۱۵۶۶ مونوپاد
۱۶
...
--- ۰۹۱۵XXXX۳۶ ۴۴۰۱۷۴۶۰۲۳۷ مونوپاد
۱۷
حسین خورشیدی
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۵۰ ۵۵۰۳۲۰۰۶۳۶۰ مونوپاد
۱۸
اسماعیل قاسمی
تهران ۰۹۳۷XXXX۴۶ ۵۵۰۳۲۴۹۵۷۹۰ مونوپاد
برندگان دوره ششم از تاریخ 1396/10/16 تا تاریخ 1396/10/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محمد منصوری
شیروان ۰۹۱۵XXXX۳۴ ۶۶۰۰۷۴۷۵۹۹۶ PS4
۲
نصیبه مختاری
اسلامشهر ۰۹۳۶XXXX۹۷ ۲۲۰۲۷۸۱۰۲۱۲ تبلت
۳
علی زارعی
اراک ۰۹۱۸XXXX۴۱ ۲۲۰۲۷۴۳۰۸۹۳ اسکوتر برقی
۴
فاطمه طاولی
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۶ ۵۵۰۳۲۸۳۱۸۷۹ ربع سکه
۵
زینب بابایی
سمنان ۰۹۱۹XXXX۰۵ ۹۹۰۰۶۱۹۰۵۱۷ ربع سکه
۶
مهرداد اکبری
تهران ۰۹۳۵XXXX۸۶ ۵۵۰۳۴۵۵۸۵۸۳ ربع سکه
۷
فاطمه اسدی
تهران ۰۹۳۵XXXX۴۰ ۵۵۰۳۳۹۴۵۵۷۷ پاوربانک
۸
امیر خادمی
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۱ ۵۵۰۳۴۵۴۳۲۳۴ پاوربانک
۹
رضا قمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۲ ۶۶۰۰۷۵۵۳۰۸۲ پاوربانک
۱۰
...
--- ۰۹۹۰XXXX۴۳ ۴۴۰۱۷۷۸۷۹۳۴ پاوربانک
۱۱
عبدامجید رضایی
کرج ۰۹۳۵XXXX۲۳ ۹۹۰۰۶۲۱۶۵۳۹ پاوربانک
۱۲
...
--- ۰۹۳۹XXXX۲۴ ۲۲۰۰۶۵۶۴۷۶۱ پاوربانک
۱۳
رضا قنبری
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۷ ۴۴۰۱۸۰۶۹۷۵۸ مونوپاد
۱۴
انسیه یوسفی
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۴ ۲۲۰۲۵۶۱۲۹۴۴ مونوپاد
۱۵
مهدی مقصودی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۴۷ ۶۶۰۰۷۴۷۶۲۹۰ مونوپاد
۱۶
...
--- ۰۹۱۹XXXX۲۹ ۴۴۰۱۷۳۹۵۲۰۰ مونوپاد
۱۷
رضا قلی زاده
کرج ۰۹۱۲XXXX۷۹ ۲۲۰۲۸۰۰۶۱۲۷ مونوپاد
۱۸
...
--- ۰۹۳۹XXXX۶۳ ۹۹۰۰۶۶۶۰۵۷۶ مونوپاد
برندگان دوره پنجم از تاریخ 1396/10/01 تا تاریخ 1396/10/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
صنم علیزاده
درگز ۰۹۱۵XXXX۵۷ ۶۶۰۰۷۱۵۵۶۷۲ PS4
۲
حسن رستمیان
ساری ۰۹۱۱XXXX۰۳ ۹۹۰۰۶۲۰۸۶۵۳ تبلت
۳
علیرضا حسین پور
صومعه سرا ۰۹۳۷XXXX۴۰ ۴۴۰۱۸۲۲۶۹۷۶ اسکوتر برقی
۴
...
--- ۰۹۱۳XXXX۷۸ ۵۵۰۳۳۴۱۸۰۱۸ ربع سکه
۵
زلیخا نوتیزه ای
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۶۲ ۵۵۰۳۲۷۰۶۵۴۴ ربع سکه
۶
بهرام مرتضایی
نسیم شهر ۰۹۱۲XXXX۹۸ ۹۹۰۰۶۱۷۷۳۷۶ ربع سکه
۷
مرتضی حجتی
گلستان ۰۹۳۷XXXX۱۱ ۵۵۰۳۳۳۸۲۵۹۹ پاوربانک
۸
مرتضی فرمانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۸ ۲۲۰۲۶۳۵۱۳۵۴ پاوربانک
۹
رسول محمدی
خوی ۰۹۹۰XXXX۶۸ ۲۲۰۰۶۶۹۰۴۱۷ پاوربانک
۱۰
فرشاد آزاد
تهران ۰۹۳۵XXXX۹۶ ۵۵۰۳۴۱۵۹۲۸۶ پاوربانک
۱۱
میترا دستاران
اراک ۰۹۱۸XXXX۹۶ ۵۵۰۳۳۷۸۷۳۸۳ پاوربانک
۱۲
کاظم علی پور
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۴۳ ۵۵۰۳۴۷۸۵۸۷۱ پاوربانک
۱۳
ابراهیم رضایی فر
پاکدشت ۰۹۱۲XXXX۸۵ ۶۶۰۰۷۱۵۴۰۶۲ مونوپاد
۱۴
امینه عباسی
سمنان ۰۹۱۱XXXX۱۳ ۹۹۰۰۶۲۷۱۹۲۶ مونوپاد
۱۵
حسن نظری
تهران ۰۹۱۰XXXX۸۲ ۹۹۰۰۶۱۹۳۶۷۰ مونوپاد
۱۶
میلاد منافی
تهران ۰۹۳۹XXXX۲۰ ۴۴۰۱۷۴۸۵۳۹۵ مونوپاد
۱۷
علی محمدی
بجنورد ۰۹۰۲XXXX۴۵ ۵۵۰۳۱۷۲۰۵۸۵ مونوپاد
۱۸
اعظم مرادی
تهران ۰۹۳۶XXXX۸۳ ۶۶۰۰۷۳۵۰۴۶۰ مونوپاد
برندگان دوره چهارم از تاریخ 1396/09/16 تا تاریخ 1396/09/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
میلاد عاطفی
رشت ۰۹۰۳XXXX۳۳ ۵۵۰۳۰۵۱۷۹۱۷ Ps4
۲
آقای برزگر
درگز ۰۹۱۵XXXX۱۵ ۱۱۰۱۸۰۵۲۵۵۲ تبلت
۳
...
--- ۰۹۳۶XXXX۳۱ ۵۵۰۳۳۷۹۰۱۶۸ اسکوتر برقی
۴
جواد رازقی
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۴ ۹۹۰۰۶۱۷۱۳۹۵ ربع سکه
۵
وحید داخرجینی
باقرشهر ۰۹۱۲XXXX۶۲ ۹۰۰۵۶۶۶۷۳۷ ربع سکه
۶
یوسف زندی
اصفهان ۰۹۳۹XXXX۷۱ ۶۶۰۰۷۳۱۸۲۵۳ ربع سکه
۷
سامان فداپور
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۴ ۶۶۰۰۶۷۳۰۱۴۱ پاوربانک
۸
الهام شکوهی سخا
اسلامشهر ۰۹۱۲XXXX۱۷ ۲۲۰۲۶۳۰۸۷۱۹ پاوربانک
۹
شهلا صادقی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۸ ۶۶۰۰۷۳۵۳۷۹۱ پاوربانک
۱۰
علی توکلی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۲۲ ۶۶۰۰۷۰۷۴۲۵۵ پاوربانک
۱۱
آقای علیزاده
اراک ۰۹۳۰XXXX۶۶ ۵۵۰۳۳۷۸۹۲۰۶ پاوربانک
۱۲
محمد میرآبادی
تهران ۰۹۰۱XXXX۸۶ ۹۰۰۶۱۰۲۸۴۰ پاوربانک
۱۳
خانم کریمی
تهران ۰۹۰۱XXXX۹۰ ۵۵۰۳۳۴۵۷۵۵۸ مونوپاد
۱۴
آقای عبدی پور
رضوانشهر ۰۹۱۱XXXX۱۹ ۹۰۰۵۷۶۲۵۶۸ مونوپاد
۱۵
صفرا دئیمهر
تهران ۰۹۳۵XXXX۴۶ ۵۵۰۳۲۷۷۸۱۱۲ مونوپاد
۱۶
هوشنگ الیاسی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۱ ۵۵۰۳۰۲۲۱۳۷۶ مونوپاد
۱۷
جلیل نادم
مشهد ۰۹۱۵XXXX۶۵ ۲۲۰۲۷۶۶۴۴۰۸ مونوپاد
۱۸
...
--- ۰۹۱۰XXXX۵۷ ۴۴۰۱۷۲۸۸۹۱۱ مونوپاد
برندگان دوره سوم از تاریخ 1396/09/01 تا تاریخ 1396/09/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
طاهره میرصادقی
اراک ۰۹۹۰XXXX۶۷ ۲۲۰۲۷۳۹۰۰۳۰ ps4
۲
حسن فاخری
تهران ۰۹۳۵XXXX۳۳ ۲۲۰۲۷۲۶۴۳۳۳ تبلت
۳
سید احمد صادقی
پاکدشت ۰۹۱۲XXXX۰۰ ۶۶۰۰۷۱۵۴۲۴۴ اسکوتر برقی
۴
مجید غلامی
تهران ۰۹۱۵XXXX۷۳ ۷۷۰۱۱۰۴۵۵۴۹ ربع سکه
۵
هاجر تیموری
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۳ ۵۵۰۳۳۵۸۵۲۴۵ ربع سکه
۶
سیامک سرتختی نیا
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۴ ۴۴۰۱۷۶۳۸۱۲۶ ربع سکه
۷
پریسا فخاریان
تهران ۰۹۳۹XXXX۲۵ ۴۴۰۱۷۸۷۶۰۰۰ پاوربانک
۸
محمد ذولفی
اراک ۰۹۳۵XXXX۵۸ ۲۲۰۰۶۵۶۳۳۸۶ پاوربانک
۹
سعید کرمی
رباط کریم ۰۹۱۲XXXX۷۱ ۵۵۰۳۳۳۶۱۰۰۶ پاوربانک
۱۰
مجتبی کاظمی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۳۱ ۵۵۰۳۲۰۱۸۲۲۴ پاوربانک
۱۱
امیرحسین جعفری
اراک ۰۹۱۸XXXX۴۸ ۲۲۰۲۷۴۰۰۷۸۶ پاوربانک
۱۲
جعفر یوسفی نژاد
تهران ۰۹۳۵XXXX۰۷ ۵۵۰۳۳۹۴۱۵۱۰ پاوربانک
۱۳
علی خدایی
تهران ۰۹۳۷XXXX۱۳ ۲۲۰۲۷۰۴۰۶۱۷ مونوپاد
۱۴
آزیتا نعمتی
کرج ۰۹۰۲XXXX۱۲ ۲۲۰۲۵۸۳۳۹۴۹ مونوپاد
۱۵
عباس زندی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۹ ۵۵۰۳۲۸۳۶۴۱۳ مونوپاد
۱۶
محسن شیرمحمدی
تهران ۰۹۰۱XXXX۳۵ ۶۶۰۰۶۹۹۱۵۳۶ مونوپاد
۱۷
آرام صادق بیگلو
تهران ۰۹۳۸XXXX۸۳ ۲۲۰۰۶۴۳۳۸۰۹ مونوپاد
۱۸
فاطمه خرمی
میناب ۰۹۱۷XXXX۱۴ ۴۴۰۱۷۲۶۰۶۵۰ مونوپاد
برندگان دوره دوم از تاریخ 1396/08/16 تا تاریخ 1396/08/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
...
--- ۰۹۱۰XXXX۶۹ ۵۵۰۳۱۶۴۷۳۸۴ PS4
۲
مهری رضایی
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۱۹ ۶۶۰۰۷۱۵۷۶۷۲ تبلت
۳
حسین قاسمی نسب
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۱ ۵۵۰۳۲۷۵۸۳۷۲ اسکوتر برقی
۴
علی یوسف پور
آمل ۰۹۱۱XXXX۸۷ ۵۵۰۳۲۵۲۶۳۷۱ ربع سکه
۵
رضا شمس
اراک ۰۹۱۸XXXX۳۲ ۴۴۰۱۷۵۳۴۷۶۷ ربع سکه
۶
...
--- ۰۹۱۳XXXX۹۴ ۵۵۰۳۲۰۰۸۴۷۳ ربع سکه
۷
حسین جعفری
تهران ۰۹۳۹XXXX۴۴ ۲۲۰۲۷۲۳۱۲۶۶ پاوربانک
۸
محمدمهدی دشتی
یزد ۰۹۳۵XXXX۶۴ ۹۰۰۵۸۶۷۹۴۸ پاوربانک
۹
علی خدایی
تهران ۰۹۳۷XXXX۱۳ ۴۴۰۱۷۷۱۰۰۸۶ پاوربانک
۱۰
احد شاهی
اسلامشهر ۰۹۳۷XXXX۷۹ ۷۷۰۱۱۰۹۱۱۸۳ پاوربانک
۱۱
فریده بهمنی
تهران ۰۹۳۸XXXX۶۱ ۴۴۰۱۶۵۵۷۲۱۹ پاوربانک
۱۲
جلال شهبازی اصل
تهران ۰۹۱۹XXXX۴۸ ۴۴۰۱۷۲۱۷۴۴۷ پاوربانک
۱۳
یونس آزرده
تهران ۰۹۳۳XXXX۵۸ ۵۵۰۳۳۳۹۴۹۷۲ مونوپاد
۱۴
طیبه پورطاهری
بم ۰۹۳۹XXXX۵۳ ۵۵۰۳۱۵۸۲۷۸۱ مونوپاد
۱۵
...
--- ۰۹۹۱XXXX۵۶ ۵۵۰۳۱۹۷۱۰۴۷ مونوپاد
۱۶
محمد فلوتچیان
شیراز ۰۹۳۰XXXX۲۲ ۷۷۰۱۱۰۱۷۲۹۶ مونوپاد
۱۷
علی اکبر سامعی
یزد ۰۹۱۳XXXX۳۰