لیست برندگان فستیوال شگفتی های گلشن

برندگان دوره پنجاه و هفتم از تاریخ 1399/02/01 تا تاریخ 1399/02/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
جواد خطیبی
رشت ۰۹۳۷XXXX۲۹ ۴۴۰۳۲۲۲۶۸۳۱ جاروبرقی
۲
حسن دهمرده
زابل ۰۹۱۵XXXX۹۶ ۹۹۰۰۸۳۹۶۱۸۹ جاروبرقی
۳
حمیدرضا ده دشتی
بندر دیلم ۰۹۰۱XXXX۶۷ ۴۴۰۳۱۴۰۷۰۴۷ آبمیوه گیری
۴
رحمان خوش خلق
خوی ۰۹۱۴XXXX۳۱ ۲۲۰۴۰۴۸۳۴۴۶ آبمیوه گیری
۵
فسا پیری
خرم آباد ۰۹۹۲XXXX۱۴ ۶۶۰۲۱۷۳۲۱۳۹ آبمیوه گیری
۶
اسداله اکوان
کاشان ۰۹۱۳XXXX۰۱ ۴۴۰۳۲۴۴۹۰۸۵ آبمیوه گیری
۷
لیلا خوانی
تهران ۰۹۰۲XXXX۱۵ ۴۴۰۳۱۸۳۶۹۴۲ چای ساز
۸
محمد یونسی
قوچان ۰۹۳۹XXXX۵۶ ۵۵۰۷۴۰۴۴۳۶۱ چای ساز
۹
علیرضا جبار زاده
صومعه سرا ۰۹۱۱XXXX۲۲ ۴۴۰۳۱۱۱۸۳۸۶ چای ساز
۱۰
علیرضا قربان پور
رباط کریم ۰۹۱۹XXXX۹۴ ۴۴۰۳۱۹۳۰۶۴۰ چای ساز
۱۱
رضا حسینی
سمنان ۰۹۱۲XXXX۵۲ ۴۴۰۳۱۲۰۲۱۷۳ اتو
۱۲
میلاد ترکاشوند
بروجرد ۰۹۱۶XXXX۰۳ ۴۴۰۳۲۶۸۲۴۲۶ اتو
۱۳
مجید احمدلو
اراک ۰۹۱۸XXXX۵۸ ۶۶۰۲۱۴۲۳۶۷۰ اتو
۱۴
....
--- ۰۹۱۵XXXX۱۵ ۶۶۰۲۱۵۰۲۲۶۲ اتو
۱۵
حجت بی باک
--- ۰۹۳۷XXXX۴۰ ۴۴۰۳۰۹۹۵۷۰۷ اتو
۱۶
صادق عابدینی
زنجان ۰۹۹۱XXXX۷۷ ۵۵۰۷۵۴۳۹۱۵۲ اتو
۱۷
حسین انصاری
شوشتر ۰۹۳۷XXXX۱۸ ۴۴۰۳۱۵۹۱۶۵۵ مخلوط کن
۱۸
مدینه موسوی
شهرکرد ۰۹۱۳XXXX۱۶ ۴۴۰۳۲۳۸۴۰۵۲ مخلوط کن
۱۹
بهروز میرانزاده
تهران ۰۹۲۱XXXX۴۴ ۴۴۰۳۱۸۹۶۶۷۹ مخلوط کن
۲۰
بیتا علیلو
خوی ۰۹۱۴XXXX۳۷ ۶۲۱۶۰۴۶۰۰ مخلوط کن
۲۱
مرتضی آذرشب
شهریار ۰۹۱۲XXXX۴۶ ۵۵۰۷۸۶۶۳۰۵۳ مخلوط کن
۲۲
....
--- ۰۹۹۰XXXX۳۱ ۴۴۰۳۱۵۱۰۱۹۸ مخلوط کن
۲۳
هادی پهلوانی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۶۲ ۴۴۰۳۲۶۷۰۱۵۰ مخلوط کن
۲۴
....
--- ۰۹۱۵XXXX۰۸ ۵۵۰۷۸۶۹۰۴۹۹ مخلوط کن
۲۵
شیر محمد عباسی
رباط کریم ۰۹۱۰XXXX۵۲ ۴۴۰۳۱۴۹۴۲۶۵ آب مرکبات گیری
۲۶
مجتبی پرینی
سمنان ۰۹۱۲XXXX۱۷ ۴۴۰۳۲۱۶۲۷۷۶ آب مرکبات گیری
۲۷
مزگان زندیه
ملایر ۰۹۱۸XXXX۸۲ ۴۴۰۳۰۸۶۴۴۱۵ آب مرکبات گیری
۲۸
آیت اله قیاسوند
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۰۳ ۶۶۰۲۱۴۴۳۴۶۴ آب مرکبات گیری
۲۹
نسترن جگروند
اصفهان ۰۹۱۸XXXX۹۹ ۴۰۳۱۶۹۹۵۹۸ آب مرکبات گیری
۳۰
علی شهبازی تبار
گرگان ۰۹۰۳XXXX۱۴ ۴۴۰۳۱۲۴۳۲۲۴ آب مرکبات گیری
۳۱
محمد سارانی
زابل ۰۹۳۷XXXX۴۹ ۷۷۰۱۵۷۳۷۰۴۳ آب مرکبات گیری
۳۲
حسین زارع
یزد ۰۹۹۲XXXX۱۵ ۴۴۰۳۰۴۷۱۸۴۵ آب مرکبات گیری
۳۳
زینب عبدی
قرچک ۰۹۱۹XXXX۹۷ ۹۹۰۰۸۷۳۵۸۷۲ آب مرکبات گیری
۳۴
سهراب عیوضی
سرپل ذهاب ۰۹۳۶XXXX۴۳ ۴۴۰۳۱۷۱۹۵۵۹ آب مرکبات گیری
۳۵
معصومه مالمیر
نهاوند ۰۹۹۲XXXX۴۲ ۶۶۰۲۰۵۴۹۰۴۰ آب مرکبات گیری
۳۶
فروزان آزادی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۸۶ ۶۶۰۲۱۷۳۲۱۲۲ آب مرکبات گیری
برندگان دوره پنجاه و ششم از تاریخ 1399/01/01 تا تاریخ 1399/01/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محمد قربانی کیا
رزن ۰۹۱۸XXXX۲۳ ۴۴۰۳۱۰۵۰۴۷۴ جاروبرقی
۲
سهیلا اسماعیلی
قرچک ۰۹۱۹XXXX۷۰ ۴۴۰۳۰۹۱۷۵۲۸ جاروبرقی
۳
حسین غلامی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۵۵ ۴۴۰۳۱۰۰۹۹ جاروبرقی
۴
محمد مجیدی
کرج ۰۹۱۹XXXX۰۴ ۵۵۰۷۵۹۱۹۴۶۷ آبمیوه گیری
۵
مهدی خلیلی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۴۲ ۳۳۰۰۱۵۲۳۷۳۱ آبمیوه گیری
۶
محمد محمدیان
خوی ۰۹۱۴XXXX۲۹ ۲۲۰۴۰۱۰۰۴۹۶ آبمیوه گیری
۷
ناصر کعب
شوشتر ۰۹۰۳XXXX۴۰ ۴۴۰۳۰۹۴۳۴۲۵ آبمیوه گیری
۸
محمد شمس
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۱ ۴۴۰۳۱۲۷۵۹۷۶ چای ساز
۹
جلیل قلخانباز
همدان ۰۹۱۹XXXX۳۵ ۶۶۰۲۰۵۵۲۵۰۲ چای ساز
۱۰
لیلا کمائی
اهواز ۰۹۱۶XXXX۲۲ ۴۴۰۳۰۹۰۱۰۵۵ چای ساز
۱۱
عذرا صفری
محمدیه ۰۹۱۹XXXX۳۰ ۴۴۰۳۱۶۲۴۰۴۷ چای ساز
۱۲
مجید کاویانی
--- ۰۹۱۹XXXX۳۰ ۵۵۰۷۶۱۶۱۵۷۱ چای ساز
۱۳
معصومه عبدالکریم زاده
کاشان ۰۹۱۳XXXX۸۷ ۵۵۰۶۸۱۳۲۳۷۴ اتو
۱۴
زهرا تقی زاده
همدان ۰۹۱۸XXXX۸۹ ۴۴۰۳۱۰۴۴۱۶۷ اتو
۱۵
زهرا خندان
کاشان ۰۹۱۳XXXX۴۸ ۳۳۰۰۱۳۱۳۳۲۰ اتو
۱۶
یوسف جلیل وند
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۳۴ ۶۶۰۲۱۴۴۳۶۹۳ اتو
۱۷
حمید روح بخش
تهران ۰۹۱۳XXXX۸۷ ۴۴۰۳۲۳۸۵۸۳۹ اتو
۱۸
علی ناروئی
زابل ۰۹۱۵XXXX۵۰ ۹۹۰۰۷۹۰۴۶۰۰ هدفون بی سیم
۱۹
عزت اله مومیوند
تویسرکان ۰۹۹۰XXXX۰۲ ۶۶۰۲۰۵۴۹۸۸۳ هدفون بی سیم
۲۰
رضا گرکانی
بردسیر ۰۹۱۳XXXX۵۴ ۶۶۰۲۰۷۱۷۲۱۵ هدفون بی سیم
۲۱
حسین توکلی
زرند ۰۹۱۳XXXX۰۴ ۴۴۰۳۲۱۱۵۲۶۱ هدفون بی سیم
۲۲
مریم رمضان زاده
تهران ۰۹۰۵XXXX۴۳ ۵۵۰۷۶۱۶۶۴۲۹ هدفون بی سیم
۲۳
ابوالفضل شفیع کار
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۳ ۴۴۰۳۱۵۳۹۲۶۰ هدفون بی سیم
۲۴
....
--- ۰۹۳۵XXXX۶۵ ۶۶۰۲۱۱۸۴۵۰۸ هدفون بی سیم
۲۵
سروش خواصی
بروجرد ۰۹۲۲XXXX۳۳ ۴۴۰۳۱۱۵۰۷۰۳ هدفون بی سیم
۲۶
چیا پیره
مهاباد ۰۹۰۱XXXX۲۴ ۹۹۰۰۹۱۰۱۲۱۵ هدفون بی سیم
۲۷
مصطفی عبداله زاده
کرمان ۰۹۱۳XXXX۴۰ ۵۵۰۷۷۶۴۸۶۷۵ هدفون بی سیم
۲۸
مهدی میرجلیلی
یزد ۰۹۱۳XXXX۷۰ ۴۴۰۳۱۱۰۸۷۸۲ هدفون بی سیم
۲۹
محمدرضا پور اسماعیل
زابل ۰۹۱۵XXXX۵۸ ۳۳۰۰۰۴۸۵۴۲۴ هدفون بی سیم
۳۰
فردین رحیمی اسماعیل آبادی
شیراز ۰۹۳۳XXXX۹۰ ۶۶۰۲۱۰۱۴۳۳۷ هدفون بی سیم
۳۱
داود روشنی
اصفهان ۰۹۱۷XXXX۵۵ ۴۴۰۳۱۱۶۴۴۹۱ هدفون بی سیم
۳۲
اسما زینلی
کرمان ۰۹۱۴XXXX۰۸ ۵۵۰۷۵۹۳۱۲۳۱ هدفون بی سیم
۳۳
ندا بهروزی
اسلامشهر ۰۹۳۶XXXX۸۹ ۳۳۰۰۱۱۸۴۱۷۲ اسپیکر بلوتوثی
۳۴
معصومه مهدیان
زاهدان ۰۹۳۷XXXX۱۰ ۹۹۰۰۸۳۸۱۷۳۰ اسپیکر بلوتوثی
۳۵
....
--- ۰۹۹۰XXXX۸۴ ۵۵۰۷۶۰۲۱۸۹۴ اسپیکر بلوتوثی
۳۶
علی گل رخ
صومعه سرا ۰۹۹۰XXXX۵۲ ۴۴۰۳۱۰۰۷۷۴۹ اسپیکر بلوتوثی
۳۷
محمد علی سیادت پور
سمنان ۰۹۹۰XXXX۶۵ ۴۴۰۳۱۰۹۲۵۴۹ اسپیکر بلوتوثی
۳۸
محمود کریمیان فر
یاسوج ۰۹۹۲XXXX۷۸ ۵۵۰۷۵۷۴۶۰۱۸ اسپیکر بلوتوثی
۳۹
.....
--- ۰۹۰۱XXXX۸۵ ۲۲۰۴۰۵۲۷۵۵۶ اسپیکر بلوتوثی
۴۰
نازنین زهرا وفایی
تهران ۰۹۳۰XXXX۳۴ ۴۴۰۳۱۹۰۰۶۰۶ اسپیکر بلوتوثی
۴۱
داود رضایی
کرج ۰۹۱۹XXXX۱۰ ۲۲۰۳۹۱۰۰۱۶۲ اسپیکر بلوتوثی
۴۲
هوشنگ جوان بخت
اصفهان ۰۹۱۷XXXX۱۷ ۶۶۰۲۱۶۴۰۳۰۱ اسپیکر بلوتوثی
۴۳
.....
--- ۰۹۱۵XXXX۷۷ ۵۵۰۷۵۹۱۲۲۰۲ اسپیکر بلوتوثی
۴۴
فاطمه طالبی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۳۱ ۳۳۰۰۰۰۹۲۴۰۲ اسپیکر بلوتوثی
۴۵
داود نجفی نسب
سمنان ۰۹۱۲XXXX۷۷ ۹۹۰۰۸۴۱۷۴۴۴ اسپیکر بلوتوثی
۴۶
ابوالفضل دهقان
یزد ۰۹۱۴XXXX۸۴ ۴۴۰۳۱۳۰۹۱۷۷ اسپیکر بلوتوثی
۴۷
فریبا قلچ خوانی
تهران ۰۹۳۵XXXX۰۴ ۵۵۰۷۱۰۰۵۰۸۸ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره پنجاه و پنجم از تاریخ 1398/12/16 تا تاریخ 1398/12/29
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
نعمت قربانعلی زاده
خوی ۰۹۱۴XXXX۸۸ ۴۴۰۳۲۵۳۷۸۸۵ ماشین لباسشویی
۲
علی جوشقانی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۴۹ ۴۴۰۳۰۵۷۳۶۵۹ PS4
۳
احمد عبدالملکی
نهاوند ۰۹۹۲XXXX۹۷ ۵۶۰۲۰۱۴۷۹۵۷ PS4
۴
محمد مهدی زاده
شیروان ۰۹۹۲XXXX۷۹ ۲۲۰۴۶۵۸۷۲۴۵ ساعت هوشمند
۵
محمدرضا سالاری
زاهدان ۰۹۲۱XXXX۹۷ ۶۶۰۲۰۳۴۴۵۳۳ ساعت هوشمند
۶
مهدی موقوفه
تهران ۰۹۳۹XXXX۸۴ ۴۴۰۳۰۹۰۹۷۸۳ ساعت هوشمند
۷
مهدی کولیوند
تهران ۰۹۳۳XXXX۴۸ ۶۶۰۲۰۵۴۸۲۵۴ هدفون بی سیم
۸
میلاد کریم نژاد
تهران ۰۹۰۲XXXX۲۵ ۳۳۰۰۱۰۱۱۳۰۶ هدفون بی سیم
۹
داود قاسمی مهر
اسلامشهر ۰۹۱۲XXXX۷۱ ۵۵۰۷۵۹۳۳۷۷۵ هدفون بی سیم
۱۰
....
--- ۰۹۱۱XXXX۲۹ ۶۶۰۳۱۰۸۴۵۹۹ هدفون بی سیم
۱۱
....
--- ۰۹۱۹XXXX۱۱ ۳۳۰۰۱۵۱۲۶۲۲ هدفون بی سیم
۱۲
عبداله ترکاشوند
نهاوند ۰۹۰۵XXXX۹۴ ۶۶۰۲۰۵۵۳۴۸۹ هدفون بی سیم
۱۳
زهرا عبدالهی
جیرفت ۰۹۱۳XXXX۲۱ ۴۴۰۳۲۰۰۵۸۸۵ هدفون بی سیم
۱۴
جواد بیدی
کرج ۰۹۱۲XXXX۷۰ ۴۴۰۳۱۴۳۲۳۹۱ هدفون بی سیم
۱۵
مهدی همتی
اسدآباد ۰۹۱۸XXXX۸۹ ۴۴۰۳۰۵۶۹۱۰۹ هدفون بی سیم
۱۶
مهدیه زارعی
بوانات ۰۹۱۷XXXX۵۱ ۶۶۰۲۱۲۳۹۷۵۰ هدفون بی سیم
۱۷
نورعلی مرادی
نورآباد ۰۹۳۶XXXX۸۵ ۴۴۰۳۱۲۲۵۲۸۶ هدفون بی سیم
۱۸
الهام راد پرور
یزد ۰۹۱۳XXXX۳۹ ۴۴۰۳۰۲۶۴۱۲۲ هدفون بی سیم
۱۹
قاسم نظر پوریان
مسجدسلیمان ۰۹۱۶XXXX۸۰ ۲۲۰۳۷۹۶۰۲۹۲ هدفون بی سیم
۲۰
سهیلا بیاتی حقیقت
همدان ۰۹۳۰XXXX۴۴ ۴۴۰۲۹۸۶۵۴۴۴ هدفون بی سیم
۲۱
اکبر اسدی پیرلو
پارس آباد ۰۹۱۴XXXX۲۳ ۶۶۰۲۰۳۱۱۹۶۶ هدفون بی سیم
۲۲
....
--- ۰۹۳۸XXXX۷۲ ۵۵۰۷۶۶۷۱۰۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۳
سعید سبزی وند
اصفهان ۰۹۳۶XXXX۹۵ ۴۴۰۳۲۱۵۸۱۳۶ اسپیکر بلوتوثی
۲۴
روح اله نوری
تهران ۰۹۳۶XXXX۳۱ ۲۲۰۴۰۰۰۷۶۷۰ اسپیکر بلوتوثی
۲۵
احمد باقری
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۵ ۵۵۰۷۵۹۳۲۷۰۱ اسپیکر بلوتوثی
۲۶
علی زارع مهدی آبادی
کرمان ۰۹۱۴XXXX۲۹ ۴۴۰۳۱۴۱۵۶۵۷ اسپیکر بلوتوثی
۲۷
حمید غلامی
نورآباد ۰۹۱۷XXXX۹۳ ۴۴۰۳۱۸۰۱۸۷۱ اسپیکر بلوتوثی
۲۸
نرگس کرم پناه
یزد ۰۹۱۳XXXX۵۰ ۴۴۰۳۰۷۹۴۷۲۸ اسپیکر بلوتوثی
۲۹
مریم ابوالقاسمی
تهران ۰۹۳۹XXXX۳۸ ۶۶۰۲۱۰۲۰۵۰۶ اسپیکر بلوتوثی
۳۰
الهام طلوعی
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۹ ۵۵۰۷۴۰۰۲۲۶۸ اسپیکر بلوتوثی
۳۱
.....
--- ۰۹۹۰XXXX۱۰ ۳۳۰۰۱۱۹۴۳۶۳ اسپیکر بلوتوثی
۳۲
غلامرضا رحمانیان
آستارا ۰۹۰۵XXXX۸۱ ۳۳۰۰۱۴۸۴۹۰۱ اسپیکر بلوتوثی
۳۳
سید جواد نقوی
ورامین ۰۹۱۲XXXX۲۵ ۴۴۰۳۱۴۲۱۹۱۸ اسپیکر بلوتوثی
۳۴
علی اکبر نورایی
مشهد ۰۹۰۳XXXX۸۴ ۴۴۰۲۰۶۵۷۰۷۴۴ اسپیکر بلوتوثی
۳۵
عهدیه قدیانی
قزوین ۰۹۹۲XXXX۹۹ ۶۶۰۲۱۱۷۷۷۶۴ اسپیکر بلوتوثی
۳۶
قدرت اله رنجبر
ایلام ۰۹۱۸XXXX۱۰ ۴۴۰۳۰۸۷۲۴۸۱ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره پنجاه و چهارم از تاریخ 1398/12/01 تا تاریخ 1398/12/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
نگار خورا
کامیاران ۰۹۱۸XXXX۳۱ ۶۶۰۲۱۱۷۷۰۲۱ تلویزیون
۲
حدیثه مهرپرور
شیروان ۰۹۳۰XXXX۳۹ ۲۲۰۳۹۶۵۴۹۵۳ تلویزیون
۳
محمدصادق علیزاده
ورامین ۰۹۱۰XXXX۰۹ ۴۴۰۳۱۱۴۹۹۰۶ جاروبرقی
۴
امیرحسین شهامتی فر
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۲ ۴۴۰۳۱۶۷۲۳۷۱ ساعت هوشمند
۵
شهربانو جعفر نژاد
سنگر ۰۹۱۱XXXX۳۸ ۳۳۰۰۰۴۶۳۳۴۹ ساعت هوشمند
۶
محسن تمیزکار
قم ۰۹۱۰XXXX۳۲ ۴۴۰۲۸۷۹۹۷۵۵ ساعت هوشمند
۷
ستار بریسم
اندیمشک ۰۹۱۶XXXX۸۵ ۴۴۰۳۰۴۳۷۹۵۷ هدفون بی سیم
۸
علی ببر زاده
شیروان ۰۹۱۹XXXX۶۱ ۴۴۰۲۹۰۸۵۹۷۵ هدفون بی سیم
۹
زهره عینی دخت
شاهین شهر ۰۹۱۳XXXX۴۲ ۴۴۰۳۰۸۱۹۴۶۳ هدفون بی سیم
۱۰
فاطمه کولیوند
فیروزان ۰۹۹۴XXXX۱۲ ۶۶۰۲۰۵۴۷۷۳۹ هدفون بی سیم
۱۱
ماهان حسین زاده
نسیم شهر ۰۹۳۸XXXX۳۲ ۴۴۰۳۱۳۴۵۷۷۲ هدفون بی سیم
۱۲
.....
--- ۰۹۰۳XXXX۳۰ ۴۴۰۳۱۰۱۳۴۸۰ هدفون بی سیم
۱۳
محمد باقر جبلی
بندر دیلم ۰۹۱۶XXXX۶۶ ۴۴۳۰۳۰۲۷۳۶ هدفون بی سیم
۱۴
علی زارع
--- ۰۹۹۲XXXX۸۹ ۶۰۲۰۹۳۰۷۱۸ هدفون بی سیم
۱۵
ابوالفضل بدل لو
رباط کریم ۰۹۱۹XXXX۸۲ ۴۴۰۳۰۹۰۲۶۲۳ هدفون بی سیم
۱۶
علی مرحد پور
رامشیر ۰۹۳۰XXXX۱۳ ۴۴۰۳۱۶۳۴۷۴۰ هدفون بی سیم
۱۷
رضا زبر دست
قوچان ۰۹۳۵XXXX۱۴ ۴۴۰۳۰۱۴۳۷۵۸ هدفون بی سیم
۱۸
احمد احمدی
رباط کریم ۰۹۱۲XXXX۵۸ ۵۵۰۷۲۷۸۰۱۶۴ هدفون بی سیم
۱۹
عزیز ریسمانی
شیروان ۰۹۳۸XXXX۷۸ ۳۳۰۰۱۰۹۸۶۵۳ هدفون بی سیم
۲۰
سعید سرحدی
زابل ۰۹۰۱XXXX۱۳ ۹۹۰۰۸۰۳۱۹۹۲ هدفون بی سیم
۲۱
وحید مقصودی
خورموج ۰۹۹۲XXXX۹۳ ۴۴۰۳۱۵۰۰۷۴۹ هدفون بی سیم
۲۲
فیصل محمدی زاده
سیریک ۰۹۱۷XXXX۱۶ ۴۴۰۳۱۲۲۹۸۸۹ اسپیکر
۲۳
یاسین مهدی زاده
شیروان ۰۹۳۰XXXX۷۵ ۹۹۰۰۲۱۴۳۹۵۲ اسپیکر
۲۴
زهرا خزایی
ورامین ۰۹۳۹XXXX۹۲ ۵۵۰۷۴۱۷۹۶۲۸ اسپیکر
۲۵
رضا رستمی
کاشمر ۰۹۰۳XXXX۸۰ ۴۴۰۳۰۶۲۹۳۲۲ اسپیکر
۲۶
مریم رحیمی
میناب ۰۹۳۹XXXX۰۱ ۶۶۰۲۰۹۳۲۳۲۹ اسپیکر
۲۷
مهدی رضایی
همدان ۰۹۱۸XXXX۱۲ ۴۴۰۳۰۵۴۳۶۴۶ اسپیکر
۲۸
دانیال درخشنده
بندر عباس ۰۹۱۳XXXX۳۴ ۹۹۰۰۸۵۴۶۹۰۹ اسپیکر
۲۹
علی محمدی فرد
شیراز ۰۹۱۷XXXX۰۶ ۴۴۰۳۱۲۴۷۶۳۶ اسپیکر
۳۰
اعظم قاسمی
قم ۰۹۹۰XXXX۸۷ ۳۳۰۰۱۵۲۰۲۳۴ اسپیکر
۳۱
مهدیه محبی راد
کرج ۰۹۰۵XXXX۰۲ ۴۴۰۲۹۴۹۲۹۴۱ اسپیکر
۳۲
محمد میرشکاری
زابل ۰۹۱۵XXXX۶۹ ۲۲۰۳۹۰۷۰۷۹۳ اسپیکر
۳۳
مهدی فرحزادی
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۷ ۶۶۰۲۱۲۴۰۸۰۴ اسپیکر
۳۴
محبوبه اکبرآبادی
مشهد ۰۹۳۵XXXX۵۹ ۵۵۰۷۵۶۰۳۱۱۳ اسپیکر
۳۵
مرتضی پور قلی
خوی ۰۹۱۴XXXX۰۳ ۶۶۰۲۱۱۵۳۸۲۳۹ اسپیکر
۳۶
انسیه شهبازی
تهران ۰۹۱۰XXXX۰۹ ۶۶۰۲۰۹۳۹۰۸۳ اسپیکر
برندگان دوره پنجاه و سوم از تاریخ 1398/11/16 تا تاریخ 1398/11/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
پری نخعی زینلی
شوسف ۰۹۱۵XXXX۴۲ ۴۴۰۳۰۵۹۳۱۶۰ ماشین لباسشویی
۲
علی احمدی
لار ۰۹۱۶XXXX۲۸ ۴۴۰۳۰۷۹۳۷۹۳ PS4
۳
مرضیه دین محمدی
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۶۰ ۶۶۰۲۰۵۵۰۶۷۶ PS4
۴
زهرا اسد پور
خوی ۰۹۱۴XXXX۵۰ ۵۵۰۷۵۷۷۵۰۲۲ ساعت هوشمند
۵
محمد شیخی
آبدانان ۰۹۱۸XXXX۱۳ ۴۴۰۳۰۷۷۱۷۸۵ ساعت هوشمند
۶
تارویردی علی نژاد
ارومیه ۰۹۱۴XXXX۵۱ ۶۶۰۲۱۱۶۴۰۷۲ ساعت هوشمند
۷
زینب آلبا
--- ۰۹۳۹XXXX۰۳ ۶۶۰۲۱۰۲۷۳۷۲ هدفون بی سیم
۸
سوسن دانشور
رباط کریم ۰۹۱۲XXXX۱۷ ۴۴۰۳۰۷۰۹۴۳۸ هدفون بی سیم
۹
رومینا کارگر
اصفهان ۰۹۳۶XXXX۵۴ ۴۴۰۳۰۶۰۶۴۱۹ هدفون بی سیم
۱۰
محمدرضا زندی
بم ۰۹۰۲XXXX۹۲ ۳۳۰۰۱۰۴۱۰۵۰ هدفون بی سیم
۱۱
کریم کشاورز
ازنا ۰۹۱۶XXXX۵۱ ۴۴۰۳۱۴۴۵۷۹۰ هدفون بی سیم
۱۲
زینب تاجیک
کازرون ۰۹۹۱XXXX۰۹ ۴۴۰۳۰۱۳۸۳۷۳ هدفون بی سیم
۱۳
محمد سعیدی نامداری
دزفول ۰۹۱۶XXXX۵۶ ۶۶۰۲۰۹۷۱۲۳۷ هدفون بی سیم
۱۴
محمدرضا کاظمی
شاهین شهر ۰۹۱۳XXXX۶۴ ۴۴۰۳۱۰۰۸۵۷۷ هدفون بی سیم
۱۵
میلاد رمضانی
لاهیجان ۰۹۱۱XXXX۴۱ ۶۶۰۲۰۷۱۳۰۲۴ هدفون بی سیم
۱۶
حبیب پور احمدیان
یزد ۰۹۹۲XXXX۶۳ ۴۴۰۳۰۷۳۹۸۸۳ هدفون بی سیم
۱۷
طاها عفت
یزد ۰۹۲۲XXXX۴۴ ۴۴۰۳۰۷۴۳۷۷۱ هدفون بی سیم
۱۸
محمد رستاخیز
میناب ۰۹۳۳XXXX۴۵ ۶۶۰۲۰۵۲۰۵۰۲ هدفون بی سیم
۱۹
حسین سهرابی
--- ۰۹۱۷XXXX۸۱ ۴۴۰۳۰۷۶۰۷۸۸ هدفون بی سیم
۲۰
علیرضا دلگشا
شیراز ۰۹۱۷XXXX۷۵ ۴۴۴۴۰۳۰۹۲۵۵ هدفون بی سیم
۲۱
سعید دهقان
یزد ۰۹۱۳XXXX۴۵ ۴۴۰۳۰۲۶۲۳۱۶ هدفون بی سیم
۲۲
علیرضا ریسمانی
شیروان ۰۹۹۲XXXX۲۸ ۳۳۰۰۱۰۹۸۴۷۶ اسپیکر
۲۳
نسرین قاسم زاده
تهران ۰۹۱۵XXXX۴۱ ۳۳۰۰۱۲۶۳۴۹۵ اسپیکر
۲۴
مجید انصاری
کازرون ۰۹۱۷XXXX۲۲ ۴۴۰۳۱۱۳۶۴۰۳ اسپیکر
۲۵
حسن مرادی
شهریار ۰۹۹۰XXXX۰۱ ۵۵۰۷۱۴۸۸۰۷۰ اسپیکر
۲۶
میلاد قمی
قم ۰۹۱۲XXXX۰۹ ۴۴۰۳۱۱۲۳۶۱۰ اسپیکر
۲۷
احمد شیخی
آبدانان ۰۹۹۰XXXX۴۲ ۴۴۰۳۰۸۷۴۸۲۲ اسپیکر
۲۸
حسین دریس جرفی
آبادان ۰۹۹۱XXXX۹۹ ۴۴۰۲۷۳۷۸۴۸۹ اسپیکر
۲۹
صادق بیاضی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۱ ۳۳۰۰۰۱۶۵۸۱۵ اسپیکر
۳۰
مرتضی شمس الدینی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۷۰ ۹۹۰۰۸۳۸۱۴۸۳ اسپیکر
۳۱
علیرضا رخ جو
بندرلنگه ۰۹۰۳XXXX۵۹ ۴۴۰۳۰۵۳۴۱۵۰ اسپیکر
۳۲
هادی مظفری
پاکدشت ۰۹۲۲XXXX۱۸ ۵۵۰۷۴۸۴۴۵۴۲ اسپیکر
۳۳
یوسف جلیل وند
فیروزان ۰۹۱۸XXXX۳۴ ۶۶۰۲۰۵۵۲۴۳۶ اسپیکر
۳۴
رضا حسینی
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۲۵ ۶۶۰۲۰۱۲۸۹۹۶ اسپیکر
۳۵
زهرا صفائیان
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۲۹ ۲۲۰۳۹۳۷۶۴۲۶ اسپیکر
۳۶
میلاد تربتی
تهران ۰۹۱۰XXXX۹۷ ۹۹۰۰۸۹۳۷۷۲۲ اسپیکر
برندگان دوره پنجاه و دوم از تاریخ 1398/11/01 تا تاریخ 1398/11/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
سید یونس محسن عریض اصل
رامشیر ۰۹۱۶XXXX۲۵ ۴۴۰۳۰۵۸۹۱۸۷ تلویزیون
۲
محمد کاظم حمیدی پور
یزد ۰۹۱۳XXXX۳۴ ۴۴۰۳۰۵۹۶۰۴۳ تلویزیون
۳
منصوره ابراهیم نژاد
بابل ۰۹۱۱XXXX۷۶ ۹۹۰۰۸۶۰۹۱۰۴ جاروبرقی
۴
مهدی سواری عواجه
اهواز ۰۹۱۶XXXX۱۷ ۴۴۰۲۸۹۸۱۳۹۹ ساعت هوشمند
۵
افشین قلی پور
شاهین شهر ۰۹۱۶XXXX۱۷ ۴۴۰۳۰۵۹۳۲۶۵ ساعت هوشمند
۶
زهرا جمالی پور
اهواز ۰۹۱۶XXXX۶۷ ۴۴۰۳۰۵۹۷۸۶۷ ساعت هوشمند
۷
علی اکبر ساسان
لار ۰۹۱۶XXXX۷۰ ۴۴۰۲۹۷۵۴۱۲۲ هدفون بی سیم
۸
زهرا جوانمردی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۹۹ ۲۲۰۳۹۲۷۶۸۰۷ هدفون بی سیم
۹
ابوطالب عزیزی
ارزوئیه ۰۹۱۴XXXX۱۷ ۴۴۰۳۱۱۴۳۸۱۵ هدفون بی سیم
۱۰
نرگس درویش بیگی
بندر عباس ۰۹۱۶XXXX۳۳ ۲۲۰۳۹۱۴۴۴۶۷ هدفون بی سیم
۱۱
عباس واحدی
بهار ۰۹۳۰XXXX۸۷ ۵۵۰۷۵۵۶۲۵۱۹ هدفون بی سیم
۱۲
الهه منصوری
قوچان ۰۹۰۳XXXX۸۲ ۴۴۰۲۷۲۳۶۵۳۸ هدفون بی سیم
۱۳
مرضیه حاج محمدی
تهران ۰۹۳۸XXXX۲۶ ۹۹۰۰۸۳۱۷۱۹۴ هدفون بی سیم
۱۴
خلیل عنایتی
همدان ۰۹۱۸XXXX۳۶ ۴۴۰۳۰۵۴۸۶۵۰ هدفون بی سیم
۱۵
خداوردی قلی زاده
اسلامشهر ۰۹۳۷XXXX۸۷ ۶۶۰۲۰۵۲۱۲۹۵ هدفون بی سیم
۱۶
علیرضا ریسمانی
شیروان ۰۹۳۹XXXX۷۶ ۲۲۰۳۷۳۹۹۱۸۱ هدفون بی سیم
۱۷
رضا اسودی
--- ۰۹۳۳XXXX۵۸ ۷۷۰۱۵۵۹۰۵۹۱ هدفون بی سیم
۱۸
فرشاد شکوهی
خمین ۰۹۱۳XXXX۳۰ ۴۴۰۳۰۳۹۶۰۲۷ هدفون بی سیم
۱۹
محمد سلمانی
خورموج ۰۹۳۶XXXX۵۱ ۴۴۰۳۰۷۸۴۰۱۹ هدفون بی سیم
۲۰
زهرا میرزایی
شیراز ۰۹۳۵XXXX۰۹ ۴۴۰۲۹۲۸۸۶۹۷ هدفون بی سیم
۲۱
لشکر صادقی
فیروزآباد ۰۹۱۷XXXX۸۸ ۴۴۰۲۹۲۶۹۵۹۶ هدفون بی سیم
۲۲
فرزانه الهی
آبیک ۰۹۱۹XXXX۸۸ ۵۵۰۷۴۱۸۰۱۷۰ اسپیکر
۲۳
معصومه ولی پور
اهواز ۰۹۳۸XXXX۲۶ ۴۴۰۳۰۸۴۹۳۱۵ اسپیکر
۲۴
طاهره شیخان
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۷ ۵۵۰۷۳۶۴۲۵۶۵ اسپیکر
۲۵
زهرا حاجی پور
کرج ۰۹۱۹XXXX۴۸ ۳۳۰۰۰۶۸۱۵۵۵ اسپیکر
۲۶
زهره امامی
شهرضا ۰۹۱۳XXXX۸۹ ۴۴۰۲۹۶۹۵۶۹۹ اسپیکر
۲۷
هادی کرمی
همدان ۰۹۱۸XXXX۳۰ ۲۲۰۳۹۳۲۴۲۶۰ اسپیکر
۲۸
رحمان خوش خلق
خوی ۰۹۱۴XXXX۳۱ ۳۳۰۰۱۴۴۰۳۳۷ اسپیکر
۲۹
سید یونس هاشمی
اهواز ۰۹۱۶XXXX۳۸ ۴۴۰۳۰۶۸۰۳۹۰ اسپیکر
۳۰
ایوب رستم پور
لنگرود ۰۹۱۱XXXX۴۷ ۳۳۰۰۱۱۴۸۸۳۰ اسپیکر
۳۱
احمد خزایی
نهاوند ۰۹۹۴XXXX۸۰ ۶۶۰۲۰۵۵۶۵۷۸ اسپیکر
۳۲
نرگس صیاد
زابل ۰۹۱۵XXXX۷۸ ۵۵۰۷۴۰۸۰۳۰۵ اسپیکر
۳۳
سید محسن سجادی نسب
گز برخوار ۰۹۱۳XXXX۵۳ ۴۴۰۳۰۵۲۷۲۰۸ اسپیکر
۳۴
زهرا غلامی
اسلامشهر ۰۹۳۵XXXX۱۶ ۲۲۰۰۹۰۰ اسپیکر
۳۵
علی نجفی
گرگان ۰۹۱۱XXXX۷۶ ۴۴۰۳۰۶۰۴۹۴۹ اسپیکر
۳۶
محمود صولتی
تهران ۰۹۳۶XXXX۰۷ ۴۴۰۳۱۱۷۸۲۵۴ اسپیکر
برندگان دوره پنجاه و یکم از تاریخ 1398/10/16 تا تاریخ 1398/10/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
افشین اقرایی
ملارد ۰۹۰۲XXXX۲۰ ۲۲۰۳۸۷۴۲۴۶۵ ماشین لباسشویی
۲
محمود هلیچی حسانی
اهواز ۰۹۱۶XXXX۹۴ ۴۴۰۳۰۹۷۰۸۴۶ PS4
۳
علی دستخون
دهدشت ۰۹۱۷XXXX۴۲ ۲۲۰۳۹۵۸۵۰۱۴ PS4
۴
هادی محمدی وجدان
همدان ۰۹۱۸XXXX۰۹ ۷۷۰۱۶۹۶۱۵۵۱ ساعت هوشمند
۵
......
--- ۰۹۱۲XXXX۰۲ ۲۲۰۳۹۷۹۸۹۱۵ ساعت هوشمند
۶
عزیز حسن زاده اصل
نسیم شهر ۰۹۱۲XXXX۰۱ ۲۲۰۰۶۵۹۹۹۵۰ ساعت هوشمند
۷
احمد نجاری
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۵۱ ۴۴۰۳۰۱۶۸۰۹۹ هدفون بی سیم
۸
یاسین مهدی زاده قوینانلو
شیروان ۰۹۳۷XXXX۰۳ ۲۲۰۹۸۶۳۹۴۵۱ هدفون بی سیم
۹
.....
--- ۰۹۱۶XXXX۵۹ ۴۴۰۳۰۵۹۵۶۶ هدفون بی سیم
۱۰
ملیکا جلیلیان
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۲۶ ۲۲۰۰۹۹۹۲۷۲۲ هدفون بی سیم
۱۱
سیده کبری پارسائی
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۱۱ ۴۴۰۲۹۲۹۶۳۵۳ هدفون بی سیم
۱۲
مرجان پیرهادی
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۵ ۴۴۰۳۰۸۸۹۲۰۹ هدفون بی سیم
۱۳
زینب فرهودی
ایلام ۰۹۹۱XXXX۶۱ ۶۶۰۲۰۴۹۵۴۳۳ هدفون بی سیم
۱۴
زهرا طیبی
قرچک ۰۹۱۰XXXX۱۸ ۵۵۰۷۴۰۰۳۶۰۲ هدفون بی سیم
۱۵
علی احمد سلوکی
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۳۳ ۶۶۰۲۱۶۸۰۹۳۱ هدفون بی سیم
۱۶
خدیجه جبارپور
رشت ۰۹۱۱XXXX۹۳ ۶۶۰۲۰۳۷۹۷۴۳ هدفون بی سیم
۱۷
کلثوم رنجبری کمیز
بندرلنگه ۰۹۰۱XXXX۱۹ ۴۴۰۳۰۵۳۳۱۹۱ هدفون بی سیم
۱۸
اسماعیل یونسی
مراغه ۰۹۹۲XXXX۲۱ ۴۴۰۳۰۲۹۸۵۱۹ هدفون بی سیم
۱۹
مجتبی افتخاری فر
فیروزان ۰۹۱۸XXXX۱۲ ۶۶۰۲۰۵۵۲۵۷۶ هدفون بی سیم
۲۰
معصومه زنگی
بم ۰۹۱۳XXXX۹۰ ۲۲۰۳۶۶۳۲۳۸۴ هدفون بی سیم
۲۱
علی چعبی
شوش ۰۹۰۱XXXX۲۴ ۴۴۰۳۰۶۹۳۱۰۴ هدفون بی سیم
۲۲
امین ابراهیم مظفری
بندرلنگه ۰۹۱۷XXXX۳۱ ۴۴۰۳۰۵۳۸۹۰۷ اسپیکر
۲۳
سعید شیرعلیپور
همدان ۰۹۱۸XXXX۲۹ ۵۵۰۷۴۹۸۱۲۰۳ اسپیکر
۲۴
معصومه نصری
بهشهر ۰۹۱۱XXXX۲۵ ۹۹۰۰۷۴۰۶۹۸۵ اسپیکر
۲۵
مهرداد محمدی
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۶ ۴۴۰۳۰۶۴۲۸۰۴ اسپیکر
۲۶
زهره امامی
شهرضا ۰۹۱۲XXXX۵۸ ۴۴۰۳۱۲۴۴۴۹۸ اسپیکر
۲۷
مجید هاشمی
پاکدشت ۰۹۰۱XXXX۸۹ ۵۵۰۷۴۸۳۱۳۵۲ اسپیکر
۲۸
علی شمسی
تهران ۰۹۳۷XXXX۳۵ ۴۴۰۳۰۸۰۲۵۹۰ اسپیکر
۲۹
عارف خاندل
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۶۶ ۲۲۰۳۹۶۳۴۵۴۶ اسپیکر
۳۰
سکینه حسین پور شلمانی
تهران ۰۹۳۶XXXX۶۶ ۴۴۰۳۰۸۴۳۳۱۴ اسپیکر
۳۱
سمیرا طالب محققی
محمدشهر ۰۹۳۶XXXX۹۹ ۹۹۰۰۹۰۱۲۵۸۵ اسپیکر
۳۲
عباس زراوشان
شیراز ۰۹۱۷XXXX۳۳ ۴۴۰۲۹۷۱۴۰۹۵ اسپیکر
۳۳
علی طاهری
مهر ۰۹۱۷XXXX۹۶ ۲۲۰۳۹۳۵۶۷۳۵ اسپیکر
۳۴
سید حسن حسینی بائی
بابل ۰۹۰۵XXXX۳۶ ۹۹۰۰۸۲۲۷۷۳۷ اسپیکر
۳۵
امیر پارسا نیا
تهران ۰۹۳۵XXXX۶۱ ۵۵۰۴۰۳۵۸۵۹۱ اسپیکر
۳۶
محمد نریمانی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۴۴ ۶۶۰۱۹۵۴۲۴۶۹ اسپیکر
برندگان دوره پنجاهم از تاریخ 1398/10/01 تا تاریخ 1398/10/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
عفت شیرپرستی
فریمان ۰۹۹۰XXXX۹۳ ‏۴۴۰۳۰۸۹۲۶۶۸ تلویزیون
۲
.....
--- ۰۹۱۹XXXX۹۱ ۴۴۰۳۰۷۰۹۰۹۳ تلویزیون
۳
.....
--- ۹۰۱۳XXXX۴ ۴۴۰۳۰۶۷۸۱۵۲ جاروبرقی
۴
.....
--- ۰۹۱۰XXXX۰۴ ۴۴۰۳۱۴۳۱۴۴۳ ساعت هوشمند
۵
جلال محجوبی
--- ۰۹۱۰XXXX۸۴ ۳۳۰۰۰۷۱۳۳۹۳ ساعت هوشمند
۶
محمد دژکام
ایرانشهر ۹۳۳۹XXXX۴ ۴۴۰۳۰۵۱۵۹۶۸ ساعت هوشمند
۷
معصومه ملکی
رزن ۰۹۱۸XXXX۳۰ ۹۹۰۰۸۳۳۶۲۷۷ هدفون بی سیم
۸
نسرین آقا محمدی
شهریار ۰۹۲۲XXXX۵۷ ۲۲۰۳۸۰۳۹۷۳۶ هدفون بی سیم
۹
محسن ملائی
تهران ۰۹۱۹XXXX۵۴ ۶۶۰۲۰۱۴۷۸۸۷ هدفون بی سیم
۱۰
بهناز ابطحی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۷۷ ۶۶۰۲۰۰۹۵۰۵۵ هدفون بی سیم
۱۱
زهرا علیزاده
خوی ۰۹۱۴XXXX۸۵ ۳۳۰۰۱۳۴۵۹۱۸ هدفون بی سیم
۱۲
ربابه الماسی
قرچک ۰۹۱۹XXXX۸۳ ۴۴۰۳۰۱۱۹۰۴۳ هدفون بی سیم
۱۳
محمدرضا محمودی
شهریار ۰۹۰۲XXXX۳۵ ۴۴۰۳۰۶۹۲۷۱۵ هدفون بی سیم
۱۴
.....
--- ۰۹۳۹XXXX۷۳ ۴۴۰۲۸۹۱۲۰۳۹ هدفون بی سیم
۱۵
پژمان رمضانی
کوار ۰۹۱۶XXXX۴۴ ۴۴۰۳۰۹۹۸۵۵۷ هدفون بی سیم
۱۶
راضیه اصغری
ساری ۰۹۳۰XXXX۳۱ ۲۲۰۳۸۲۸۹۵۷۱‎ هدفون بی سیم
۱۷
محمد یاوری
همدان ۰۹۱۸XXXX۴۳ ۹۹۰۰۸۶۱۲۶۱۰ هدفون بی سیم
۱۸
جواد رنجی
خاش ۰۹۱۵XXXX۵۷ ۶۶۰۲۰۳۸۴۱۷۵ هدفون بی سیم
۱۹
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۱۹ ۹۹۰۰۸۶۹۰۸۹۷ هدفون بی سیم
۲۰
زهره جمشیدی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۰۹ ۴۴۰۲۹۵۴۹۲۳۳ هدفون بی سیم
۲۱
بهمن رهنما
ابریشم ۰۹۱۳XXXX۲۶ ۴۴۰۳۰۸۰۶۱۲۱ هدفون بی سیم
۲۲
مهرداد فیروزی
شیراز ۰۹۹۰XXXX۴۱ ۴۴۰۳۰۹۶۹۰۰۷ اسپیکر
۲۳
حمیدرضا قطبی ورزنه
ورزنه ۰۹۱۶XXXX۴۳ ۱۱۰۲۵۲۶۰۱۸۱ اسپیکر
۲۴
جواد محمودی جهان تیغ
مشهد ۰۹۰۵XXXX۴۷ ۶۶۰۱۲۵۱۳۶۹۶ اسپیکر
۲۵
مصطفی نجمی
اراک ۰۹۱۸XXXX۱۱ ۴۴۰۲۸۵۲۸۲۲۶ اسپیکر
۲۶
جاسم جرفی
هویزه ۰۹۱۶XXXX۵۱ ۴۴۰۲۸۱۷۸۷۳۸ اسپیکر
۲۷
احمد سرخه زاده
شوش ۰۹۱۶XXXX۲۲ ۴۴۰۳۰۴۳۷۹۹۰ اسپیکر
۲۸
شهناز مصری
اسلامشهر ۰۹۳۹XXXX۳۶ ۹۹۰۰۸۶۵۴۸۸۷ اسپیکر
۲۹
لعیا انوری
تهران ۰۹۳۹XXXX۴۸ ۶۶۰۲۰۱۲۵۵۸۶ اسپیکر
۳۰
حسین چناریان
کرمان ۰۹۱۳XXXX۵۷ ۶۶۰۲۰۲۸۴۴۴۰ اسپیکر
۳۱
حسین جهانی باریکرسفی
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۲ ۴۴۰۳۰۳۶۸۶۰۴ اسپیکر
۳۲
مقبول عیسی زهی
سرخس ۰۹۱۵XXXX۲۲ ۱۱۵۰۶۵۵۵۷۰۴۳ اسپیکر
۳۳
....
--- ۰۹۹۹XXXX۶۷ ۵۵۰۷۴۶۸۵۶۸۳ اسپیکر
۳۴
ناصر روستا
بهارستان ۰۹۲۲XXXX۷۲ ۴۴۰۳۰۹۳۶۰۷۳ اسپیکر
۳۵
زهرا مددی
اسلامشهر ۰۹۱۹XXXX۶۱ ۴۴۰۳۰۵۶۹۷۷۶ اسپیکر
۳۶
سجاد مرشدی
ملارد ۰۹۱۰XXXX۹۶ ۹۹۰۰۸۶۵۲۸۳۵ اسپیکر
برندگان دوره چهل و نهم از تاریخ 1398/09/16 تا تاریخ 1398/09/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
طاهره بصیرت
تهران ۹۰۳۴XXXX۶ ۴۴۰۳۰۷۰۹۰۸۰ ماشین لباسشویی
۲
...
--- ۰۹۱۷XXXX۲۵ ۷۷۰۱۵۶۹۳۰۴۶ PS4
۳
...
--- ۰۹۰۴XXXX۱۰ ۵۵۰۷۵۴۲۱۲۵۷ PS4
۴
ستاره نوریانی
کرج ۰۹۱۹XXXX۳۵ ۹۹۰۰۸۶۸۶۲۰۸ ساعت هوشمند
۵
...
--- ۰۹۳۰XXXX۹۱ ۴۴۰۲۹۹۸۷۰۲ ساعت هوشمند
۶
حیدر اکبریان
خاش ۹۱۵۱XXXX۲ ۴۴۰۳۰۴۲۷۸۳۵ ساعت هوشمند
۷
محسن فضلعلی
اراک ۰۹۱۸XXXX۴۷ ۳۳۰۰۰۷۶۸۹۱۹ هدفون بی سیم
۸
فائزه سخنور
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۷ ۴۴۰۲۹۲۴۲۲۸۱ هدفون بی سیم
۹
عقیل آشورپور
بندرلنگه ۹۱۷۹XXXX۳ ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۹۸ هدفون بی سیم
۱۰
علی یوسفی
اهواز ۰۹۱۶XXXX۶۰ ۴۴۰۳۰۳۱۲۱۲۰ هدفون بی سیم
۱۱
محسن نوری
تهران ۰۹۹۰XXXX۵۵ ۴۴۰۲۹۵۳۹۲۴۱ هدفون بی سیم
۱۲
فاطمه حسینی نسب
تهران ۰۹۳۵XXXX۸۶ ۴۴۰۳۰۳۶۹۲۳۱ هدفون بی سیم
۱۳
سمانه شخم گر فرد
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۹۴ ۴۴۰۳۰۷۰۹۵۵۵ هدفون بی سیم
۱۴
نجمه بهداشت
بم ۰۹۹۰XXXX۰۹ ۵۵۰۷۳۲۹۲۷۴۷ هدفون بی سیم
۱۵
سجاد گلی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۲۲ ۲۲۰۳۷۴۱۷۶۸۳ هدفون بی سیم
۱۶
آزاده مسرت
اهواز ۰۹۱۶XXXX۰۵ ۴۴۰۲۶۷۷۳۲۵۲ هدفون بی سیم
۱۷
محمدعلی مصطفایی
اندیشه ۰۹۰۲XXXX۰۸ ۴۴۰۳۰۴۳۰۸۶۰ هدفون بی سیم
۱۸
امین نوری
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۴۴ ۴۴۰۳۰۷۴۶۹۶۳ هدفون بی سیم
۱۹
ستایش قربانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۱ ۴۴۰۳۰۴۲۰۶۸۸ هدفون بی سیم
۲۰
...
--- ۰۹۱۰XXXX۷۷ ۴۴۰۲۹۷۶۹۴۲۸ هدفون بی سیم
۲۱
علی فتحی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۲۳ ۲۲۰۳۷۰۷۱۵۱۵ هدفون بی سیم
۲۲
...
--- ۰۹۱۷XXXX۷۵ ۶۶۰۲۰۱۵۴۳۲ اسپیکر بلوتوثی
۲۳
محمود دهقان
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۵۰ ۴۴۰۲۶۸۰۵۸۰۶ اسپیکر بلوتوثی
۲۴
سجاد حضوری
قم ۰۹۳۵XXXX۵۳ ۶۶۰۲۰۱۴۹۳۱۳۵۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۵
سید عبد محمد لایق نژاد
لنده ۰۹۱۷XXXX۲۲ ۴۴۰۳۰۱۴۵۳۲۲ اسپیکر بلوتوثی
۲۶
علی تیرانداز
تهران ۰۹۱۹XXXX۷۵ ۷۷۰۱۶۸۶۳۰۴۶ اسپیکر بلوتوثی
۲۷
سعید سینایی
تهران ۰۹۳۸XXXX۸۹ ۳۳۰۰۰۵۹۳۳۰۶ اسپیکر بلوتوثی
۲۸
محمد احدیان پور
شهرضا ۰۹۱۷XXXX۲۵ ۶۶۰۲۰۱۶۰۶۴۲ اسپیکر بلوتوثی
۲۹
حمید دریابار
بندر عباس ۹۱۷۸XXXX۵ ۶۶۰۲۰۱۶۰۶۴۲ اسپیکر بلوتوثی
۳۰
محمد فتوحی
یزد ۰۹۱۳XXXX۷۷ ۴۴۰۲۹۶۷۱۸۰۳ اسپیکر بلوتوثی
۳۱
...
--- ۰۹۱۷XXXX۲۹ ۹۹۰۰۸۳۴۶۷۸۳ اسپیکر بلوتوثی
۳۲
...
--- ۰۹۱۲XXXX۹۳ ۴۴۰۳۰۶۰۴۹۳۴ اسپیکر بلوتوثی
۳۳
نازنین توکلی
ازنا ۰۹۲۲XXXX۴۴ ۹۹۰۰۷۷۳۵۰۰۳ اسپیکر بلوتوثی
۳۴
هانیه درخشی
تهران ۰۹۱۰XXXX۸۴ ۳۳۰۰۰۶۷۶۱۴۲ اسپیکر بلوتوثی
۳۵
...
--- ۹۱۵۹XXXX۸ ۴۴۰۳۰۷۲۷۷۷۵ اسپیکر بلوتوثی
۳۶
...
--- ۰۹۰۱XXXX۵۷ ۷۷۰۱۶۶۰۸۵۸۳ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره چهل و هشتم از تاریخ 1398/08/16 تا تاریخ 1398/09/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مرتضی محمدی
اصفهان ۹۱۳۲XXXX۵ ۴۴۰۲۸۸۳۵۲۵۱ تلویزیون LED
۲
محمد کولیوند
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۹۱ ۶۶۰۲۰۱۵۲۶۶۲ تلویزیون LED
۳
علیرضا زارع
نی ریز ۰۹۱۷XXXX۶۹ ۵۵۰۷۳۲۶۴۹۸۳ جاروبرقی
۴
محمد جواد معینیان
مهریز ۰۹۱۳XXXX۹۵ ۴۴۰۲۹۰۳۴۹۵۱ ساعت هوشمند
۵
جمشید دنیایی
اسلامشهر ۰۹۳۷XXXX۱۳ ۲۲۰۳۹۴۰۷۶۰۲ ساعت هوشمند
۶
رضا دهقانی
ابوموسی ۰۹۳۷XXXX۲۰ ۲۲۰۳۶۷۳۷۷۵۰ ساعت هوشمند
۷
حامد اکبری
ایلام ۹۱۸۱XXXX۰ ۴۴۰۲۶۹۵۴۸۲۹ هدفون بی سیم
۸
رضا قلی زاده
کرج ۰۹۱۲XXXX۷۹ ۳۳۰۰۰۶۵۸۲۸۵ هدفون بی سیم
۹
فرزاد فتاحیان
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۴۱ ۴۴۰۲۶۱۸۲۵۹۵ هدفون بی سیم
۱۰
محمد جواد پژوه
تهران ۹۱۸۹XXXX۳ ۹۹۰۰۸۶۲۵۸۶۲ هدفون بی سیم
۱۱
صالح تدو
قشم ۹۳۵۱XXXX۱ ۷۷۰۱۶۵۱۹۱۱۵ هدفون بی سیم
۱۲
پیام نجفی
تهران ۹۳۰۸XXXX۲ ۶۶۰۲۰۳۳۹۹۲۳ هدفون بی سیم
۱۳
مجید بیگدلی
بندر عباس ۰۹۳۹XXXX۲۶ ۶۶۰۲۰۰۹۲۳۰۳ هدفون بی سیم
۱۴
حمزه چهری
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۱۹ ۳۳۰۰۰۶۶۱۰۴۰ هدفون بی سیم
۱۵
میترا عفتی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۸۲ ۶۶۰۱۴۰۶۲۴۶۷ هدفون بی سیم
۱۶
حسین آل بویه
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۸۲ ۲۲۰۳۷۶۸۳۴۶۲ هدفون بی سیم
۱۷
تیمور بدره
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۱۵ ۶۶۰۲۰۱۳۹۱۸۶ هدفون بی سیم
۱۸
عقیل دهقانی
بندرلنگه ۹۳۸۸XXXX۲ ۴۴۰۳۰۵۳۴۳۸۴ هدفون بی سیم
۱۹
میثم مهدوی پور
اراک ۰۹۱۸XXXX۱۷ ۳۳۰۰۰۶۶۹۵۵۲ هدفون بی سیم
۲۰
سمیه عبدالمالکی
پاکدشت ۰۹۱۹XXXX۳۳ ۱۱۰۲۶۳۵۵۸۷۴ هدفون بی سیم
۲۱
حسن غضنفری
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۷ ۶۶۰۲۰۱۲۸۷۴۲ هدفون بی سیم
۲۲
...
--- ۰۹۱۸XXXX۷۶ ۴۴۰۳۰۲۱۰۰۰۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۳
نظیر راهویی
زابل ۰۹۳۷XXXX۶۳ ۴۴۰۳۰۳۴۲۷۶۰ اسپیکر بلوتوثی
۲۴
...
--- ۰۹۳۶XXXX۶۰ ۲۲۰۰۸۳۵۶۷۳۹ اسپیکر بلوتوثی
۲۵
سیامک کناری
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۲ ۴۴۰۳۰۶۳۱۳۳۲ اسپیکر بلوتوثی
۲۶
...
--- ۰۹۳۸XXXX۲۳ ۲۲۰۳۹۰۵۷۸۴۱ اسپیکر بلوتوثی
۲۷
حسن باقری
تهران ۰۹۲۲XXXX۰۲ ۲۲۰۳۰۶۷۵۲۴۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۸
الهه حاتمی
بندر عباس ۰۹۹۰XXXX۲۳ ۶۶۰۲۰۱۲۸۵۴۲ اسپیکر بلوتوثی
۲۹
امیر نوروزی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۴۰ ۴۴۰۳۲۵۲۳۵۹ اسپیکر بلوتوثی
۳۰
پیام حیدری
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۹۲ ۶۶۰۲۰۱۴۹۶۱۹ اسپیکر بلوتوثی
۳۱
فاطمه بنایی خویی
تهران ۰۹۹۱XXXX۲۷ ۲۲۰۰۳۹۰۰۲۶۰۷ اسپیکر بلوتوثی
۳۲
محمد اکرمیان پور
مارگون ۰۹۱۷XXXX۸۵ ۶۶۰۱۴۷۹۹۵۴۸ اسپیکر بلوتوثی
۳۳
ابوالفضل میرزایی
گلپایگان ۰۹۰۱XXXX۸۷ ۲۲۰۳۴۷۵۶۱۰۱ اسپیکر بلوتوثی
۳۴
...
--- ۰۹۳۹XXXX۶۲ ۳۳۰۰۰۶۳۹۱۳۶ اسپیکر بلوتوثی
۳۵
حسین فخیمی
ورامین ۰۹۳۶XXXX۵۵ ۵۵۰۷۲۷۲۴۱ اسپیکر بلوتوثی
۳۶
سید حمیدرضا حسنی
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۰ ۴۴۰۳۰۱۱۹۰۰۸ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره چهل و هفتم از تاریخ 1398/08/01 تا تاریخ 1398/08/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
ناصر سعادت صادق
آزادشهر ۰۹۱۱XXXX۸۵ ۴۴۰۲۹۳۲۴۷۹ ماشین لباسشویی
۲
محمد معینی نژاد
بم ۰۹۱۳XXXX۲۶ ۴۴۰۲۸۸۹۴۳۷۸ PS4
۳
ناصر فیاض پور
کرج ۰۹۳۷XXXX۶۴ ۵۵۰۷۴۳۳۴۲۴۴ PS4
۴
محسن قبادی
تهران ۰۹۱۹XXXX۴۵ ۹۹۰۰۸۴۶۳۹۸۴ ساعت هوشمند
۵
شیلا شریفی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۷ ۹۹۰۰۸۶۹۵۶۷۲ ساعت هوشمند
۶
میلاد دهقانی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۲۰ ۵۵۰۷۲۸۲۴۸۲۱ ساعت هوشمند
۷
...
--- ۰۹۳۵XXXX۶۵ ۵۵۰۸۷۶۵۴۴۶۸ هدفون بی سیم
۸
...
--- ۰۹۱۲XXXX۱۱ ۴۴۰۲۸۲۰۳۸۴۷ هدفون بی سیم
۹
...
--- ۰۹۳۸XXXX۸۳ ۳۳۰۰۰۹۱۱۶۲۵ هدفون بی سیم
۱۰
خالق وردی آقایی
--- ۰۹۰۱XXXX۴۱ ۳۳۰۰۰۸۷۵۷۴۴ هدفون بی سیم
۱۱
رسول تارک
شهرکرد ۰۹۳۸XXXX۷۸ ۵۵۰۶۰۹۴۲۱۹۸ هدفون بی سیم
۱۲
...
--- ۰۹۱۳XXXX۶۴ ۲۲۰۳۷۵۲۵۶۴۵ هدفون بی سیم
۱۳
...
--- ۰۹۱۷XXXX۳۲ ۶۶۰۱۹۶۷۰۲۴۶ هدفون بی سیم
۱۴
مهدی سعدالهی
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۵ ۵۵۰۷۱۵۲۵۲۹۹ هدفون بی سیم
۱۵
حسن ساسانی
تهران ۰۹۰۲XXXX۲۰ ۵۵۰۶۸۵۵۷۳۲۲ هدفون بی سیم
۱۶
آیناز آق
گنبد کاووس ۰۹۱۱XXXX۳۵ ۴۴۰۲۹۸۵۲۶۴۷ هدفون بی سیم
۱۷
سهیلا رئوفی
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۳ ۹۹۰۰۸۴۴۱۲۷۷ هدفون بی سیم
۱۸
سپیده حاجی پور
تهران ۰۹۱۰XXXX۵۴ ۳۳۰۰۰۶۱۸۰۰۵۱ هدفون بی سیم
۱۹
سودابه حسن زاده
تهران ۰۹۳۵XXXX۱۸ ۹۹۰۰۸۵۷۷۶۹۴ هدفون بی سیم
۲۰
...
--- ۰۹۱۱XXXX۳۰ ۹۹۰۰۸۵۲۴۶۰۸ هدفون بی سیم
۲۱
مجید میرزایی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۶۳ ۴۴۰۳۰۵۲۲۲۷۰ هدفون بی سیم
۲۲
...
--- ۰۹۰۱XXXX۴۳ ۹۹۰۰۸۱۹۱۰۳۹ اسپیکر بلوتوثی
۲۳
مجید حسینپور
تهران ۰۹۳۷XXXX۹۷ ۹۹۰۰۸۷۹۱۳۳۸ اسپیکر بلوتوثی
۲۴
...
--- ۰۹۱۷XXXX۰۵ ۴۴۰۲۹۵۵۹۱۴۷ اسپیکر بلوتوثی
۲۵
حنانه آقابرارزاده
تهران ۰۹۲۲XXXX۴۹ ۳۳۹۰۰۵۷۹۹۵۴ اسپیکر بلوتوثی
۲۶
پریسا علوی
زنجان ۰۹۳۵XXXX۷۹ ۴۴۰۲۹۱۹۱۹۱۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۷
مهران نجفی
--- ۰۹۹۰XXXX۲۵ ۹۹۰۰۸۴۸۸۹۵۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۸
محمود مهدی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۴۴ ۹۹۰۰۸۷۰۹۵۳۸ اسپیکر بلوتوثی
۲۹
محمد سلیمانی
اراک ۰۹۳۵XXXX۲۳ ۵۵۰۶۵۴۷۴۲۷۲ اسپیکر بلوتوثی
۳۰
کبری جوئری
اهواز ۰۹۱۶XXXX۲۷ ‏۶۶۰۱۵۱۳۳۶۶۶ اسپیکر بلوتوثی
۳۱
محمد نکویی
آزادشهر ۰۹۱۱XXXX۶۴ ۴۴۰۲۳۳۳۲۵۴۶ اسپیکر بلوتوثی
۳۲
...
--- ۰۹۱۳XXXX۰۶ ۷۷۰۱۹۴۵۳۲۵۵ اسپیکر بلوتوثی
۳۳
فریبرز قبادی
قصرشیرین ۰۹۱۸XXXX۹۸ ۴۴۰۲۹۲۱۲۲۸۶ اسپیکر بلوتوثی
۳۴
...
--- ۰۹۳۹XXXX۸۱ ۴۴۰۲۹۸۵۱۷۱۷ اسپیکر بلوتوثی
۳۵
جواد جوانمرد
مشهد ۰۹۳۷XXXX۳۰ ۴۴۰۲۶۶۵۸۶۵۷ اسپیکر بلوتوثی
۳۶
محمود حاتمی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۶۷ ۶۶۰۱۹۷۲۷۳۲۸ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره چهل و ششم از تاریخ 1398/07/16 تا تاریخ 1398/07/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
نصراله احمدی
بندر عباس ۰۹۳۷XXXX۲۸ ۲۲۰۳۷۷۲۴۱۰۸ LEDتلویزیون
۲
فاطمه حسینپور
تهران ۰۹۱۰XXXX۳۶ ۴۴۰۳۰۱۸۳۲۵۱ LEDتلویزیون
۳
سعید ضیایی جزی
اصفهان ۰۹۳۸XXXX۲۱ ۴۴۰۳۰۰۱۹۲۷۴ جاروبرقی
۴
ندا اعراب
اصفهان ۰۹۳۳XXXX۶۳ ۳۳۰۰۰۱۹۳۰۵۰ ساعت هوشمند
۵
الیاس رضوانی
خواف ۰۹۱۵XXXX۰۹ ۹۹۰۰۸۳۷۵۲۳۱ ساعت هوشمند
۶
نسرین سپتان
کرج ۰۹۱۲XXXX۲۶ ۳۳۰۰۰۶۸۰۶۶۶ ساعت هوشمند
۷
محمد آقایی
مشهد ۰۹۳۷XXXX۳۰ ۴۴۰۲۹۷۶۵۴۹۸ هدفون بی سیم
۸
حمید خوشبخت
کرمانشاه ۰۹۳۷XXXX۳۳ ۲۶۶۳۷۱۲۴۸۳۲ هدفون بی سیم
۹
نجمه سادات پرهیزی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۵۷ ۲۲۰۰۳۱۵۲۲۲ هدفون بی سیم
۱۰
امید عربی خلیل آباد
یزد ۰۹۱۴XXXX۷۲ ۹۹۰۰۷۹۶۳۴۷۹ هدفون بی سیم
۱۱
ایوب رمرودی حسینی
پاکدشت ۰۹۰۳XXXX۹۵ ۵۵۰۷۳۶۲۱۸۸ هدفون بی سیم
۱۲
ذبیح اله آرش کوشک
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۲۸ ۴۴۰۲۸۹۱۷۴۲۲ هدفون بی سیم
۱۳
ابوالفضل میرزایی
گلپایگان ۰۹۱۳XXXX۱۸ ۷۷۰۱۶۶۵۲۹۵۲ هدفون بی سیم
۱۴
حسنعلی لطیف زاده
شاهین شهر ۰۹۱۳XXXX۶۱ ۳۳۰۰۰۱۰۲۲۹۹ هدفون بی سیم
۱۵
فاطمه جوکار
شیراز ۰۹۱۰XXXX۰۷ ۴۴۰۲۶۷۶۴۹۹۳ هدفون بی سیم
۱۶
فرزانه روح بخش
سرخس ۰۹۹۱XXXX۶۸ ۲۲۰۲۳۸۶۸۷۵۷ هدفون بی سیم
۱۷
رضا بستان گر
اهواز ۰۹۳۷XXXX۰۴ ۴۴۰۲۸۸۶۳۹۶۷ هدفون بی سیم
۱۸
امیر نوروزی
شیراز ۰۹۳۳XXXX۷۶ ۴۴۰۳۰۱۱۴۲۳۰ هدفون بی سیم
۱۹
حدیثه مهرپرور
شیروان ۰۹۱۵XXXX۱۵ ۲۲۰۳۷۷۰۸۹۵۷ هدفون بی سیم
۲۰
...
--- ۰۹۰۲XXXX۹۶ ۹۹۰۰۸۴۱۷۰۷۵۳ هدفون بی سیم
۲۱
مجتبی راهنما
اصفهان ۰۹۳۸XXXX۱۲ ۴۴۰۲۹۴۷۹۳۳۶ هدفون بی سیم
۲۲
زینب مکاری زاده
یزد ۰۹۱۰XXXX۱۳ ۴۴۰۲۹۷۴۸۳۴۵ اسپیکر بلوتوثی
۲۳
حسین حاجی پور
کرج ۰۹۱۲XXXX۸۸ ۲۲۰۰۸۷۷۴۲۳۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۴
سینا فروتن
رامهرمز ۰۹۰۲XXXX۸۱ ۴۴۰۲۶۴۱۳۵۵۰ اسپیکر بلوتوثی
۲۵
علیرضا ریسمانی
شیروان ۰۹۹۴XXXX۷۳ ۲۲۰۳۷۹۰۶۸۸۴ اسپیکر بلوتوثی
۲۶
عرفان امیر احمدی
تهران ۰۹۳۹XXXX۲۰ ۴۴۰۲۹۹۷۲۸۱۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۷
هوتن بنکدار
رشت ۰۹۰۳XXXX۱۶ ۴۴۰۲۸۶۳۸۰۶۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۸
حمیدرضا جمالی
رشت ۰۹۱۱XXXX۹۹ ۲۲۰۳۷۵۱۶۴۱۹ اسپیکر بلوتوثی
۲۹
مهدی مکرمی
ساری ۰۹۱۱XXXX۴۱ ۲۲۰۳۹۴۴۶۲۲۰ اسپیکر بلوتوثی
۳۰
مجید صابری
--- ۰۹۳۷XXXX۸۲ ۴۴۰۲۷۱۹۶۰۵۹ اسپیکر بلوتوثی
۳۱
نرگس همتیان
--- ۰۹۱۳XXXX۵۳ ۶۶۰۱۹۵۰۱۴۶۵ اسپیکر بلوتوثی
۳۲
آسیه گل محمدی
شیروان ۰۹۳۵XXXX۸۲ ۵۵۰۷۱۵۲۱۸۰۴ اسپیکر بلوتوثی
۳۳
سعید احدی
تهران ۰۹۲۱XXXX۲۷ ۳۳۰۰۰۱۸۵۷۵۲ اسپیکر بلوتوثی
۳۴
ایمان محمودی
نطنز ۰۹۰۲XXXX۶۲ ۹۹۰۰۷۷۵۷۷۵۶ اسپیکر بلوتوثی
۳۵
علی طبیبی
--- ۰۹۳۶XXXX۶۵ ۴۴۰۲۸۲۱۹۳۲۴ اسپیکر بلوتوثی
۳۶
محمد رییسی
دهلران ۰۹۱۸XXXX۵۳ ۵۵۰۸۷۰۹۰۰۳۱ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره چهل و پنجم از تاریخ 1398/07/01 تا تاریخ 1398/07/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فاطمه سادات امیرحسینی
تهران ۹۳۵۹XXXX۱ ۵۵۰۷۳۲۲۷۷۹۴ ماشین لباسشویی
۲
...
--- ۹۰۲۸XXXX۲ ۶۶۰۱۹۷۲۹۳۲۹ ps4
۳
مینا شورابی
شیروان ۹۱۵۴XXXX۹ ۴۴۰۲۹۸۰۳۳۲۶ ps4
۴
بهزاد محمدی نصر
بندر جاسک ۰۹۱۲XXXX۲۰ ۴۴۰۲۸۲۳۸۵۲۳ ساعت هوشمند
۵
احمد حیدری
--- ۰۹۱۶XXXX۱۲ ۴۴۰۲۶۵۴۰۵۵۱ ساعت هوشمند
۶
شرافت جوادی خواه
یاسوج ۰۹۰۲XXXX۰۶ ۴۴۰۲۹۳۹۰۵۴۳ ساعت هوشمند
۷
امیر جلال آبادی
بم ۹۱۴۰XXXX۳ ۵۵۰۷۳۲۵۷۹۶۴ هدفون بی سیم
۸
زهرا نوری
تهران ۰۹۱۰XXXX۸۰ ۶۶۰۱۶۳۷۲۷۰۲ هدفون بی سیم
۹
مرضیه یعقوب زاده ویشکایی
رشت ۰۹۱۱XXXX۵۸ ‏۴۴۰۲۸۹۹۳۱۴۳ هدفون بی سیم
۱۰
سیدمحمد باقری مکی
اراک ۰۹۱۸XXXX۱۹ ۵۵۰۷۲۸۲۵۸۵۲ هدفون بی سیم
۱۱
آذر بیگی
یزد ۰۹۳۹XXXX۶۷ ۵۵۰۷۰۸۶۱۰۷۷ هدفون بی سیم
۱۲
مصطفی رجب زاده نسوان
کاشمر ۰۹۳۸XXXX۷۵ ۵۵۰۵۵۴۵۶۰۴۲ هدفون بی سیم
۱۳
محمود حاج بابایی
نجف آباد ۹۱۴۰XXXX۱ ۴۴۰۲۹۴۷۹۷۸۲ هدفون بی سیم
۱۴
وحید گوجه لو
تهران ۰۹۳۰XXXX۵۴ ۵۵۰۷۲۵۵۱۶۳۴ هدفون بی سیم
۱۵
شمسی میرزایی
میناب ۰۹۱۷XXXX۷۰ ۵۵۰۷۲۸۴۲۱۹۱ هدفون بی سیم
۱۶
امیررضا کارگران
کرمان ۹۳۷۴XXXX۹ ۵۵۰۷۳۲۷۰۹۳۰ هدفون بی سیم
۱۷
زهرا وقاریان
ورامین ۰۹۳۶XXXX۳۸ ۹۹۰۰۸۲۶۸۲۷۴ هدفون بی سیم
۱۸
روح الله لطیف کارزاده
شاهین شهر ۰۹۰۱XXXX۳۱ ۳۳۰۰۰۱۰۲۳۱۳ هدفون بی سیم
۱۹
علی راد
یزد ۹۱۴۰XXXX۶ ۹۹۰۰۸۱۲۷۵۴۲ هدفون بی سیم
۲۰
برهان برزگر
مریوان ۹۱۸۷XXXX۵ ۴۴۰۲۷۹۸۴۳۴۰ هدفون بی سیم
۲۱
مجید حاج هاشمی
شهرضا ۰۹۹۲XXXX۵۸ ۴۴۰۲۹۰۲۱۴۸۱ هدفون بی سیم
۲۲
حسن مهری
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۷ ۴۴۰۲۸۱۹۷۷۰۰ اسپیکربلوتوثی
۲۳
رضا دینارلو
مرودشت ۰۹۳۳XXXX۴۹ ۴۴۰۲۹۷۹۲۹۵۰ اسپیکربلوتوثی
۲۴
محمد عبداللهی
رشت ۰۹۳۳XXXX۹۴ ۶۶۰۱۹۵۷۴۴۰۰ اسپیکربلوتوثی
۲۵
نفیسه حلوانی
یزد ۹۱۴۰XXXX۳ ۲۲۰۳۷۹۸۰۳۷۷ اسپیکربلوتوثی
۲۶
معصومه حقیقی بشری
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۵ ۲۲۰۳۸۱۱۶۹۲۳ اسپیکربلوتوثی
۲۷
سعید شعبانی زاده
شیراز ۰۹۱۸XXXX۵۷ ۴۴۰۲۹۲۳۹۷۶۴ اسپیکربلوتوثی
۲۸
حسین امینیان
مشهد ۰۹۳۰XXXX۵۰ ۴۴۰۲۸۰۹۱۳۶۹ اسپیکربلوتوثی
۲۹
...
--- ۰۹۳۶XXXX۱۲ ۶۶۰۱۹۷۸۲۱۴۳ اسپیکربلوتوثی
۳۰
...
--- ۰۹۰۲XXXX۰۱ ۴۴۰۲۸۸۲۵۴۹۴ اسپیکربلوتوثی
۳۱
فریبرز قبادی رحیم آبادی
قصرشیرین ۰۹۱۸XXXX۹۸ ۴۴۰۲۹۲۱۲۲۳۹ اسپیکربلوتوثی
۳۲
فایزه صفری
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۶ ۴۴۰۲۹۷۸۲۲۳۷ اسپیکربلوتوثی
۳۳
...
--- ۰۹۹۰XXXX۶۹ ۵۵۰۵۶۲۷۰۸۰۹ اسپیکربلوتوثی
۳۴
مهدی میرزایی مقصود
کرمان ۹۱۴۰XXXX۵ ۹۹۰۰۸۲۱۷۶۰۱ اسپیکربلوتوثی
۳۵
...
--- ۹۱۴۱XXXX۳ ۵۵۰۷۴۰۵۹۹۲۳ اسپیکربلوتوثی
۳۶
...
--- ۰۹۰۳XXXX۸۵ ۴۴۰۲۹۰۳۸۰۴۶ اسپیکربلوتوثی
برندگان دوره چهل و چهارم از تاریخ 1398/06/16 تا تاریخ 1398/06/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فردین علیرضالو
خوی ۹۱۴۷XXXX۱ ۲۲۰۳۷۷۰۶۰۷۴ تلویزیون LED
۲
مسعود شیرعلی
اهواز ۹۱۶۹XXXX۳ ۴۴۰۲۶۷۱۹۱۹۰ تلویزیون LED
۳
نجمه امامی
بجنورد ۹۹۰۴XXXX۵ ۹۹۰۰۸۴۲۶۵۳۳ جاروبرقی
۴
اصغر قنبری
فسا ۹۱۷۵XXXX۹ ۲۲۰۳۷۷۲۴۳۸۵ ساعت هوشمند
۵
مصطفی یعقوب منش
یاسوج ۹۹۰۰XXXX۲ ۴۴۰۲۹۲۲۶۵۱۴ ساعت هوشمند
۶
مهدی شهریاری
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۱ ۶۶۰۱۴۷۸۰۹۴۸ ساعت هوشمند
۷
پروانه پارسا
کرمان ۹۱۴۰XXXX۶ ۵۵۰۷۳۲۷۰۹۷۱ هدفون بی سیم
۸
نوید خسروپور
بندر عباس ۹۰۲۹XXXX۳ ۵۵۰۷۱۰۳۵۸۵۴ هدفون بی سیم
۹
ایوب پورحسن
--- ۹۱۱۹XXXX۵ ۴۴۰۲۸۷۹۴۴۰۰ هدفون بی سیم
۱۰
حسین بشارتی
بم ۹۳۷۲XXXX۵ ۵۵۰۷۳۲۵۷۳۶۳ هدفون بی سیم
۱۱
جهانگیر راحت
--- ۹۱۷۸XXXX۷ ۴۴۰۲۸۴۸۸۹۷۱ هدفون بی سیم
۱۲
رضا سالاری
زاهدان ۹۱۵۲XXXX۲ ۷۷۰۱۶۸۹۲۱۷۰ هدفون بی سیم
۱۳
صالح سلیمانی
اراک ۹۹۲۴XXXX۲ ۲۲۰۳۶۷۴۸۸۸۴ هدفون بی سیم
۱۴
کامران حیدری
بندر عباس ۹۱۶۴XXXX۲ ۵۵۰۷۱۰۳۴۵۰۳ هدفون بی سیم
۱۵
امیرعباس سالاری
--- ۹۱۵۲XXXX۲ ۹۹۰۰۷۹۶۰۱۰۰ هدفون بی سیم
۱۶
...
--- ۰۹۳۸XXXX۲۰ ۲۲۰۳۷۴۰۸۲۹۴ هدفون بی سیم
۱۷
سید اعظم اسماعیل زاده
بجنورد ۹۱۵۲XXXX۶ ۲۲۰۳۷۸۱۶۸۹۱ هدفون بی سیم
۱۸
سمیه قادری
اراک ۹۹۲۶XXXX۳ ۲۲۰۳۶۷۴۸۰۳۲ هدفون بی سیم
۱۹
ندا صادقی
اصفهان ۹۱۳۱XXXX۶ ۲۲۰۳۸۳۹۳۱۶۵ هدفون بی سیم
۲۰
سعیده رنگریز
زاهدان ۹۱۵۸XXXX۲ ۷۷۰۱۶۸۸۱۱۳۵ هدفون بی سیم
۲۱
فهیمه شریفی
بندر عباس ۹۱۷۵XXXX۹ ۲۲۰۳۷۶۰۰۱۶۲ هدفون بی سیم
۲۲
سعید سالاری
بندر عباس ۹۳۶۱XXXX۱ ۵۵۰۷۹۸۳۰۷۷ اسپیکر بلوتوثی
۲۳
مژگان نیک فرجام
--- ۰۹۱۹XXXX۳۵ ۹۹۰۰۷۸۶۶۷۸۵ اسپیکر بلوتوثی
۲۴
فاطمه غفوری نیا
--- ۹۱۵۴XXXX۹ ۴۴۰۲۷۲۲۶۳۴۲ اسپیکر بلوتوثی
۲۵
پرویز لطفعلی زاده
اهواز ۹۱۶۳XXXX۷ ۴۴۰۲۶۷۱۹۲۲۱ اسپیکر بلوتوثی
۲۶
سعید پاکوزون
--- ۰۹۱۲XXXX۷۴ ۵۵۰۶۰۶۵۷۶۹۷ اسپیکر بلوتوثی
۲۷
سلمان بارانی
--- ۹۱۵۶XXXX۸ ۷۷۰۱۹۳۳۹۸۷۰ اسپیکر بلوتوثی
۲۸
ثارالله فصیح فرد
یاسوج ۹۱۶۰XXXX۰ ۴۴۰۲۹۲۲۶۵۹۸ اسپیکر بلوتوثی
۲۹
سارا سلیمانی
اراک ۰۹۹۲XXXX۰۵ ۵۵۰۶۵۴۳۵۷۹۰ اسپیکر بلوتوثی
۳۰
علی اصغر افتخاری
رامسر ۰۹۱۱XXXX۲۴ ۳۰۰۳۹۲۲۱۹۹ اسپیکر بلوتوثی
۳۱
نبی الله خسروی
--- ۰۹۱۳XXXX۹۶ ۷۷۰۱۶۷۳۷۰۹ اسپیکر بلوتوثی
۳۲
حسین آل بویه
بوشهر ۹۱۷۷XXXX۲ ۲۲۰۳۷۶۵۶۴۰۶ اسپیکر بلوتوثی
۳۳
محسن میرزایی قلعه کهنه
زابل ۹۱۵۹XXXX۶ ۵۵۰۶۵۶۱۰۱۱۷ اسپیکر بلوتوثی
۳۴
محمد دهقان
--- ۰۹۳۷XXXX۱۲ ۹۹۰۰۸۰۲۰۰۶۰ اسپیکر بلوتوثی
۳۵
منصوره غریبی تختی
بندر عباس ۹۱۷۵XXXX۰ ۵۵۰۷۰۸۶۵۵۰۲۳ اسپیکر بلوتوثی
۳۶
فاطمه عابدی
بوشهر ۹۳۷۶XXXX۹ ۴۴۰۲۶۶۳۳۹۵۶ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره چهل و سوم از تاریخ 1398/05/01 تا تاریخ 1398/06/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
حسین جوانمردی
شیراز ۹۱۷۸XXXX۲ ۲۲۰۳۵۳۸۸۷۴۵ ماشین لباسشویی
۲
فرزانه آقایی
مشهد ۹۱۵۰XXXX۳ ۲۲۰۳۶۰۸۶۷۴۳ PS4
۳
علی عزیزی
یاسوج ۹۱۷۱XXXX۸ ۵۵۰۷۳۲۷۲۹۰۵ PS4
۴
سیدعلی احمدی
شوش ۹۱۶۶XXXX۳ ۴۴۰۲۶۹۵۵۱۶۰ ساعت هوشمند
۵
آمنه امیدوار
شیروان ۹۱۵۶XXXX۹ ۷۷۰۱۷۵۱۲۷۹۳ ساعت هوشمند
۶
روح اله نوروزی
شیراز ۹۳۶۰XXXX۴ ۵۵۰۷۱۴۶۴۷۵۹ ساعت هوشمند
۷
میثم عنبری
--- ۹۱۷۹XXXX۷ ۲۲۰۳۵۱۱۹۶۸۲ هدفون بی سیم
۸
مریم فرناز حاجی مغانلو
اردبیل ۹۱۴۶XXXX۵ ۹۹۰۰۸۳۰۰۲۳۹ هدفون بی سیم
۹
عصمت رحیمی
فلاورجان ۹۹۱۱XXXX۲ ۲۲۰۰۸۱۴۶۹۸۲ هدفون بی سیم
۱۰
یاسر غلامرضایی
یزد ۹۱۳۷XXXX۸ ۴۴۰۲۹۱۴۳۱۷۷ هدفون بی سیم
۱۱
لیلا کاظمی
اصفهان ۹۱۴۰XXXX۵ ۴۴۰۲۸۶۲۳۵۶۳ هدفون بی سیم
۱۲
فرهاد شمسی پور
شهرکرد ۹۱۶۲XXXX۶ ۹۹۰۰۸۲۹۱۲۱۲ هدفون بی سیم
۱۳
سجاد سلیمانی
اراک ۹۹۱۸XXXX۹ ۵۵۰۶۵۵۸۱۵۶۸ هدفون بی سیم
۱۴
عذرا کرمی
تهران ۹۳۸۶XXXX۹ ۴۴۰۲۷۸۳۱۷۶۲ هدفون بی سیم
۱۵
حمیدرضا خلیلی
اراک ۹۱۸۷XXXX۲ ۵۵۰۶۵۵۷۳۳۶۱ هدفون بی سیم
۱۶
هادی عاشوری زاده
بندر عباس ۹۱۷۶XXXX۹ ۵۵۰۶۸۴۶۷۲۴۳ هدفون بی سیم
۱۷
حامد جعفری مقدم
--- ۹۱۵۵XXXX۸ ۱۱۰۲۵۱۸۳۰۸۱ هدفون بی سیم
۱۸
سید حسن بیات پناه
زنجان ۹۱۹۵XXXX۲ ۴۴۰۲۹۲۹۰۲۵۷ هدفون بی سیم
۱۹
احمد آبزر
فنوج ۹۱۵۹XXXX۲ ۴۴۰۲۷۶۴۳۳۱۸ هدفون بی سیم
۲۰
رویا فرنیا
بم ۹۳۷۳XXXX۲ ۴۴۰۲۹۱۱۲۴۲۷ هدفون بی سیم
۲۱
علی یزدانی
تبریز ۹۱۴۸XXXX۳ ۴۴۰۲۸۷۹۱۰۷۴ هدفون بی سیم
۲۲
فاطمه سادات حسینی
مشهد ۹۰۳۸XXXX۸ ۹۹۰۰۷۹۳۶۹۶۶ اسپیکر
۲۳
فاروق فلاحی
سنندج ۹۱۸۲XXXX۱ ۱۱۰۲۶۱۰۰۶۴۶ اسپیکر
۲۴
اعظم شاکری
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۷ ۶۶۰۱۳۹۵۱۵۷۰ اسپیکر
۲۵
...
--- ۰۹۱۳XXXX۰۳ ۴۴۰۲۶۹۳۳۴۹۸ اسپیکر
۲۶
علیرضا ریسمانی
شیروان ۹۳۷۸XXXX۵ ۵۵۰۷۱۴۶۱۷۰۴ اسپیکر
۲۷
علی جعفری
مرند ۹۱۴۷XXXX۰ ۴۴۰۲۱۸۷۷۲۱۱ اسپیکر
۲۸
...
--- ۰۹۳۸XXXX۴۸ ۴۴۰۲۸۱۶۶۰۸۶ اسپیکر
۲۹
...
--- ۰۹۰۳XXXX۱۶ ۶۶۰۲۰۹۶۴۹۴۲ اسپیکر
۳۰
...
--- ۰۹۱۲XXXX۳۰ ۵۵۰۷۲۱۳۳۰۸۳ اسپیکر
۳۱
رضا قربانپور
رامسر ۹۲۱۹XXXX۷ ۲۲۰۳۲۸۶۶۱۶۶ اسپیکر
۳۲
...
--- ۹۱۷۳XXXX۲ ۵۵۰۶۷۲۳۷۵۰۱ اسپیکر
۳۳
...
--- ۹۰۳۳XXXX۹ ۴۴۰۲۹۱۱۲۴۶۸ اسپیکر
۳۴
محمد امینیان
مشهد ۹۱۵۹XXXX۹ ۹۹۰۰۸۰۴۰۸۵۲ اسپیکر
۳۵
محمداسکندری
تبریز ۹۱۴۶XXXX۹ ۴۴۰۲۸۵۹۷۵۹۰ اسپیکر
۳۶
سعید جاودان
--- ۹۱۷۶XXXX۹ ۵۵۰۶۷۲۳۶۶۵۲ اسپیکر
برندگان دروره چهل و دوم از تاریخ 1398/05/15 تا تاریخ 1398/05/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
سیروس اسدی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۷۷ ۱۱۰۲۶۱۰۳۰۶۱ تلویزیون LED
۲
شوکت بنی صدر
اراک ۰۹۱۸XXXX۱۰ ۴۴۰۲۸۰۹۰۹۲۷ تلویزیون LED
۳
مهدی جوزی
اردستان ۰۹۱۳XXXX۹۸ ۲۲۰۳۵۷۵۵۴۵۷ جاروبرقی
۴
حسین کاشکی
بندرلنگه ۰۹۱۱XXXX۰۱ ۲۲۰۳۷۲۸۷۵۲۰ ساعت هوشمند
۵
داوود قاسمی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۵۶ ۴۴۰۲۸۹۰۰۷۶۵ ساعت هوشمند
۶
علی خسروبیگی
اراک ۰۹۱۸XXXX۶۸ ۴۴۰۲۶۶۳۸۶۵۵ ساعت هوشمند
۷
حمید حمانی
ایلام ۰۹۱۸XXXX۶۱ ۴۴۰۲۶۶۰۹۲۹۲ هدفون
۸
روح الله نحوی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۷۶ ۲۲۰۳۴۸۰۸۱۵۵ هدفون
۹
رباب نامجو
جهرم ۰۹۱۷XXXX۶۶ ۴۴۰۲۶۷۴۹۵۶۰ هدفون
۱۰
عبدالحسین ملا زاده
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۵۹ ۴۴۰۲۶۷۲۴۶۱۶ هدفون
۱۱
...
--- ۰۹۱۳XXXX۲۴ ۷۷۰۱۹۴۵۲۹۷۲ هدفون
۱۲
محمدعلی لطف اللهی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۶۸ ۶۶۶۱۵۱۴۸۳۹ هدفون
۱۳
رضا قندهاری
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۳۷ ۴۴۰۲۹۲۱۴۸۶۶ هدفون
۱۴
...
--- ۰۹۱۳XXXX۲۹ ۴۴۰۲۷۸۷۱۸۴۹ هدفون
۱۵
سید علی میر رضایی
یزد ۰۹۹۱XXXX۱۰ ۴۴۰۲۸۶۶۶۹۴۱ هدفون
۱۶
معصومه رفیعی
اراک ۰۹۱۸XXXX۷۰ ۲۲۰۳۶۷۴۸۹۸۷ هدفون
۱۷
لیلا اقوام
همدان ۰۹۱۸XXXX۲۲ ۴۴۰۲۶۷۵۶۱۲۲ هدفون
۱۸
علی عبدولی
همدان ۰۹۱۸XXXX۸۵ ‏۷۷۰۱۴۱۹۱۸۱۰ هدفون
۱۹
سمیه قاسمی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۶۱ ۱۱۰۲۵۴۲۳۳۷۹ هدفون
۲۰
عبدالله صفیرپور
کرمان ۰۹۱۳XXXX۲۰ ۵۵۰۵۷۱۱۷۳۰۰ هدفون
۲۱
آمنه امیدوار
--- ۰۹۳۸XXXX۸۴ ۷۷۰۱۸۵۱۲۹۶۱ هدفون
۲۲
...
--- ۰۹۱۷XXXX۳۹ ۴۴۰۲۶۹۰۲۴۶۱ اسپیکر
۲۳
روح الله لطیف کارزاده
اصفهان ۰۹۱۶XXXX۳۷ ۶۶۰۱۴۹۹۳۴۹۸ اسپیکر
۲۴
شیشه چی
سنندج ۰۹۱۸XXXX۶۳ ۲۲۰۳۷۸۸۸۲۷۱ اسپیکر
۲۵
کریم کاظمی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۳۸ ۳۳۰۰۰۰۹۶۹۷۷ اسپیکر
۲۶
محمد دارابی
نورآباد ۰۹۱۷XXXX۹۹ ۱۱۰۲۵۳۴۵۲۳۷ اسپیکر
۲۷
بشیری
کرج ۰۹۱۲XXXX۲۹ ۴۴۰۲۹۲۹۸۱۳۱ اسپیکر
۲۸
...
--- ۰۹۱۸XXXX۹۸ ۴۴۰۲۶۶۷۴۶۶۵ اسپیکر
۲۹
حسینی
مشهد ۰۹۹۴XXXX۶۴ ۴۴۰۲۷۲۴۰۸۲۴ اسپیکر
۳۰
سبزه بلوچ
کرمان ۰۹۱۳XXXX۰۷ ۴۴۰۲۸۳۵۴۳۹۲ اسپیکر
۳۱
مهدی محبی
--- ۰۹۱۵XXXX۰۲ ۹۹۰۰۷۹۶۰۸۲۰ اسپیکر
۳۲
قلعه خانی
سمنان ۰۹۱۱XXXX۵۵ ۴۴۰۲۳۳۰۶۸۳۰ اسپیکر
۳۳
میلاد القاصی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۶۰ ۶۶۰۱۲۱۳۸۵۴۵ اسپیکر
۳۴
زهرا نعمتی
--- ۰۹۱۷XXXX۲۹ ۴۴۰۲۶۴۸۷۷۶۷ اسپیکر
۳۵
قربانی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۶۴ ۹۹۰۰۷۹۷۷۵۴ اسپیکر
۳۶
ابراهیم شیلی مشعور
همدان ۰۹۱۸XXXX۶۸ ۹۹۰۰۷۹۷۴۱۷۴ اسپیکر
برندگان دوره چهل و یکم از تاریخ 1398/04/31 تا تاریخ 1398/05/14
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
علیرضا روزبه
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۸ ۲۲۰۰۶۲۶۹۵۷۰ ماشین لباسشویی
۲
رویا فرنیا
بم ۰۹۱۳XXXX۵۰ ۴۴۰۲۸۹۴۳۷۶۳ PS4
۳
حسین عسگری
محلات ۰۹۱۸XXXX۰۳ ۴۴۰۲۶۵۰۴۰۶۱ PS4
۴
عبدالناصر محمودی
یاسوج ۰۹۱۳XXXX۰۸ ۴۴۰۲۹۱۴۴۷۷۶ ساعت هوشمند
۵
احسان مسعودپور
بندر عباس ۰۹۳۹XXXX۱۳ ۷۷۰۱۶۴۴۸۲۶۰ ساعت هوشمند
۶
سیما عبدالهی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۸۳ ۴۴۰۲۹۰۹۱۸۱۹ ساعت هوشمند
۷
محسن حسینی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۸۷ ۴۴۰۲۸۳۷۰۰۳۰ هدفون
۸
مهدی شریفی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۷۴ ۲۲۰۳۷۴۹۴۶۶۱ هدفون
۹
سمیرا کاظمی
شهریار ۰۹۱۰XXXX۴۹ ۵۵۰۵۷۱۵۸۱۹۵ هدفون
۱۰
عباس قاسم زاده
رشت ۰۹۱۱XXXX۴۲ ۲۲۰۳۵۳۷۰۷۷۹ هدفون
۱۱
یدالله فلاح
لنگرود ۰۹۱۱XXXX۳۰ ۲۲۰۳۷۲۵۱۶۷۷ هدفون
۱۲
وحید شهران فر
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۴۲ ۵۵۰۷۰۷۸۱۴۷۲ هدفون
۱۳
محمد امین عمادی
خرامه ۰۹۱۷XXXX۶۲ ۲۲۰۳۴۲۴۵۹۷۴ هدفون
۱۴
فاطمه غیاث آبادی
اراک ۰۹۱۸XXXX۰۴ ۵۵۰۶۵۴۷۴۲۴۳ هدفون
۱۵
عبدالکریم غلامی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۶۱ ۹۹۰۰۷۹۲۴۰۸۱ هدفون
۱۶
فاطمه بیرقی
اراک ۰۹۱۸XXXX۳۹ ۲۲۰۰۶۸۲۴۱۲۸ هدفون
۱۷
...
--- ۰۹۹۲XXXX۱۱ ۹۹۰۰۸۵۳۴۶۷۹۰ هدفون
۱۸
یاسر افضلی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۷۲ ۴۴۰۲۸۰۳۳۷۲۷ هدفون
۱۹
راضیه دهقانی
شهرکرد ۹۱۴۰XXXX۴ ۲۲۰۳۷۵۳۷۷۸۲ هدفون
۲۰
امیر حمزه طلایی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۱۹ ۶۶۰۱۳۵۸۰۹۰۳ هدفون
۲۱
حسین عباس زاده
تهران ۰۹۰۵XXXX۵۰ ۲۲۰۳۷۲۵۴۱۷۳ هدفون
۲۲
مصطفی عاشوری
تهران ۰۹۱۱XXXX۰۰ ۶۶۰۱۲۵۱۹۰۰۷ اسپیکر
۲۳
امین رنجبر
بم ۰۹۱۳XXXX۱۸ ۴۴۰۲۸۹۴۲۲۳۹ اسپیکر
۲۴
زهرا صفرزاده
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۸۷ ۵۵۰۶۵۴۳۲۸۹۲ اسپیکر
۲۵
...
--- ۰۹۱۲XXXX۹۳ ۶۶۰۱۵۲۱۷۳۴۸ اسپیکر
۲۶
علیرضا پاریاب
رشت ۰۹۱۱XXXX۷۷ ۹۹۰۰۸۱۰۴۹۸۴ اسپیکر
۲۷
اسماعیل عفتی
قائم شهر ۰۹۱۱XXXX۱۰ ۹۹۰۰۷۷۲۸۶۸۷ اسپیکر
۲۸
مرتضی حیدری
تهران ۰۹۱۰XXXX۹۸ ۹۹۰۰۸۰۰۹۸۰۰ اسپیکر
۲۹
...
--- ۰۹۱۸XXXX۵۱ ۴۴۰۲۸۲۳۰۲۴۴ اسپیکر
۳۰
محمد باقر عربیان مهری
سمنان ۰۹۱۲XXXX۰۲ ۹۹۰۰۷۹۵۵۶۳۱ اسپیکر
۳۱
علیرضا علی اکبری
میمه ۰۹۱۶XXXX۹۸ ۷۷۰۱۹۳۶۸۸۷۲ اسپیکر
۳۲
محمد حقی
گلستان ۰۹۱۱XXXX۱۰ ۷۷۰۱۹۲۹۰۶۵۶ اسپیکر
۳۳
عباس اردانی پور
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۸۲ ۴۴۰۲۸۳۰۹۶۴۱ اسپیکر
۳۴
طاهره رنجبر
--- ۰۹۱۷XXXX۱۱ ۶۶۰۱۳۷۲۱۱۹۶ اسپیکر
۳۵
فاطمه پیروزه
--- ۰۹۱۷XXXX۵۸ ۴۴۰۲۶۸۰۹۹۹۰ اسپیکر
۳۶
سید مهدی موسوی
پاکدشت ۰۹۲۱XXXX۴۰ ۴۴۰۲۹۱۹۳۵۰۵ اسپیکر
برندگان دوره چهلم از تاریخ 1398/04/15 تا تاریخ 1398/04/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
...
--- ۰۹۳۹XXXX۳۴ ۶۶۰۱۲۲۸۸۱۰۰ اسپیکر
۲
سید مصطفی مهدوی
ساری ۰۹۱۱XXXX۵۵ ۳۳۰۰۴۲۳۹۶۹۵ تلویزیون LED
۳
شایان اندرز
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۷۱ ۱۱۰۲۵۵۲۴۸۷۴ تلویزیون LED
۴
امیرپژمان مشرف
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۲۹ ۴۴۰۲۷۶۴۷۱۶۴ جاروبرقی
۵
شهرام سالاری
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۲۶ ۵۵۰۶۸۱۵۰۶۸۳ ساعت هوشمند
۶
مصطفی یاوری
یزد ۰۹۱۳XXXX۶۷ ۲۲۰۳۶۹۳۵۲۸۰ ساعت هوشمند
۷
راحله تاجیک
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۱ ۲۲۰۳۶۷۶۸۰۷۶ ساعت هوشمند
۸
روح الله حسنی نژاد
راور ۰۹۱۳XXXX۵۹ ۶۶۰۱۴۲۶۲۲۴۴ هدفون
۹
حسین خیره کش
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۸۱ ۹۹۰۰۷۹۴۲۷۹۷ هدفون
۱۰
علی دانشور
--- ۰۹۱۵XXXX۲۶ ۴۴۰۲۷۷۳۷۳۳۶ هدفون
۱۱
علی قربان نژاد
کرمان ۰۹۱۳XXXX۵۱ ۲۲۰۳۵۷۲۹۸۱۶ هدفون
۱۲
روح الله مکرمی
اسلامشهر ۰۹۱۲XXXX۱۱ ۵۵۰۵۲۳۴۹۸۴۷ هدفون
۱۳
فاطمه سالاری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۹۷ ۷۷۰۱۸۴۹۳۹۱ هدفون
۱۴
رضا امینی
بم ۰۹۱۳XXXX۷۶ ۱۱۰۲۵۱۳۳۹۱۰ هدفون
۱۵
سعید سالاری
--- ۰۹۱۷XXXX۴۸ ۵۵۰۶۸۱۵۲۷۳۶ هدفون
۱۶
مرتضی قزلی
خرمشهر ۰۹۱۰XXXX۶۹ ۴۴۰۲۷۰۰۹۰۲۶ هدفون
۱۷
سیوان یاراحمدی
--- ۰۹۱۸XXXX۵۹ ۴۴۰۲۶۳۳۲۹۹۷ هدفون
۱۸
سعید جاودان
--- ۰۹۰۵XXXX۵۳ ۵۵۰۰۶۸۱۴۲۲۶۶ هدفون
۱۹
حسین زارع زاده
یزد ۰۹۱۳XXXX۱۷ ۶۶۰۱۳۶۹۲۴۵۰ هدفون
۲۰
رضاپور محسن یکتا
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۱ ۵۵۰۶۹۱۶۸۲۱۳ هدفون
۲۱
...
--- ۰۹۱۹XXXX۹۹ ‏۶۶۰۱۸۷۳۰۴۳۸ هدفون
۲۲
نصیر کیانی
تهران ۹۱۳۷XXXX۰ ۵۵۰۶۵۱۳۴۶۴۷ اسپیکر
۲۳
سحر پودات
تهران ۰۹۱۷XXXX۶۷ ۲۲۰۳۶۶۲۵۲۸۵ اسپیکر
۲۴
خانم شرنجانی
همدان ۰۹۱۸XXXX۳۵ ۹۹۰۰۸۱۳۶۶۰۲ اسپیکر
۲۵
اسماعیل زارعی
گراش ۰۹۱۷XXXX۲۳ ۹۹۰۰۸۳۸۷۳۵۰ اسپیکر
۲۶
رایوند باباخانی
تهران ۰۹۲۱XXXX۱۸ ۴۴۰۲۸۲۵۶۰۶۱ اسپیکر
۲۷
جهان ساعی
سیرجان ۰۹۱۳XXXX۸۹ ۶۶۰۱۳۷۰۹۴۸۶ اسپیکر
۲۸
عباس ضیایی
تهران ۰۹۳۰XXXX۱۱ ‏۹۹۰۰۷۹۱۲۶۵۰ اسپیکر
۲۹
مرتضی حسن آبادی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۵۲ ۶۶۰۱۴۲۶۴۶۷۴ اسپیکر
۳۰
محسن جوزانی
همدان ۰۹۱۸XXXX۳۸ ۴۴۰۲۶۶۰۱۸۴۳ اسپیکر
۳۱
مهوش بردبار
--- ۰۹۱۷XXXX۰۳ ۲۲۰۳۷۱۷۴۸۴۶ اسپیکر
۳۲
مهناز برزگرپور
کرمان ۰۹۱۳XXXX۸۵ ۹۹۰۰۷۹۶۶۵۶۵ اسپیکر
۳۳
عمر امانیان
تهران ۰۹۱۱XXXX۴۰ ۴۴۰۲۸۵۸۰۴۳۷ اسپیکر
۳۴
فائزه ابوالقاسمی
تهران ۰۹۱۰XXXX۲۶ ۴۴۰۲۸۵۶۱۹۲۱ اسپیکر
۳۵
...
--- ۰۹۱۲XXXX۱۸ ۴۴۰۲۸۲۵۶۰۶۶ اسپیکر
۳۶
...
--- ۰۹۱۸XXXX۴۵ ۴۴۰۲۸۰۲۰۴۳۱ اسپیکر
برندگان دوره سی و نهم از تاریخ 1398/03/31 تا تاریخ 1398/04/14
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فهیمه غلامی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۷۶ ۹۹۰۰۵۶۸۴۲۸۷ PS4
۲
عیسی ملاحی
میناب ۰۹۳۰XXXX۵۳ ۵۵۰۵۸۳۵۸۳۴۰ ساعت هوشمند
۳
حسین بهادر
دوگنبدان ۰۹۱۶XXXX۲۵ ۲۲۰۳۴۱۵۶۸۵۹ ساعت هوشمند
۴
عماد زعیم پور
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۹۸ ۲۲۰۳۶۶۳۹۱۹۴ جاروبرقی
۵
مریم نصیری
زنجان ۰۹۹۱XXXX۱۲ ۴۴۰۲۷۹۵۵۹۱۲ غذاساز چندکاره
۶
مرتضی قاسمی
--- ۰۹۱۱XXXX۶۶ ۵۵۰۵۸۷۹۶۸۱۰ هدفون بی سیم
۷
عبدالحمید اقبال
شیراز ۰۹۱۲XXXX۴۵ ۵۵۰۶۵۱۵۵۸۰۵ اسپیکر بلوتوثی
۸
فرشته چتر سیاب
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۱ ۷۷۰۱۸۹۳۵۷۷۸ اسپیکر بلوتوثی
۹
رقیه گندم کار
تهران ۰۹۳۷XXXX۷۵ ۴۴۰۲۹۶۸۹۸۶۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
غلام حیدرطاهری
خواف ۰۹۱۵XXXX۸۷ ۹۹۰۰۷۹۵۳۰۵۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
میثم عنبری
--- ۰۹۱۷XXXX۳۵ ۲۲۰۳۶۹۳۳۳۳۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
مهدی عباس پور
تهران ۰۹۳۹XXXX۲۹ ۵۵۰۶۸۴۴۸۳۴۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
حسین عطایی
تهران ۰۹۱۰XXXX۹۸ ۶۶۰۱۴۴۸۰۶۴۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
هوشنگ رضایی بقا
سرپل ذهاب ۰۹۱۸XXXX۹۹ ۴۴۰۲۷۹۱۴۹۰۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
حمید یاراحمدی
آبدانان ۰۹۱۸XXXX۸۸ ۵۵۰۴۸۷۶۲۵۹۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
...
--- ۰۹۰۳XXXX۹۹ ۵۵۰۶۵۳۱۲۹۴۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
سید عباس حسینی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۹ ۲۲۰۵۹۹۴۹۴۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
محمدحسین عزیزی
ورامین ۰۹۳۳XXXX۹۵ ۶۶۰۱۲۳۳۵۴۲ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و هشتم از تاریخ 1398/02/31 تا تاریخ 1398/03/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مصطفی کرمانی
تهران ۰۹۱۹XXXX۸۹ ۹۹۰۰۷۹۳۵۴۶۰ PS4
۲
احمد اسفندیاری
شیروان ۰۹۳۵XXXX۲۹ ۹۹۰۰۸۹۶۵۳۲۴ ساعت هوشمند
۳
مریم نوری
آبدانان ۰۹۱۸XXXX۸۰ ۵۵۰۴۸۷۵۲۲۵۲ ساعت هوشمند
۴
صادق رشیدی
مشهد ۰۹۳۳XXXX۴۵ ۹۹۰۰۳۳۶۶۹۹۱ جاروبرقی
۵
سمیه حامد
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۴ ۵۵۰۵۹۹۸۴۵۸۳ غذاساز چندکاره
۶
علی شمس پور
تهران ۰۹۱۰XXXX۴۲ ۴۴۰۲۷۷۱۱۴۵۱ هدفون بی سیم
۷
...
--- ۰۹۹۴XXXX۷۱ ۶۶۰۱۲۵۷۹۵۵۹ اسپیکر بلوتوثی
۸
منصور مرادی
سرپل ذهاب ۰۹۱۸XXXX۸۵ ۶۶۰۱۲۲۸۷۱۷۴ اسپیکر بلوتوثی
۹
رضا صادقی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۸۲ ۵۵۰۶۶۵۲۹۱۲۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
وحید رضایی
فسا ۰۹۳۰XXXX۲۶ ۴۴۰۲۷۵۹۰۴۱۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
سیده فاطمه حسینی
مشهد ۰۹۳۳XXXX۹۶ ۶۶۰۱۲۴۰۵۳۴۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
...
--- ۰۹۳۳XXXX۴۴ ۹۹۰۰۷۸۳۱۸۲۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
محبوبه قدوسی
قوچان ۰۹۰۲XXXX۵۸ ۷۷۰۱۵۴۲۸۵۱۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
حمیدرضا طهمورثی
کرج ۰۹۰۱XXXX۱۶ ‏۹۹۰۰۷۷۳۶۷۹۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
مهران عامری
شاهرود ۰۹۱۲XXXX۷۰ ۹۹۰۰۷۸۶۷۲۵۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
میلاد کریم نژاد
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۹ ۵۵۰۵۸۷۱۸۹۷۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
عباس علیزاده
بم ۰۹۳۸XXXX۷۰ ۲۲۰۸۵۳۶۳۰۴۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
...
--- ۰۹۳۶XXXX۱۴ ۴۴۰۲۷۹۹۳۴۲۱ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و هفتم از تاریخ 1398/02/15 تا تاریخ 1398/02/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
...
--- ۰۹۱۵XXXX۷۵ ۹۹۰۰۸۵۲۲۱۴۱ PS4
۲
محبوبه فرخی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۶ ۴۴۰۲۷۹۲۴۳۳۷ ساعت هوشمند
۳
سعید برومند